an ancient Numidian town in northwestern Africa adjoining present-day Annaba in northeastern Algeria

*

*

The Carthaginians were warned of what was coming when Scipio sent his legate C. Laelius with a naval force lớn plunder the area of Hippo Regius on the African coast west of Carthage (205 BC).

Bạn đang xem: Hippo là gì


Scipio đã nỗ lực lập luận rằng kế hoạch của ông là phương pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất độc nhất để buộc quân team của tín đồ Carthage rút khỏi Ý Tuy vậy ông không bao giờ tất cả đầy đủ nguồn lực Người Carthage đã làm được chú ý về những gì sẽ xảy đến lúc Scipio gửi vị tướng của bản thân C. Laelius với một lực lượng hải quân nhằm cướp bóc những khoanh vùng của Hippo Regius bên trên bờ đại dương phía tây châu Phi của Carthage (205 TCN).
Gregory of Nazianzus and John Chrysostom (meaning “Golden-Mouthed”) in Greek as well as Ambrose of Milan và Augustine of Hippo in Latin were consummate orators, masters of the most respected and popular art form of their time.
Gregory ở Nazianzus với John Chrysostom (nghĩa là “Lời Vàng Ý Ngọc”) sử dụng giờ đồng hồ Hy Lạp, Ambrose sinh sống Milan cùng Augustine ở Hippo sử dụng giờ đồng hồ La-tinh mọi là những công ty hùng biện lão luyện, phần lớn bậc thầy xuất dung nhan về nghệ thuật và thẩm mỹ được đánh giá trọng với yêu thích nhiều độc nhất thời bấy giờ.
Buffaloes are sometimes reported khổng lồ kill more people in Africa than any other animal, although the same clayên ổn is also made of hippos and crocodiles.
Trâu đôi lúc được report rằng làm thịt không ít người dân nghỉ ngơi châu Phi hơn ngẫu nhiên loài động vật hoang dã không giống, tuy vậy tulặng ba tương tự cũng được dành cho hà mã cùng cá sấu.
His Vandal army laid siege to lớn the đô thị of Hippo Regius (where Augustine had recently been bisiêu thị — he died during the siege), taking it after 14 months of bitter fighting.
Quân đội Vandal nhanh chóng tiến về vây hãm thành phố Hippo Regius (địa điểm Augustine được phong làm Giám mục vừa mới đây cùng ông đã chết vào cuộc vây hãm này), sau 14 mon hành động khốc liệt.
Augustine of Hippo: Augustine developed classical Christian philosophy, & the whole of Western thought, largely by synthesizing Hebrew and Greek thought.
Augustinô thành Hippo: Augustine đã cải cách và phát triển triết học Kisơn giáo truyền thống, và tổng thể tứ tưởng phương Tây, đa phần bằng cách tổng đúng theo tứ tưởng Do Thái cùng Hy Lạp.
Augustine of Hippo, on the other hand, held that suffering in hell was both spiritual and sensory —a view that gained acceptance.
Trái lại, Augustine sinh sống Hippo tin rằng sự gian khổ trong hỏa ngục tù là lẫn cả về trung ương linh lẫn thể chất—một ý niệm được không ít bạn đồng ý.
Hippo was an ancient bishopric, one of many suffragans in the former Roman province of Numidia, since French colonial rule a part of the residential see of Constantine.
Hippo là Địa phận của giám mục cổ truyền, là một trong trong tương đối nhiều toà phó giám mục vào cựu Tỉnh của La Mã Numidia, kể từ khi cơ chế thực dân Pháp nó là một phần của toà giám mục dân sự của Constantine.
At least one archaeological site suggests that the last pygmy hippo was killed & cooked by Homo sapiens hunters.
Ít độc nhất, một địa điểm khảo cổ học tập cho thấy thêm con hà mã sau cuối đã biết thành người thợ săn tinh nhuệ nhất giết mổ chết và làm bếp giết để nạp năng lượng.

Xem thêm: Từ Crease Là Gì, Nghĩa Của Từ Crease, Nếp Nhăn, Nếp Gấp Tiếng Anh Là Gì


At the Synod of Hippo (393), & again at the Synod of 397 at Carthage, a menu of the books of Holy Scripture was drawn up, và these books (including some considered apocryphal by Protestants) are still regarded as the constituents of the Catholic canon.
Tại Hội đồng tôn giáo Hippo (393), và một lần tiếp nữa trên Hội đồng năm 397 tại Carthage, một list các cuốn nắn sách của Thánh Kinch đã được soạn thảo, cùng hồ hết cuốn nắn sách này (bao gồm 1 số được coi là ngụy tác của Tin Lành) vẫn được xem như là yếu tắc của tiêu chuẩn chỉnh Công giáo.
But what really make Loango’s beaches quality are the animals that walk along the sand —hippos, forest elephants, buffalo, leopards, và gorillas.
Nhưng điều thiệt sự có tác dụng cho các bãi tắm biển nghỉ ngơi Loango độc đáo và khác biệt là phần nhiều con thú đi dọc từ bãi cát—hà mã, voi rừng, trâu, báo và khỉ bỗng nhiên.
But unless you are using binoculars, you may not see the small red-billed oxpecker feeding on parasites while clinging to lớn the hippo’s baông xã.
Nhưng trừ phi dùng ống nhòm, chúng ta bắt buộc thấy chyên ổn nạp năng lượng giòi mỏ đỏ vẫn còn trên lưng trâu nước nhằm ăn uống nhiều loại sinc.
Goeben bombarded Philippeville (now Skikdomain authority, Algeria) for about 10 minutes early on 3 August while Breslau shelled Bône (now Annabố, on the site of the ancient thành phố of Hippo) in accordance with the Kaiser"s order.
Goeben tiến hành bắn phá Philippeville (ni là Skikdomain authority thuộc Algeria) trong vòng 10 phút vào sáng mau chóng ngày 3 mon 8 trong lúc Bresvệ sinh phun phá Bône (ni là Annatía, trên nền tỉnh thành cổ Hippo) tương xứng với bổn phận của Kaiser.
In 422, Augustine of Hippo wrote about 2 Thessalonians 2:1–11, where he believed Paul mentioned the coming of the Antichrist.
Năm 422, Augustine của Hippo viết về nhì tín đồ xứ đọng Thessalonike trong cmùi hương 2:1–11, nghỉ ngơi đó ông tin rằng thánh Phao-lô vẫn nhắc tới kẻ phản bội Kitô sắp tới.
Dardanus was converted lớn Christianity & then retired khổng lồ the Alps, where he began a correspondence with Jerome & Augustine of Hippo.
Dardanus là tín đồ cải đạo lịch sự Kisơn giáo với tiếp nối sẽ về hưu tại vùng núi Alps, địa điểm ông ban đầu dàn xếp thư từ bỏ cùng với Jerome với Augustine thành Hippo.
Along the river, they had to lớn navigate between the hippos and the crocodiles that are common to that region.
CAN you imagine a tropical beach where elephants graze by the seaside, hippos swlặng, and whales và dolphins gather offshore?
Quý khách hàng hãy tượng tưởng một bãi tắm biển nhiệt đới gió mùa, chỗ gồm voi ăn uống cây trồng bên bờ biển lớn, hà mã bơi cùng cá voi cùng cá heo giao hội ngoài khơi.
North Africa remained a part of the Roman Empire, which produced many notable citizens such as Augustine of Hippo, until incompetent leadership from Roman commanders in the early fifth century allowed the Germanic peoples, the Vandals, khổng lồ cross the Strait of Gibraltar, whereupon they overcame the fickle Roman defense.
Bắc Phi tiếp tục là một trong những phần của đế chế La Mã cùng sản ra đời đa số công dân lừng danh như Augustus xđọng Hippo, cho tới lúc đế chế La Mã yếu bước vào đầu thế kỷ 5 có thể chấp nhận được các cỗ tộc tàn tệ Germanic Vandal đi qua eo biển lớn Gibraltor cùng xâm lăng vùng Bắc Phi.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *