Nghĩa rộng:

Kiếm được mẫu nào đấy, lấy được dòng gì đấy, hay là 1 trong những biện pháp khó khăn, có thể là do loại kia không có nhiều (to lớn acquire or obtain something)

Tiếng Việt có bí quyết dùng tương tự:

Kiếm được, mò được, moi được, móc được…

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *