Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Expense account là gì

an amount of money that employees can spover khổng lồ travel or buy things related to lớn their jobs & which their employers will pay for
Two out of every five new cars, we are told on good authority, are expense account, scot-miễn phí, one-man commuter cars.
But so far as the other members of the council are concerned, all they are to lớn be allowed is an expense account.
It is the man at the point of production who is taxed while the man with an expense account escapes.
Without any question of whether it pays hlặng to lớn bởi vì it, he must penalise the expense account plutocracy.
We could then also begin khổng lồ giảm giá with the problem of the expense account on the basis of differentiating between company taxation & individual taxation.
In general, we vì chưng not represent those who enjoy expense account lunches and dinners at the expense of others, including that of the taxpayer.
We might get about £15 million from the abolition of the concession on business vehicles, and about £20 million from the abolition of expense account lunches.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*

a family consisting of two parents và their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về câu hỏi này

Xem thêm: Phải Ghi Rõ Là Giám Đốc Hay Thủ Trưởng Đơn Vị Là Ai, Please Wait

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *