đại sảnh·toà·hành lang ở cửa vào·khu giảng đường·lâu đài·nhà ở·phòng họp lớn·phòng lên lớp·phòng lớn·phòng ăn lớn·trụ sở lớn·hall·toà thị chính·đường·điện·hành lang·ký túc xá
A British and Scandinastamboom-boden.coman topographic surname for someone who lived in or near a hall.+11 định nghĩa


*

*

*

*

Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
Vui mừng thay vợ tôi đã bình phục, và chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi nhóm tại Phòng Nước Trời”.

Bạn đang xem: Hall là gì


I jumped backward with a loud yell of anguish, and tumbled out into the hall just as Jeeves came out of his den to see what the matter was.
Tôi nhảy ngược với một kêu la lớn của nỗi thống khổ, và giảm vào hội trường chỉ như Jeeves ra khỏi hang của mình để xem những gì có chuyện.
In 1871 the Polaris expedition, a US attempt on the Pole led by Charles Francis Hall, ended in disaster.
Năm 1871 đoàn thám hiểm Polaris, một nỗ lực của người Mỹ, do Charles Francis Hall chỉ huy, đã chấm dứt trong thảm hoạ.
Steven Hall , a British national who was hurt in the blaze , told CNN that flames began to spread along the ceiling above the stage where a band and DJ were performing .
Steven Hall , một người Anh bị thuơng trong vụ hoả hoạn nói với CNN rằng lửa bắt đầu lây lan dọc trần nhà trên bục biểu diễn , nơi một ban nhạc và DJ đang biểu diễn .
In many places, the brothers had good reason to fear that if the two races met together for worship, their Kingdom Hall would be destroyed.
Tại nhiều nơi, các anh chị có lý do để sợ rằng nếu hai chủng tộc nhóm lại thờ phượng, Phòng Nước Trời của họ sẽ bị phá hủy.
It included two tracks from the Royal Albert Hall in 1970, one each from the Led Zeppelin III and Houses of the Holy sessions, and three from the In Through the Out Door sessions.
Album bao gồm 2 ca khúc thu âm trực tiếp từ buổi diễn ở Royal Albert Hall từ năm 1970, 2 ca khúc thu âm từ thời kỳ Led Zeppelin III và Houses of the Holy và 3 ca khúc từ thời kỳ In Through the Out Door.
Toward the end of the project, he even worked an entire night so that the brothers could have the Kingdom Hall ready for dedication the following morning.
Đến phần cuối công trình này, ông thậm chí đã làm suốt đêm để anh em có Phòng Nước Trời sẵn sàng cho lễ khánh thành sáng hôm sau.
The cedar columns in Thutmose I"s hypostyle hall were replaced with stone columns by Thutmose III, however at least the northernmost two were replaced by Thutmose I himself.
Các cây cột bằng gỗ tuyết tùng trong đại sảnh đường của Thutmose I đã được Thutmose III thay thế bằng các cột đá sau này, tuy nhiên ít nhất là hai cây cột nằm về phía cực bắc đã được chính Thutmose I thay thế.

Xem thêm:


You could consider Titus 2:10 and explain how his work to enhance the Kingdom Hall will “adorn the teaching of our Sastamboom-boden.comor, God.”
Anh có thể cho người học xem Tít 2:10 và giải thích rằng công stamboom-boden.comệc này sẽ “làm vẻ vang sự dạy dỗ của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, là Đức Chúa Trời”.
Tòa nhà cổ nhất của khuôn stamboom-boden.comên đại học Yale là Sảnh Connecticut (xây dựng năm 1750) theo kiến trúc Georgian.
Miss Universe 2011, the 60th anniversary of the Miss Universe pageant, was held on 12 September 2011 at Citibank Hall, São Paulo, Brazil.
Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 cũng là lễ kỷ niệm lần thứ 60 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, được tổ chức vào ngày 12 tháng 09 năm 2011 tại Citibank Hall, São Paulo, Brazil.
Many of the indistamboom-boden.comdual towns were rebuilt to have a unique character, such as the town of Grammichele which was built in a hexagonal shape with the town square in the centre, consisting of the parish and town hall.
Nhiều thị trấn được xây dựng lại trở thành những địa điểm độc đáo, chẳng hạn như Grammichele được xây dựng theo một hình lục giác với quảng trường ở trung tâm bao gồm có nhà thờ giáo xứ và tòa thị chính.
Although it is a simple, one-story structure, Myeongjeongjeon was built on an elevated stone yard that imbued it with the dignity of a main hall.
Mặc dù nó rất đơn giản với một lối kiến trúc, Myeongjeongjeon được xây dựng trên một khuôn stamboom-boden.comên mang đậm phong cách của một chính điện.
De Vaux also interpreted locus 77 as a "refectory", or a community dining hall, based on the discovery of numerous sets of bowls in the nearby "pantry" of locus 89.
De Vaux cũng giải thích vị trí 77 là một "nhà ăn tập thể", hoặc một phòng ăn cộng đồng, căn cứ trên sự phát hiện rất nhiều bộ bát trong phòng đựng bát đĩa gần đó ở vị trí 89.
She had heard at the Kingdom Hall how important it is for all to preach, so she put two Bible brochures in her bag.
Em nghe ở Phòng Nước Trời rằng điều quan trọng là mọi người phải rao giảng, vì vậy em để hai sách mỏng nói về Kinh-thánh trong cặp.
Hall was involved for one month during preproduction; his ideas for lighting the film began with his first reading of the script, and further passes allowed him to refine his approach before meeting Mendes.
Hall còn đóng góp khoảng một tháng trong quá trình hậu kỳ; các ý tưởng nhằm giảm lược bộ phim của anh bắt đầu từ lần đọc kịch bản đầu tiên và sau đó giúp anh gặp Mendes.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *