Giám sát tác giả là gì? Trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế?

Đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình, việc giám sát tác giả của nhà thầu là một giai đoạn quan trọng và đòi hỏi nhiều yêu cầu chuyên môn. Vậy trách nhiệm của nhà thầu thiết kế trong việc giám sát tác giả là gì và được quy định ra sao trong luật pháp?

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Ý nghĩa của giám sát tác giả

Giám sát tác giả là quá trình thực hiện các công việc như kiểm tra, xử lý, giải thích các vướng mắc, thay đổi hoặc phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

Việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo việc thi công lắp đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và đảm bảo quyền tác giả của cá nhân, tổ chức, tư vấn lập thiết kế thi công.

2. Quy định pháp luật về việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế:

Tại Điều 28 trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định như sau:

Điều 28. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình:

1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công không đúng với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi được yêu cầu.

Qua quy định trên, ta thấy trách nhiệm của nhà thầu thiết kế trong việc giám sát tác giả được chia thành 4 nội dung chính. Những nội dung này đều rất quan trọng và cơ bản để đảm bảo việc thực hiện thi công công trình diễn ra thành công và phục vụ cho mục đích xây dựng.

3. Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình

Việc giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát thi công là quan trọng để đảm bảo mọi người hiểu rõ về những thông tin liên quan đến thiết kế của công trình đó. Điều này là cần thiết để đảm bảo tiến trình thi công diễn ra trơn tru và tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra.

4. Phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc

Phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình và xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư là một công việc rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo việc thi công được tiến hành đúng quy trình và yêu cầu pháp luật.

Trên đây là một số quy định về trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình. Việc thực hiện đúng quy định của pháp luật là rất cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình.

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư Luật Dương! Tôi cần sự hỗ trợ và tư vấn từ Luật sư với vấn đề sau: Xin Luật sư cho biết quy định của pháp luật về trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình là gì? Xin cảm ơn Luật sư Luật Dương đã hỗ trợ và tư vấn cho tôi!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình được quy định cụ thể như sau:

– Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

– Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng.

– Phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

– Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công không đúng với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng.

– Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi được yêu cầu và phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời.

Related Posts