Thư mục Windows.old là gì và xóa nó như thế nào?

Khi nâng cấp lên phiên bản mới từ Windows cũ, bạn sẽ có thư mục Windows.old trên máy tính, và nó chiếm một lượng lớn không gian. Bạn có thể xóa thư mục này nhưng phương pháp xóa khác với xóa thư mục thông thường.

Thư mục Windows.old không còn xa lạ với Windows 10, nhưng trước Windows 10, bạn sẽ chỉ thấy nó khi mua một phiên bản mới của Windows và sử dụng nó để nâng cấp một máy tính đi kèm với phiên bản cũ.

Thư mục Windows.old là gì?

Thư mục này được tạo khi bạn nâng cấp từ phiên bản Windows này sang phiên bản Windows khác, bắt đầu bằng Windows Vista. Thư mục Windows.old chứa tất cả các file và dữ liệu từ cài đặt Windows trước đó. Bạn có thể sử dụng nó để khôi phục hệ thống của mình về phiên bản Windows cũ nếu không thích phiên bản mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một file cụ thể không được sao chép đúng cách vào cài đặt Windows mới, bạn cũng có thể truy cập vào thư mục Windows.old để tìm nó.

Thư mục Windows.old

Về cơ bản, thư mục Windows.old chỉ chứa hệ thống Windows cũ. Từ các file hệ thống Windows đến các chương trình đã cài đặt, các cài đặt và file của tài khoản người dùng, tất cả đều được lưu trữ ở đây. Các phiên bản mới của Windows giữ thư mục này để phục vụ trường hợp bạn muốn quay lại phiên bản cũ của Windows hoặc trong trường hợp bạn cần tìm một file cũ nào đó.

Tuy nhiên, Windows sẽ xóa thư mục này sau một tháng để giải phóng dung lượng.

  • Một số thủ thuật giải phóng không gian ổ cứng máy tính Windows 10

Hạ cấp xuống phiên bản trước của Windows

Thật dễ dàng để hạ cấp từ Windows 10 xuống Windows 7 hoặc 8.1. Đọc bài viết “Đây là cách từ Windows 10 xuống Win 7 hoặc Win 8.1 không cần cài lại máy” để biết cách hạ cấp Windows 10.

Hạ cấp Windows

Như đã đề cập ở trên, tùy chọn này chỉ có sẵn trong vòng một tháng sau khi nâng cấp, do đó sau thời gian này bạn sẽ không thể hạ cấp Windows bằng cách này.

Trước phiên Windows 10, người dùng cũng có thể sử dụng thư mục Windows.old để hạ cấp xuống phiên bản windows cũ hơn nhưng cách thức không đơn giản như trên Windows 10.

Khôi phục file cá nhân từ thư mục Windows.old

Nếu cần khôi phục các file riêng lẻ từ cài đặt Windows cũ, bạn có thể khôi phục chúng từ thư mục Windows.old. Để thực hiện điều này, chỉ cần mở cửa sổ File Explorer, truy cập vào thư mục Windows.old tại C:Windows.old và duyệt qua hệ thống file. Nếu bạn muốn tìm các file cá nhân, hãy truy cập vào C:Windows.oldUserstên người dùng.

Khôi phục file cá nhân từ thư mục Windows.old

Cách xóa thư mục Windows.old để giải phóng không gian

Xóa thư mục Windows.old

Hãy tham khảo các bài viết sau để biết cách xóa thư mục Windows.old:

  • Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trên Windows 10?
  • Hướng dẫn xóa thư mục Windows.old trên Windows 7/8/8.1?

Xem thêm:

  • Thư mục $WINDOWS.~BT là gì, có thể xóa $WINDOWS.~BT hay không?
  • Client Server Runtime Process hay csrss.exe là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?
  • Runtimebroker.exe hay Runtime Broker là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?

Related Posts