Ethnicgroup: ......................... Childof paralytic, wounded và sichồng soldiers (kind)……………
Permanent residence: ….. ……………… ……… ………………
Father’sfull name: ........................................... Occupation:Official ……………………..

Bạn đang xem: Học bạ tiếng anh là gì


Mother’sfull name: ........................................ Occupation: Official ………………...
Patron’s name:…………………………………… Occupation:……………………………..

Xem thêm: Breeding Là Gì, Nghĩa Của Từ Breeding, Nghĩa Của Từ Breeding Trong Tiếng Việt


- Not allowed to lớn move sầu up khổng lồ higher grade …………………………………………………
Occupationalcertificate:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Awardsin other examinations:…………………………………………………………………….
……………Excellentstudent of provincial cấp độ about English …….…………………………..
Special awards:…………………………………………………………………………………...
………………………….……………. ………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *