He started his career in the reserve sầu team at his hometown club Strasbourg before moving to lớn Belgium with Excelsior Virton in 2009.

Bạn đang xem: Hometown nghĩa là gì


Anh bước đầu sự nghiệp làm việc đội dự bị của câu lạc bộ quê nhà Strasbourg trước lúc tới Bỉ với Excelsior Virton năm 2009.
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Ttránh cũng đánh giá cao bà góa này lúc kể đến gương của bà trước đám dân thiếu thốn đức tin trên Na-xa-giá, quê hương ngài.—Lu-ca 4:24-26.
Packer vẫn làm cho lễ cung hiến ngôi Đền Thờ Brigmê say City giỏi mỹ sinh sống thị thành quê hương ông, vị trí ông có mặt với lớn lên.
Anh khởi đầu sự nghiệp bóng đá của bản thân mình với câu lạc bộ nghỉ ngơi quê nhà là SCB Viktoria Köln trước khi chuyển qua 1.
(Matthew 4:3-10) Soon after that, Jesus preached lớn the inhabitants of his hometown of Nazareth, using the Scriptures. —Luke 4:16-21.
(Ma-thi-ơ 4:3-10) Chẳng bao lâu tiếp đến, Chúa Giê-su sử dụng Kinch Thánh rao giảng đến người dân thành Na-xa-giá, quê hương ngài.—Lu-ca 4:16-21.
Our father was still in the military, but he & Mother had agreed that if they were ever separated during the war, they would try to reunite at the hometown of my grandparents.
Cha của công ty chúng tôi vẫn còn đó ở vào quân ngũ, mà lại ông và Mẹ tôi đã thỏa thuận hợp tác rằng giả dụ bọn họ có bị chia ly trong thời chiến, thì họ cũng trở thành cố gắng sum họp làm việc quê của ông bà nội tôi.
4 Months earlier, in his hometown of Nazareth, Joseph found that his life changed forever after his engagement to lớn the daughter of Heli.
4 Hơn một năm kia trên quê nhà Na-xa-lạnh lẽo, cuộc sống Giô-snghiền trọn vẹn đổi khác sau khi đính hôn với phụ nữ của Hê-li.
Méndez started his career at hometown club Masatepe and played for Diriangén before moving on khổng lồ Managua in 2011.
Méndez bắt đầu sự nghiệp trên câu lạc bộ quê nhà Masatepe và thi đấu cho Diriangén trước lúc chuyển đến Managua năm 2011.
In March 2015, security agents in Hanoi detained her and took her bachồng lớn her hometown in Ha Nam province.
As a young girl growing up in her hometown of Afton, Wyoming, Susan knew & admired a family in her ward that is a marvelous example of the chain of the generations.

Xem thêm:


Là một cô bé ttốt to lên tại quê nhà Afton, Wyoming, Susan sẽ biết với yêu dấu một mái ấm gia đình trong tiểu cương vực của cô ý, là một trong ví dụ vi diệu về chuỗi mắt xích các cầm cố hệ.
Takita"s hometown of Takaoka, Toyama, maintains a Film Resources Museum; staff have sầu reported that at times over a hundred Takita fans visit per day.
Quê nhà của Takita sinh hoạt Takaoka, Toyama, đã bảo trì một Bảo tàng Chứng tích Phim; nhân viên cho biết thêm vẫn bao hàm thời điểm đạt lượng tham quan rộng một trăm người mến mộ Takita một ngày.
They wanted to return with their young children to their hometown in Utah but couldn’t leave sầu Idaho until they cleared $350 in debt.
Họ mong muốn với các nhỏ nhỏ dại của mình trở về quê hương thơm sinh sống Utah dẫu vậy không thể tránh Idaho cho đến khi bọn họ trả hết số chi phí nợ 350 đô la.
After the German reunification in 1990, they returned lớn their hometown of Pößnechồng and to lớn their old home page there.
Sau Lúc thống nhất nước Đức vào khoảng thời gian 1990, chúng ta trở về quê nhà đất của Pößneck với mang lại ngôi nhà cũ của mình sinh sống đó.
My hometown of Fez, Morocteo, boasts one of the largest walled medieval cities in the world, called the medina, nestled in a river valley.
Quê hương tôi sống Fez, Morocco một trong số những đô thị Trung cổ lớn nhất quả đât bên trong thung lũng sông.
I come khổng lồ this work as an architect and an urban planner, and I"ve sầu spent my career working in other contested cities, lượt thích Chicago, my hometown; Harlem, which is my current home; Washington, D.C.; và Newark, New Jersey.
Tôi mang lại với các bước này cùng với tư giải pháp là một trong những phong cách thiết kế sư cùng một công ty hoạch định đô thị, với tôi đã từng thao tác làm việc làm việc các thị thành gây tranh cãi xung đột không giống, như thể Chicago, quê hương tôi; Harlem, vị trí tôi vẫn sống; Washington, D.C.; cùng Newark, New Jersey.
When speaking about the tuy vậy, Perry said she first had the idea for the tuy vậy while she was in her hometown of Santa Barbara, California: "I was at breakfast when I saw this hummingbird, và hummingbird was having breakfast as well..... và I don"t know if you know but hummingbirds are supposedly good luchồng and I was just thinking about hummingbirds.
Về bài bác hát, Perry nói lần trước tiên xuất hiện ý tưởng đến bài xích hát Lúc cô đang nghỉ ngơi quê nhà Santa Barbra, California: "Tôi vẫn sử dụng bữa sớm thì bỗng tôi nhìn thấy một chú humming birht và chú humming birht cũng đã tất cả một bữa sớm nlỗi thể...tôi cũng phân vân sao nữa, các bạn biết đấy chim ruồi được biết hình tượng của sự suôn sẻ với dịp đó tôi chỉ nghĩ về chim ruồi.
As the show"s creator, Waithe"s goal was to bring her experience growing up on the South Side & experiencing its diversity to craft a story that paints a more nuanced portrait of her hometown than is typically shown.
Là người sáng chế của lịch trình, mục tiêu của Waithe là mang đến đề nghị của bản thân nghỉ ngơi phía Nam với thưởng thức sự phong phú và đa dạng của nó nhằm tạo ra một mẩu chuyện vẽ một bức chân dung sắc thái hơn về quê hương của cô ấy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *