“Hoa đào” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

Do you know the meaning of “cherry blossom” in English? Let’s find out in the article below with StudyTiengAnh.

WHAT IS CHERRY BLOSSOM IN ENGLISH?

Peach blossom (Noun)

• Vietnamese meaning: “Hoa đào”

• English meaning: the flower of the peach tree: the state flower of Delaware.

“Hoa đào” trong tiếng Anh

(Peach blossom – “Hoa đào” in English)

Synonyms:

Peach blossom, Peach, Peach flower.

EXAMPLES OF CHERRY BLOSSOM IN ENGLISH

 • Peach blossom is blooming on the streets of Hanoi. The vibrant color of the yellow flowers, combined with the spring sun, creates a festive Tet atmosphere. Whether it’s the peach blossom or apricot blossom of Vietnam, or the cherry blossoms of Japan, all of them captivate people.
 • Hoa đào đang nở rộ trên các con phố ở Hà Nội. Màu sắc tươi sáng của những bông hoa vàng và ánh nắng xuân tạo nên không khí rất đặc trưng của Tết. Một điều chắc chắn, dù là hoa đào, hoa mai Việt Nam hay hoa anh đào Nhật Bản, đều khiến mọi người say mê.
 • In Vietnamese folk culture, the peach blossom symbolizes young, delicate, and fragile girls, often expressed through the phrase “weak willow silk”. The image of the peach blossom is associated with the love and destiny of rural boys and girls, and can be found in numerous Vietnamese folk songs. This flower, blooming in spring, symbolizes luck, happiness, and close friendships.
 • Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào đại diện cho những cô gái trẻ, tinh tế và mỏng manh, thường được thể hiện qua thành ngữ “liễu yếu đào tơ”. Hình ảnh hoa đào cũng liên kết với tình yêu và duyên phận của các chàng trai, cô gái nông thôn, và được thể hiện qua nhiều bài ca dao dân ca Việt Nam. Loài hoa này nở vào mùa xuân, biểu trưng cho may mắn, hạnh phúc và tình bạn thân thiết.
 • When the Nhat Tan peach blossoms (Tay Ho – Hanoi) bloom early under the winter sun, it signals the beginning of the Tet season. This is also the time when hundreds of farmers rush to take care of the trees, watering the leaves, bending the branches, and ensuring the well-being of the people.
 • Khi những bông hoa đào Nhật Tân (Tây Hồ – Hà Nội) nở sớm dưới ánh nắng mùa đông, đó là dấu hiệu báo hiệu mùa đào chuẩn bị cho Tết bắt đầu. Đây cũng là thời điểm hàng trăm nông dân vội vã chăm sóc cây, tưới lá, bẻ cành, đảm bảo nguồn cung cấp đào cho nhân dân.
 • While cherry buds are beautiful, cherry blossoms quickly fade and fall, losing their beauty and prestige. Therefore, many people share tips to keep them fresh longer, such as warming the roots before planting.
 • Cành đào thường rất đẹp, nhưng hoa đào lại nở và tàn tác nhanh chóng, khiến chúng mất đi vẻ đẹp và tiếng tăm. Vì vậy, nhiều người chia sẻ những mẹo giúp giữ hoa đào tươi lâu hơn, chẳng hạn như làm ấm rễ trước khi trồng.
 • Peach blossoms from the North cannot thrive in the year-round hot climate of the South, just as apricot blossoms struggle in the harsh Northern winters.
 • Cây hoa đào miền Bắc khó có thể sinh trưởng trong khí hậu nóng quanh năm của miền Nam, và hoa mai cũng khó “sống tốt” trong cái lạnh mùa đông khắc nghiệt ở miền Bắc.
 • According to folklore, demons and spirits are scared away by the thunder and lightning of two gods. They are also afraid of cherry blossoms. When they see cherry blossoms, they flee. To ward off these malevolent beings, people break cherry blossoms and put them in jars. If anyone fails to break the branches, they can hang a picture of the two spirits on the front columns to banish ghosts.
 • Quỷ ma sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, cùng với đó là lo sợ hoa đào. Nhìn thấy hoa đào, chúng bỏ chạy. Vì thế, người ta phá hoa đào và để chúng trong lọ để trừ tà. Nếu ai không thể phá cành hoa đào, họ có thể treo ảnh hai vị linh hồn lên cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ.

Wishing you success in learning English!

Phúc Nguyễn.

Related Posts