Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Hitchhiking là gì

The hitchhiker mutant is characterized by multiple developmental abnormalities, including exencephaly, spimãng cầu bifidomain authority, oedema and polydactyly.
If the person was a hitchhiker he would have no idea that the oto was stolen, but it would be up to hlặng to lớn prove his innocence.
Aao ước her victims were a neighboring family, her own father, her college roommate, & a hitchhiker with whom she had a brief fling.
He passes a young female hitchhiker who later approaches his campfire và says that she could not get a ride.
Hitchhikers are harmless & may release endorphins inlớn the blood, creating a sensation of euphoria in their hosts.
In the recent years, hitchhikers themselves have sầu started seeing effort khổng lồ strengthen the hitchhiking community.
Other variants include hitchhikers who utter prophecies (typically of pending catastrophe or other evils) before vanishing.
Everyone survived, but they made an agreement to avoid picking up any more hitchhikers before investigating the message they were given further.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *