Tiểu sử, quy trình hành chính và đóng góp của Henri Fayol

Henri Fayol (1841-1925) là một nhà kỹ sư công nghiệp người Pháp, nổi tiếng với lý thuyết quản lý khoa học – còn được gọi là Fayolism – là cơ sở của phong cách quản lý hiện đại trong các công ty và tổ chức.

Fayol đã đóng góp rất nhiều và đa dạng, chủ yếu trong lĩnh vực quản lý. Những đóng góp của ông vẫn rất phù hợp trong lý thuyết tổ chức.

Tiểu sử, quy trình hành chính và đóng góp của Henri FayolNhững đóng góp của ông đặt nền móng cho fayolismo, một lý thuyết quản lý tập trung vào việc xác định cấu trúc cần thiết để đạt được hiệu quả trong một tổ chức. Vì lý do này, Fayol được biết đến là một trong những người sáng lập của quản lý hiện đại.

Ý tưởng giá trị nhất của ông được tóm tắt trong cuốn sách Hành chính công nghiệp ban đầu được xuất bản bằng tiếng Pháp vào năm 1916 (Fayol, 1949). Ông đã trình bày các nguyên tắc quản trị và chức năng của chúng.

Một số người đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ và khả năng áp dụng của các phương pháp quản lý mà Fayol đề xuất hơn 100 năm trước đó. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn tồn tại và có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức xã hội ngày nay (Brunsson, 2015).

Chỉ số

 • 1 Tiểu sử
  • 1.1 Lao động như một kỹ sư
  • 1.2 Hành động quản lý
  • 1.3 Hồi sinh
 • 2 Quy trình hành chính theo Fayol
  • 2.1 Kế hoạch
  • 2.2 Tổ chức
  • 2.3 Trực tiếp
  • 2.4 Kiểm soát
  • 2.5 Dự báo
 • 3 Đóng góp chính
  • 3.1 Trường trưởng
  • 3.2 Chức năng của chính quyền
  • 3.3 Nguyên tắc quản trị
  • 3.4 Chức năng hoặc hoạt động cơ bản của công ty
  • 3.5 Chính thức hóa hành chính và giảng dạy của nó
 • 4 Tài liệu tham khảo

Tiểu sử

Henri Fayol sinh ngày 29 tháng 7 năm 1841 tại Constantinople, thành phố Istanbul ngày nay. Gia đình anh có nguồn gốc tư sản, cho phép anh nhận được một nền giáo dục chất lượng từ những năm đầu của sự hình thành của mình.

Các nghiên cứu đầu tiên của ông đã được thực hiện tại Liceo de Lyon ở Pháp. Sau đó, anh học tại trường Mỏ quốc gia ở Saint Etienne và tốt nghiệp kỹ sư mỏ khi 19 tuổi..

Lao động như một kỹ sư

Vào năm 1860, Fayol gia nhập Công ty Commentry-Fourchambault, một tập đoàn có nguồn gốc từ Pháp. Ở đó, ông đảm nhận trách nhiệm khai thác than và các quy trình liên quan đến luyện gang.

Công ty Commentry-Fourchambault trở thành nơi Fayol làm việc suốt cuộc đời. Trong sáu năm đầu tiên, ông hoạt động như một kỹ sư.

Trong hoàn cảnh này, một trong những nhiệm vụ ông phát triển tốt nhất là tạo ra các phương án an toàn và hữu ích cho việc xử lý các vụ cháy ngầm xảy ra trong các mỏ..

Hành động quản lý

Vào năm 1866, Fayol trở thành quản lý các mỏ của công ty và vào năm 1872, ông trở thành giám đốc một bộ mỏ. Sự nghiệp của Fayol trong công ty này đang phát triển.

Một thực tế quan trọng về sự phát triển của Fayol trong công ty Commentry-Fourchambault là ông đã có ảnh hưởng lớn đến việc duy trì sự ổn định tài chính của công ty..

Vào năm 1888, Công ty Commentry-Fourchambault gặp khó khăn về tài chính, và từ năm 1885, công ty không thể trả cổ tức cho cổ đông. Tình trạng này kéo dài 3 năm.

Trong bối cảnh này, Fayol trở thành tổng giám đốc của công ty, và bắt đầu cải thiện tình hình kinh tế như trước đây..

Hồi sinh

Một trong những hành động quan trọng nhất mà Fayol thực hiện trong tình huống này là đóng cửa nhà máy luyện kim Fourchambault.

Ông cũng đã thành lập một nhà máy mới ở thành phố Montluçon, làm cho kinh tế ở đây phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, ông đã thành công trong việc mở các mỏ than mới tại ba thành phố chiến lược ở Pháp: Gondreville, Saint-Lager-Bressac và Decazeville. Fayol đã hoàn thành mục tiêu hồi sinh công ty, biến nó và áp dụng các yếu tố sau đó đã trở thành một phần của lý thuyết quản lý làm việc trong nhiều năm..

Công ty mà Fayol giải cứu tiếp tục thành công và hiện đang là một phần của Creusot-Loire, công ty thép quan trọng nhất ở Pháp.

Henri Fayol qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1925. Ông không qua đời vì bất kỳ căn bệnh cụ thể nào, mà là do tuổi cao; Ông đã 84 tuổi.

Quy trình hành chính theo Fayol

Có một tác phẩm của Henri Fayol mang tên “Quản trị công nghiệp et générale”, được coi là tài liệu tóm tắt tốt nhất về đề xuất của ông trong lĩnh vực quản lý.

Theo Fayol, có sáu chức năng chính mà mọi công ty công nghiệp phải xem xét. Các chức năng này là:

– Thương mại, liên quan đến việc mua bán và tiếp thị các sản phẩm công ty tạo ra.

– Kỹ thuật, bao gồm các kỹ năng cụ thể mà công ty sử dụng để sản xuất dịch vụ và sản phẩm của mình.

– Kế toán, bao gồm các lĩnh vực thống kê chi phí, bảng cân đối kế toán, lưu kho và các hồ sơ quan trọng khác của công ty.

– Bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo vệ liên quan đến nhân viên và cơ sở của công ty. Hành động này nhằm ngăn chặn hoặc điều khiển các vấn đề như cháy, lũ lụt, trộm cắp và những tình huống tương tự.

– Tài chính, liên quan đến việc quản lý tài chính nhằm đảm bảo công ty có lợi nhuận.

– Hành chính, là chức năng mà các chức năng trước đó sẽ được giám sát thông qua đó. Đây là khía cạnh mà Henri Fayol tập trung nhiều nhất và là khía cạnh phát triển nhất.

Theo Fayol, tất cả các chức năng này phải được tổ chức trong một quy trình hành chính cụ thể, nơi đảm bảo rằng công ty đạt được kết quả quản lý tích cực.

Có năm bước mà Fayol coi là cần thiết để tuân thủ quy trình quản lý đầy đủ:

Kế hoạch

Bước này là về việc thiết lập rõ ràng mục tiêu mà công ty muốn đạt được, cũng như cách mà công ty dự định đạt được các mục tiêu và mục đích đã đề ra.

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này của quy trình là tạo ra cơ sở để các hoạt động diễn ra một cách hài hòa và phù hợp.

Tổ chức

Trong giai đoạn này, cố gắng quản lý tài nguyên có sẵn theo cách tốt nhất để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Tài nguyên này bao gồm cả vật chất và con người.

Do đó, trong giai đoạn này, cần phân công nhiệm vụ cho những người có năng lực nhất để thực hiện các hoạt động đã đề ra, và thiết lập quy trình hoạt động tốt nhất để đạt được mục tiêu cụ thể nào đó.

Thông qua tổ chức, một cấu trúc được tạo ra để xác định ai cần thông báo về phát triển và tiến triển của mỗi nhiệm vụ.

Trực tiếp

Quản lý không chỉ đơn giản là tổ chức và điều phối các thành viên trong công ty, nó còn bao gồm việc chỉ đạo và động viên nhân viên, và tạo ra kênh truyền thông hiệu quả hơn để đảm bảo sử dụng nó một cách hữu ích cho nhân viên và cuối cùng là cho tổ chức.

Người điều hành cũng phải giải quyết các xung đột và duy trì môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Cuối cùng, giám đốc là người có trách nhiệm cho việc đạt được các mục tiêu.

Kiểm soát

Đoạn văn này nói về việc đảm bảo rằng các hoạt động chung của công ty diễn ra như mong đợi.

Mọi thứ trong tổ chức phải được kiểm soát liên tục để đảm bảo rằng con đường mà công ty đang đi theo được xác định từ ban đầu vẫn được theo đuổi.

Có thể xảy ra những thay đổi cuối cùng khiến cho công ty chuyển hướng ít nhiều từ mục tiêu ban đầu của nó. Tuy nhiên, chức năng kiểm soát đảm bảo chính xác hướng dẫn tổ chức đúng hạn, để có thể điều chỉnh và tiếp tục theo đuổi mục tiêu chính.

Các nhiệm vụ được thực hiện bởi từng thực thể trong tổ chức phải hài hòa với những gì được đề xuất ban đầu và với bản chất của tổ chức. Đây là lĩnh vực có trách nhiệm kiểm soát, và người đảm nhiệm trách nhiệm phải đảm bảo rằng điều này diễn ra.

Dự báo

Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình hành chính của một tổ chức. Ý tưởng là tổ chức có cái nhìn vào tương lai, cho phép dự đoán các kịch bản trong tương lai và chuẩn bị cho chúng.

Tương tự, trong phạm vi này, lập kế hoạch cho một tình huống lý tưởng trong tương lai và đánh giá nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được hiệu quả trong tương lai.

Đóng góp chính

Trường trưởng

Công việc của Henri Fayol bổ sung nhiều khía cạnh của những gì được thực hiện bởi Frederick Taylor, một trong những người tiên phong của quản lý hiện đại.

Trong khi Taylor tập trung vào làm việc ở cấp độ nhà máy, Fayol tập trung vào việc điều phối các chức năng hành chính (Peaucelle & Guthrie, 2015).

Khái niệm “trưởng phái” được sử dụng để chỉ sự đổi mới này mà Fayol giới thiệu trong lĩnh vực quản lý.

Theo quan điểm này, mỗi quản lý viên phải dành một phần thời gian của mình để lên kế hoạch cho hoạt động cụ thể của những người dưới sự quản lý trong tổ chức.

Đóng góp này của Fayol cho lý thuyết quản lý đã được chứng minh là phù hợp để hướng dẫn các công ty đạt được mục tiêu của họ bằng cách điều phối nỗ lực của các chức năng khác nhau trong tổ chức. Đó cũng đã giúp xác định những gì nhà quản lý mong muốn từ các chức năng này (Brunsson, 2015).

Chức năng quản trị

Một trong những đóng góp khác của Henri Fayol là định nghĩa của năm chức năng hoặc nhiệm vụ cơ bản của chính quyền trong một tổ chức.

Các nguyên tắc cơ bản này tiếp tục được áp dụng, một phần hoặc toàn bộ, trong các lý thuyết quản lý mới nhất (Pryor & Taneja, 2010). Chúng bao gồm:

 • Lập kế hoạch: Nhấn mạnh rằng quản lý phải luôn xây dựng kế hoạch hành động cho tương lai
 • Tổ chức: Quan trọng rằng quản lý phải phát triển cả nguồn nhân lực và tài liệu của công ty.
 • Kiểm soát: Cho biết mọi thứ phải được giám sát theo kế hoạch đã thiết lập
 • Hướng dẫn: Nhấn mạnh rằng nhân sự của tổ chức phải luôn được hướng dẫn và động viên.
 • Phối hợp: Dựa trên sự tích hợp và hài hòa của tất cả các hoạt động và nỗ lực trong tổ chức.

Nguyên tắc quản trị

Đóng góp được công nhận nhất của Fayol là định nghĩa 14 nguyên tắc quản trị, là nguyên liệu thô cho sự phát triển của các lý thuyết quản lý trong thế kỷ XX.

Các nguyên tắc này tạo thành hướng dẫn về những gì cần được xem xét cho mọi quy trình hành chính và bao gồm:

 • Lao động nhóm
 • Quyền hạn và trách nhiệm
 • Kỷ luật
 • Điều khiển đám đông
 • Đơn vị quản lý
 • Cấp dưới
 • Tiền công
 • Tập trung
 • Phân cấp
 • Sắp xếp
 • Sở hữu vốn
 • Ổn định của nhân viên
 • Khát vọng và sáng kiến
 • Tinh thần đồng đội

Chức năng hoặc hoạt động cơ bản của công ty

Nhóm định nghĩa thứ ba do Fayol giới thiệu rộng rãi trong lĩnh vực quản trị và tạo thành một trong những đóng góp quan trọng nhất của ông cho lý thuyết tổ chức (Pryor & Taneja, 2010).

Định nghĩa này nhằm xác định các chức năng cơ bản của các công ty và cuộc sống kinh doanh thông qua sáu hoạt động chính sau đây:

 • Hoạt động kỹ thuật
 • Hoạt động thương mại
 • Hoạt động tài chính
 • Hoạt động bảo mật
 • Hoạt động kế toán
 • Hoạt động hành chính

Chính thức hóa hành chính và giảng dạy của nó

Những người tác giả đã nhận ra sự đóng góp của Fayol không chỉ về mặt lý thuyết mà còn cả về việc chính thức hóa và giảng dạy quản lý (Parker & Ritson, 2011).

Một trong số những hành động này là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Hành chính (CAS) sau khi công bố cuốn sách của mình vào năm 1916 để thúc đẩy và lan truyền lý thuyết của mình.

Henri Fayol cũng ủng hộ giảng dạy chính quyền “trong tất cả các tầng lớp xã hội” bằng lời nói của mình, điều này đã giúp xác lập quản lý như một ngành học.

Tài liệu tham khảo

 1. Brunsson K. Tính bền vững trong một xã hội của các tổ chức. Tạp chí Thay đổi Xã hội và Tổ chức. Tháng 3 năm 2015; 12 (1): 5-21.
 2. Fayol H. (1949). Quản lý công nghiệp tổng quát. (C. Storrs, Biên tập). Isaac Pitman & Sons, Luân Đôn.
 3. Parker L. Ritson P. Chủ nghĩa cổ điển tiềm ẩn: Xem xét lại nguồn gốc của quản lý cổ điển. ABACUS. 2011; 47 (2): 234-265.
 4. Pryor M. Taneja S. Henri Fayol, học viên và nhà lý luận – tôn kính và chỉ trích. Tạp chí Lịch sử Quản lý. năm 2010; 16 (4): 489-503.
 5. Peaucelle J. Guthrie C. (2015). HENRI FAYOL, NGƯỜI QUẢN LÝ: Các nghiên cứu trên một tiêu đề lịch sử kinh doanh. Taylor & Francis, Luân Đôn.

Related Posts