Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Flick là gì

Overworking, inducing overtiredness, can be as dangerous as too much frivolity, or too much gambling, too much of going to lớn the "flicks," and so on.
As one flicks the switch through such a mass of programmes, one"s general impression is that one never wants khổng lồ see it.
At the inquest it was found that a cigar ash flicked inkhổng lồ the water by an unthinking guest had brought their gambols lớn an over.
We have all been asked for directions by minicab drivers, or seen them flicking through their maps book.
He has abolished the married man"s tax allowance, but, hey presto lớn, just like a magician, he flicks out of his sleeve a married couple"s allowance.
Apparently, the casual reader flicking through the book in a cửa hàng would put it back on the shelf if he or she saw the offending line of print.
We all go to the "flicks"—at least most of us do—and the ordinary man is not a had judge of what is likely khổng lồ be an attractive sầu proposition.
Các cách nhìn của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *