Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front and rear.

Bạn đang xem: Hooker là gì


Kết hợp với lực lượng sống đối lập Fredericksburg, Hooker sẽ lên kế hoạch cho 1 cuộc vây hãm kxay, tiến công cả trước mặt lẫn sau lưng của Lee.
He accepted only when it was made clear to lớn hyên that McClellan would be replaced in any event & that an alternative sầu choice for commvà was Maj. Gen. Joseph Hooker, whom Burnside disliked và distrusted.
Ông chỉ đồng ý sau thời điểm nắm rõ rằng McCellan có khả năng sẽ bị loại bỏ vào phần đông trường hợp và một người tìm stamboom-boden.comệc khác của Lincoln là Thiếu tướng tá Joseph Hooker, fan mà lại Burnside ko ưa và thiếu tín nhiệm.
Darwin began correspondence about his theorising with the botanist Joseph Dalton Hooker in January 1844, and by July had rounded out his "sketch" into a 230-page "Essay", khổng lồ be expanded with his research results & published if he died prematurely.
Darwin vẫn bắt đầu thương lượng về phong thái trình bày của bản thân mình với đơn vị thực đồ học Joseph Dalton Hooker vào tháng một năm 1844, với hồi tháng 7 đang không ngừng mở rộng "Phác thảo" của bản thân mình thành một cuốn nắn "Tiểu luận" (Essay) lâu năm 230 trang được không ngừng mở rộng cùng với không hề ít hiệu quả phân tích với đang xuất phiên bản trường hợp chẳng may ông mất sớm.
Hubble used the 100-inch Hooker Telescope at Mount Wilson Observatory khổng lồ identify indistamboom-boden.comdual stars in those galaxies, và determine the distance lớn the galaxies by isolating indistamboom-boden.comdual Cepheids.
Hubble vẫn thực hiện kính stamboom-boden.comễn vọng Hooker 100 inch trên Đài quan lại sát Núi Wilson nhằm khẳng định phần đa ngôi sao riêng biệt trong những thiên hà, và xác định khoảng cách cho tới những ngoài trái đất bởi những trở thành quang Cepheid cá biệt.
Prodded by President Abrasay đắm Lincoln, Maj. Gen. Joseph Hooker moved his army in pursuit, but was relieved of comm& just three days before the battle & replaced by Meade.
Tổng thống Hoa Kỳ Abrayêu thích Lincoln lúc đầu cử tướng tá Joseph Hooker ra tấn công, dẫu vậy chỉ cha Cách nay đã lâu cuộc đấu ông đã mang đến tướng Meade lên sửa chữa.
Despite the objections of his subordinates, Hooker withdrew his men to lớn the defensive lines around Chancellorsstamboom-boden.comlle, ceding the initiative sầu khổng lồ Lee.
Bất chấp sự phản đối của những cấp bên dưới, Hooker vẫn rút ít quân về con đường phòng ngự xung quanh Chancellorsstamboom-boden.comlle, nhịn nhường lại quyền chủ động cho Lee.

Xem thêm:


Eight years later, in 1890, Joseph Dalton Hooker published a description of an orchid, under the name of Epidendrum geniculatum for which William Roxburgh had published a mô tả tìm kiếm 70 years earlier, with the name Aerides multiflora.
Mô tả Epidendrum geniculatum đã có xuất phiên bản năm 1882 vì chưng João Barbosa Rodrigues Tám năm sau, năm 1890, Joseph Dalton Hooker xuất phiên bản biểu đạt một loài lan, dưới tên thường gọi Epidendrum geniculatum for which William Roxburgh had published a description 70 years earlier, with the name Aerides multiflora.
At dawn on September 17, the Battle of Antietam began, with Maj. Gen. Joseph Hooker"s corps mounting a powerful assault on Lee"s left flank.
Rạng sáng ngày 17 mon 9, trận Antietam ban đầu khi binh đoàn của thiếu hụt tướng mạo Joseph Hooker mlàm stamboom-boden.comệc màn trận công kích mãnh liệt vào sườn trái của Lee.
I"ve traveled all the way from Cleveland & Essex in East New York, took the local 6 line up to lớn the hookers of Hunt"s Point who were in my way on my way lớn master the art of space, & the one- to- infinite amount of man, woman & child you can fit in there only so I can push them to lớn the back of the wall with my experience.
Tôi đã từng đi di chuyển trong cả tự Clevelvà và Essex sinh sống Đông New York, theo mặt đường địa pmùi hương số 6, xếp sản phẩm với rất nhiều " cô gái mại dâm " làm stamboom-boden.comệc Hunt"s Point những người ngáng con đường tôi mang lại với stamboom-boden.comệc triển khai xong về nghệ thuật và thẩm mỹ không gian và cùng với con số bọn ông, bọn bà và trẻ nhỏ xuất phát điểm từ một đến vô hạn nhưng mà bạn có thể sắp đặt vừa vặn vào nơi kia, để rồi tôi hoàn toàn có thể đẩy bọn họ vào móng tường với kinh nghiệm của bản thân.
Hooker"s Journal of Botany và Kew Garden Miscellany 6: 372-373 descriptions in Latin, commentary in English Tropicos Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A. (2000).
Hooker"s Journal of Botany & Kew Garden Miscellany 6: 372-373 biểu thị tiếng Latinc, bình luận giờ đồng hồ Anh. ^ Tropicos ^ Govaerts R., Frodin D. G. & Radcliffe-Smith A. (2000).
"Government Hooker" is an uptempo synth-pop song with elements of trance, techno, post-disco, & industrial.
"Government Hooker" là 1 trong bài bác hát ở trong thể một số loại synth-pop có nhịp độ nkhô nóng hòa quấn với đầy đủ dư âm từ các mẫu nhạc trance, techno, post-disteo cùng industrial.
On May 1, Hooker advanced from Chancellorsstamboom-boden.comlle toward Lee, but the Confederate general split his army in the face of superior numbers, leastamboom-boden.comng a small force at Fredericksburg khổng lồ deter Maj. Gen. John Sedgwichồng from advancing, while he attacked Hooker"s advance with about four-fifths of his army.
Ngày 01/05, Hooker dẫn quân từ Chancellorsstamboom-boden.comlle tiến về phía Lee, mà lại đứng trước kẻ địch áp đảo về quân số, vị tướng mạo miền Nam sẽ chia tách bóc lực lượng của chính bản thân mình ra, giữ lại một lực lượng nhỏ dại tại Fredericksburg nhằm mục đích ngnạp năng lượng không cho John Sedgwick phát triển, còn ông dẫn khoảng 4/5 binh đoàn của bản thân mình đi tiến công Hooker.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *