Finally, working up enough courage, she overcame her nervousness and told you what was in her heart.

Bạn đang xem: Hồi hộp tiếng anh là gì


Tôi đoán thù, cũng chắc rằng, nguy hại mất mát, bị bắn hạ cũng là 1 phần của cảm xúc đó nó tạo nên sự hồi hộp
Tôi đoán, cũng có lẽ rằng, nguy cơ tiềm ẩn hi sinh, bị phun hạ cũng chính là một trong những phần của xúc cảm đó nó tạo nên sự hồi hộp.
Những tín đồ giỏi lo ngại các , hoặc người cầu toàn sẽ có nhiều kỹ năng gặp mặt trở ngại với sự hồi hộp , băn khoăn lo lắng trong thi tuyển .
People who worry a lot or who are perfectionists are more likely khổng lồ have trouble with kiểm tra anxiety .
hầu hết sinh stamboom-boden.comên thấy rằng sự hồi hộp , lo lắng vào thi tuyển của họ sụt giảm Lúc bọn họ bắt đầu học tập xuất sắc rộng hoặc thường xuyên không dừng lại ở đó .
Many students find that their chạy thử anxiety is reduced when they start to study better or more regularly .
Tôi thấy rằng cô đơn giản chỉ mong mỏi có tác dụng tăng sự hồi hộp so với tình thương của tớ đấy là một điều minh bạch thường nhìn thấy sinh hoạt phụ nữ
I must conclude that you simply seek to increase my love sầu by suspense, according lớn the usual practice of elegant females
Tôi thấy rằng cô dễ dàng và đơn giản chỉ ước ao có tác dụng tăng sự hồi hộp so với tình cảm của tôi đó là một điều minh bạch thường thấy làm stamboom-boden.comệc thiếu nữ.
I must conclude that you simply seek khổng lồ increase my love sầu by suspense, according khổng lồ the usual practice of elegant females.
Trong những câu chuyện về tù, các tập phim thriller tập trung ít hơn vào tầy hoặc thám tử, mà lại tập trung nhiều vào bài toán tạo thành sự hồi hộp.
In plots about crime, thriller films focus less on the criminal or the detective sầu & more on generating suspense.

Xem thêm:


Dù sao đi nữa , cảm giác sẵn sàng đấu tranh cùng với thử thách hoàn toàn có thể giúp giữ lại sự hồi hộp , băn khoăn lo lắng vào thi tuyển tại mức độ có thể kềm chế được .
Dù nó là vì lúng túng, hay được sử dụng kích thích, kiếm tìm kiếm sự hồi hộp, giỏi bởi tiếng nói trong lương trọng tâm tôi, Tôi lắc đầu stamboom-boden.comệc đứng yên cùng tĩnh mịch.
Whether it be stamboom-boden.coma distraction, substance use, thrill-seeking or the scrupulous policing of my inner speak, I refused khổng lồ be static & silent.
Sự mệt mỏi hoàn toàn có thể khiến cho giọng nói hơi thiếu thốn tự nhiên và thoải mái hoặc run run, tốt sự hồi hộp rất có thể lộ ra qua vấn đề thủ công tuyệt đầu làm hồ hết hễ tác hậu đậu về.
Tension may cause the voice to lớn sound somewhat strained or shaky, or nervousness may manifest itself in awkward movements of the hands or the head.
Dastamboom-boden.comd Ehrlich vào bài đánh giá của chính mình mang lại Film.com vẫn mang đến bộ phim xếp hạng 7,7, stamboom-boden.comết rằng Tom à la ferme "ít khi thâu tóm nhỏng một bài bác tập trong sự hồi hộp".
Dastamboom-boden.comd Ehrlich in his nhận xét for Film.com gave the film a rating of 7.7, writing that Tom at the Farm is "seldom less than gripping as an exercise in suspense".
Kiểu kẻ làm thịt tín đồ hàng loạt này tìm kiếm kiếm sự hồi hộp cùng hợp ý (thống khoái) từ các stamboom-boden.comệc giết mổ bạn, coi bé bạn là các phương tiện hoàn toàn có thể quyết tử mang đến mục tiêu kia.
This type of serial killer seeks thrills và derives pleasure from killing, seeing people as expendable means lớn this goal.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *