And you can see here on the horizontal axis you"ve sầu got the number of people killed in an attaông xã or the form size of the attack.

Bạn đang xem: Horizontal là gì


Và bạn cũng có thể nhìn thấy ở chỗ này bên trên trục ở ngang các bạn gồm số người bị giết trong một cuộc tấn công tuyệt qui tế bào của cuộc tiến công kia.
Ahy vọng this group it seems to be particularly cđại bại khổng lồ the Zanzibar Butterflyfish (C. zanzibarensis) which has a smaller blaông chồng blotch và traces of horizontal stripes on the flanks.
Trong đội này, nó dường như là đặc trưng ngay gần bướm Zanzibar (C. zanzibarensis) tất cả một đnhỏ xíu nhỏ màu đen và dấu tích của các đường sọc ngang trên 2 bên sườn.
It is contrasted with horizontal integration, wherein a company produces several items which are related to lớn one another.
Nó tương phản cùng với hội nhập theo chiều ngang, trong đó một chủ thể phân phối một vài mặt hàng có liên quan với nhau.
In February, Horizontal repeated the success of their first album, featuring the group"s first UK No. 1 single "Massachusetts" (a No. 11 US hit) và the No. 7 UK single "World."
Sang tháng 2, album Horizontal liên tiếp thành công nhỏng album trước, cùng với bài hát mở đầu bản xếp hạng trên Anh "Massachusetts" (xếp thứ 11 trên Mỹ), cùng bài xích "World", xếp thứ hạng 7 trên Anh.
The former nhật bản Post flag consisted of the Hinomaru with a red horizontal bar placed in the center of the flag.
Cờ Nhật Bản (cũ) trước đây bao hàm Hinomaru với 1 tkhô hanh ngang red color được đặt tại chính giữa của lá cờ.
720p (1280×7trăng tròn px; also called HD Ready or standard HD) is a progressive HDTV signal format with 720 horizontal lines và an aspect ratio (AR) of 16:9, normally known as widescreen HDTV (1.78:1).
720p (1280×720 pixel; còn được gọi là HD Ready hoặc chuẩn chỉnh HD) là định hình biểu thị HDTV tiến cho tới với 7đôi mươi đường ngang cùng phần trăm khung hình (AR) là 16:9, thường được biết đến là HDTV màn hình rộng lớn (1,78:1).
On the obverse was E Pluribus Unum (13 letters), along with 13 stars, 13 horizontal stripes (on the shield on baông chồng of the US$1 Dollar Bill), 13 vertical stripes, 13 arrows, 13 olive sầu leaves, and 13 olives.
Trên mặt trái là E Pluribus Unum (13 chữ cái), với 13 ngôi sao, 13 sọc ngang (trên lá chắn trên mặt sau của US $ 1 Đô la Bill), 13 sọc dọc, 13 mũi tên, 13 lá ô liu cùng 13 ô liu.
My second point is, và I know I don"t have lớn talk to an audience like this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it"s also shifting horizontally.
điều đồ vật nhì tôi hy vọng nói là cùng tôi biết bản thân chưa hẳn nói cho phần đông người theo dõi chũm này về một đồ vật như thế cơ mà sức mạnh không chỉ di chuyển theo chiều dọc mà nó cũng di chuyển theo chiều ngang
In some cases, the roots may penetrate deeper into lớn the ground than the height of the tree, or the roots may extover horizontally well beyond the spread of the tree’s foliage.
Trong vài trường phù hợp, rễ cây rất có thể lấn vào lòng đất đến độ sâu hơn hết chiều cao của cây, hoặc lan ra rộng hơn hẳn tán lá.
A goal is scored when the ball passes completely over a goal line at each end of the field of play between two centrally positioned upright goal posts 24 feet (7.32 m) apart & underneath a horizontal crossbar at a height of 8 feet (2.44 m) — this frame is also referred khổng lồ as a goal.
Một bàn chiến thắng được ghi khi trơn đi hoàn toàn qua mặt đường khung thành làm stamboom-boden.comệc hai tuyến đường biên ngang của sảnh trơn, nằm giữa nhì cột dọc được đặt trực tiếp đứng giải pháp nhau 7,32 m (24 feet) với ở bên dưới một xà ngang cao 2,44 m (8 feet).

Xem thêm: Mengenal Seo Taiji Là Ai


The gray wolf has a running gait of 55–70 km/h (34–43 mph), can leap 5 m (16 ft) horizontally in a single bound, & can maintain rapid pursuit for at least đôi mươi minutes.
Sói xám tất cả dáng đi chạy 55–70 km/h (34–43 dặm / giờ), rất có thể dancing 5 m (16 ft) theo hướng ngang trong một tinh ranh giới độc nhất vô nhị, cùng có thể gia hạn sự rượt đuổi hối hả trong ít nhất 20 phút.
Imagine, horizontally you see the reconstructed maps of a given year, và vertically, you see the document that served the reconstruction, paintings, for instance.
Hãy tưởng tượng, theo chiều ngang các bạn nhận thấy bạn dạng đồ được tái dựng vào một năm ngẫu nhiên được chọn, và theo theo hướng dọc ,bạn sẽ thấy những số liệu giao hàng cho stamboom-boden.comệc tái dựng kia, chẳng hạn như các bức vẽ.
If you enable this option, you will separate the prestamboom-boden.comew area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above sầu the red dashed line, the target below it
Nếu bạn bật tùy chọn này, các bạn sẽ chia ra ô coi thử theo hướng ngang, hiển thị ảnh cội và hình ảnh đích cùng lúc. Ảnh cội trên con đường gạch gạch men red color, còn hình ảnh đích ở dưới nó
So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say the use of fire, or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly, horizontally across the population, or was transmitted vertically, down the generations.
Thế nên khi một fan trong đội tình cờ khám phá ra, ví dụ như là bí quyết cần sử dụng lửa, giỏi bí quyết sử dụng một nhiều loại hình thức làm sao đó, tìm hiểu ấy thế bởi chìm vào quên lãng thì lại được mở rộng lập cập khắp cả quần thể, hoặc được truyền qua các nắm hệ.
Once these levels are identified, horizontal lines are drawn & used to lớn identify possible tư vấn và resistance levels (see trkết thúc line).
Một khi những nấc hồi quy cơ phiên bản này được xác minh, các mặt đường ở ngang được vẽ ra với được thực hiện để nhận định về những nút cung ứng với kháng cự hoàn toàn có thể xẩy ra.
The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho"s independence on 4 October 2006, features a horizontal xanh, White, và green tricolour with a blaông chồng mokorotlo (a Basotho hat) in the center.
Cờ của Lesotho, được thông qua vào ngày kỷ niệm lần lắp thêm 40 ngày độc lập của Lesotho vào trong ngày 4 tháng 10 năm 2006, bao gồm cha màu sắc ngang, Trắng và xanh lá cây với 1 mokorotlo black (một mẫu nón Basotho) trung tâm.
It’s helpful to take advantage of natural light, try shots from different angles before uploading the best options, and zoom out enough to capture the entirety of a subject, lượt thích a horizontal photo that shows the full exterior of a building, or a restaurant dish shot from above.
cũng có thể có lợi Lúc tận dụng ánh sáng tự nhiên, demo chụp trường đoản cú các góc độ không giống nhau trước khi sở hữu lên tuyển lựa tốt nhất có thể với pngóng đủ to lớn để thâu tóm toàn bộ chủ đề, nlỗi hình ảnh ngang hiển thị tổng thể bề ngoài của một tòa đơn vị hoặc một món ăn nhà hàng được chụp trường đoản cú bên trên.
Those are all attributes that are ever more important in a high-tốc độ, horizontal, networked global economy.
Tất cả những đức tính này thậm chí còn đặc biệt rộng vào nền tài chính màng lưới toàn cầu vẫn cải tiến và phát triển nhanh chóng.
Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have horizontal stripes when stamboom-boden.comewed under a microscope .
Cơ xương được Call là cơ tất cả kẻ sọc vì bọn chúng được cấu tạo từ rất nhiều sợi bao gồm kẻ sọc ngang lúc quan liêu gần kề bên dưới kính hiển stamboom-boden.com .
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting và the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một restamboom-boden.comew sau cuộc chiến tranh sẽ liệt kê mọi yếu đuối kém của chúng nhỏng sau: Không bao gồm hệ thống điều hành và kiểm soát hỏa lực cho các khẩu pháo Góc nâng của các khẩu súng bao gồm ko thỏa đáng Bảo vệ chống ngư lôi yếu kém stamboom-boden.comệc bảo đảm ngang phòng đạn pháo phun tới yếu đuối kém Bảo vệ chống khá đầy đủ sót Hệ thống rượu cồn lực đốt than Tổ chức tdiệt thủ đoàn, phương thức chiếu sáng cùng truyền nghĩa vụ theo phong cách cũ.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *