Nghĩa rộng:

Kiếm được cái gì đó, lấy được cái gì đó, thường là một cách khó khăn, có thể là do cái đó không có nhiều (to acquire or obtain something)

Tiếng Việt có cách dùng tương tự:

Kiếm được, mò được, moi được, móc được…

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *