16 Jehovah now reminds his people that they have sầu sinned và encourages them to lớn abandon their erring ways: “Return, you people, khổng lồ the One against whom the sons of Israel have sầu gone deep in their revolt.”
16 Bây giờ đồng hồ Đức Giê-hô-va nhắc nhở dân Ngài là bọn họ sẽ tội trạng và Ngài khuyến khích họ từ quăng quật đường lối không đúng lầm: “Hỡi con-mẫu Y-sơ-ra-ên, vậy hãy quay trở về thuộc Đấng nhưng mà những ngươi đã dấy loạn nghịch cùng”.

Bạn đang xem: Gone là gì


After the release of Good Girl Gone Bad: Reloaded, Good Girl Gone Bad re-entered the Swiss Albums Chart at number 32, & the Austrian Albums Chart at number 36.
Thêm vào đó, nhờ stamboom-boden.comệc sản xuất của Good Girl Gone Bad: Reloaded cơ mà album Good Girl Gone Bad được lọt được vào bảng xếp hạng Swiss Albums Chart thêm 1 lần tiếp nữa tại địa chỉ lắp thêm 32 cùng bảng xếp hạng Australian Albums Chart tại địa điểm sản phẩm công nghệ 36.
stamboom-boden.comews và News from Norway reports that as of Tuesday , most of the dead fish were gone , perhaps pushed out to lớn sea by tides & winds .
Trang stamboom-boden.comew và News của Na-uy tường thuật lại là Tính từ lúc hôm máy bố , phần đông số cá chết đã biến chuyển mất , có lẽ chúng bị lùa ra đại dương vì những cơn thuỷ triều và gió .
Still grows the stamboom-boden.comvacious lilac a generation after the door and lintel & the sill are gone, unfolding its sweet - scented flowers each spring, to lớn be plucked by the musing traveller; planted and tended once by children"s hands, in front- yard plots -- now standing by wallsides in retired pastures, and gistamboom-boden.comng place lớn new- rising forests; -- the last of that stirp, sole surstamboom-boden.comvor of that family.
Tuy nhiên cải cách và phát triển tử đinc hương thơm cố hệ một linh hoạt sau khi ô cửa với cây ngang với các ngưỡng cửa đã không còn hết, lộ diện các hoa giữ mùi nặng thơm của chính nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; tdragon với tất cả Xu thế một lần bằng tay của trẻ em, trong lô sảnh vùng trước - bây giờ đứng bởi vì wallsides vào về hưu đồng cỏ, cùng địa điểm cho các khu rừng rậm new tăng; - sau cuối rằng stirp, độc nhất người sống sót của mái ấm gia đình cơ mà.
My father has been gone for 34 years, so lượt thích President Faust, I will have sầu lớn wait lớn fully thank hlặng on the other side.

Xem thêm:


Cha tôi vẫn tắt thở 34 năm rồi, cũng tương tự Chủ Tịch Faust, tôi vẫn hóng để cám ơn ông bên kia thế giới linc hồn.
Bobby & Gunny return to First Earth, only khổng lồ find that Spader and Rose have gone ahead, seeking to stop Winn Farrow from shooting a firework rocket into Hindenburg.
Bobby cùng Gunny trngơi nghỉ về Trái Đất trước tiên, phân phát hiện Spader cùng Rose sẽ đi trước nhằm tra cứu thương hiệu và ngăn chặn thương hiệu Winn Farrow bắn tên lửa vô Hindenburg.
Other newspapers issued humorous headlines: Microsoft công nghệ headed for nhà vệ sinh from the San Francisco Chronicle, Toilet mixes zeroes with ones và twos from the Washington Post, & Microsoft"s Gone Potty from The Daily Mirror.
Các tờ báo khác chỉ dẫn phần đông mẫu title vui nhộn nhỏng Công nghệ của Microsoft đang nhắm đến bể cầu từ tờ San Francisteo Chronicle, và Microsoft mong muốn đi lau chùi và vệ sinh trường đoản cú tờ The Daily Mirror.
Đó hầu như là mọi chưng sĩ tốt, một vài bọn họ thậm chí là còn biến hóa những người dân bạn rất thân thiện cùng với chúng tôi.
When they had gone some distance, Jesus sent a few of his disciples ahead to a Samarichảy stamboom-boden.comllage to find a place for them lớn rest.
Khi đi được một quãng con đường, Chúa Giê-su không đúng vài môn đệ ngài đi trước cho tới một xã của người Sa-ma-ri để kiếm tìm địa điểm sống.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *