Tiểu sử Hòa thượng Tịnh Không

Tôn dung Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không.

Tôn dung Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không.

Đức Hòa thượng Tịnh Không, tên thể danh Từ Nghiệp Hồng, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Trong giai đoạn tuổi trẻ, ông học tập tại Trường Trung học Quốc Lập Thứ Ba và Trường Trung học Nam Kinh Thị Lập Thứ Nhất. Năm 1949, ông đến Đài Loan và làm việc tại Trường Tiễn Học Thật. Trong thời gian này, ông đã nghiên cứu về lịch sử và triết học. Ở tuổi 26, ông bắt đầu học Phật và từ đó bắt đầu ăn chay. Ông đã được học thuật với giáo sư Phương Đông Mỹ trong một năm và sau đó tiếp tục học với Đại sư Chương Gia, một cao tăng trong tông Mật. Cuối cùng, ông đã đến Đài Trung và học pháp với nhà Phật học Lý Bỉnh Nam trong 10 năm.

Năm 1959, ở tuổi 33, ông nhập chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, thành phố Đài Bắc và nhận pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ giới, ông đã đi khắp nơi truyền thuyết pháp về Đại giới và đã giảng giải nhiều kinh như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ Kinh và nhiều kinh khác. Ông cũng giảng dạy về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông cũng có chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường, đã truyền thuyết pháp suốt hơn 60 năm.

Ông thông thạo về kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của các tôn giáo khác như Nho, Đạo, Kitô và Islam. Đặc biệt, ông rất tận tâm và nỗ lực trong việc chuyên tâm tu học và truyền đạt tông Phật giáo Tịnh Độ. Hiện nay, ông đã phát hành nhiều băng giảng, video, đĩa CD, đĩa VCD, DVD và có hàng ngàn tập thuộc loại này. Ngoài ra, ông là nhà tiên phong trong việc sử dụng internet và các phương tiện truyền thông đa phương tiện để phổ cập Phật học, đặc biệt là về pháp môn Tịnh Độ. Các bài giảng của Hòa thượng có thể được tìm thấy trên các trang web, YouTube và được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hòa thượng luôn nhấn mạnh rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo hay một triết học, mà là một hệ thống giáo dục dựa trên trí tuệ và lòng từ bi để đạt được thành đạo, và không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 26/7/2022, Hòa thượng Tịnh Không đã viên tịch ở tuổi 96. Chúng ta thành kính dâng lễ và tưởng nhớ sự linh thiêng của Đại Lão Hoà thượng Tịnh Không.

Related Posts