Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm và Brandon prúc trách rưới.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK và WORK LIKE A HORSE.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là IN THE DARK cùng WORK LIKE A HORSE.


*

Mai Lan & Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the ngân hàng as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to lớn help his clients. So, Mike checked out a few books to lớn read & prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan với Mike vừa bắt đầu ở vào tlỗi viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc vấn đề phân phối thời gian trên ngân hàng, anh làm cho nhân viên lo về cho vay vốn chi phí. Anh nên học thật nkhô nóng các hình thức tài chính nhằm Ship hàng quý khách, vì thế Mike đang mượn ra vài cuốn sách để hiểu cùng sửa soạn mang đến việc làm cho.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem khổng lồ be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi hơi lo. Công câu hỏi này không tồn tại vẻ đơn giản và giản dị nhỏng tôi nghĩ về lúc đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh tuyệt vời, tất cả các môn học tập anh những học nkhô cứng lắm. Đừng từ bỏ hạ giá bán mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave me last night. Quite a tough job! I’ll have to lớn read and remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng vấn đề này khó thật. Tôi gọi các tài liệu bên băng chuyển cho trong ngày hôm qua. Việc cạnh tranh à ! Tôi đang yêu cầu gọi với ghi nhớ nhiều dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have sầu lớn learn. It takes time and hard work. Don’t you agree?Trong các bước bắt đầu, ta yêu cầu học và mất ngày giờ và nặng nề nhọc tập. Anh gật đầu đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi đề nghị mất công. Càng phát âm tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? Trong trơn về tối ? Tôi rất có thể đân oán được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ này. Nhưng anh hãy giảng thêm vào cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Thủy Tiên: Hình Ảnh Mới Nhất Về Gia Đình Của Cô Và Công Vinh

“In the dark” Tức là lưỡng lự, u mê, ko tài năng liệu, tin tức để tìm hiểu.MAI LAN: So you’re going to work as a bank loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to lớn vì chưng at your job.

Vậy anh sắp tới làm nhân viên cấp dưới nhà băng lo các dịch vụ cho vay vốn chi phí tuy thế anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, băn khoăn gì về vấn đề anh buộc phải làm.

MIKE: Exactly! I need lớn sit down and learn just like what we bởi vì in school, learning a subject lớn know the answers khổng lồ questions in tests.Đúng vậy ! Tôi bắt buộc ngồi xuống cùng học tập nhỏng ta học các môn học ngơi nghỉ trường để hiểu vấn đáp các câu hỏi vào bài xích thi !

MAI LAN: Then after learning & getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans & which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học tập cùng gồm kinh nghiệm trong lĩnh vực, anh đã không còn bị “in the dark” “buổi tối tăm”. Anh sẽ biết những nhiều loại tiền vay cùng nhiều loại nào hợp với người tiêu dùng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là cố kỉnh vấn tốt quá. Ước gì cô là chủ tịch của tớ.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject & so many more!Tôi hoàn toàn “về tối tăm”về ngành này cùng nhiều ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have sầu lớn be so patient when I help you improve sầu your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi thấu hiểu hơn ai hết. Tôi đề nghị kiên trì lắm Lúc tôi góp cô tăng kỹ năng về điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have khổng lồ be patient”, you mean you have sầu to lớn try not lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi đề xuất kiên nhẫn” anh ao ước nói anh buộc phải cố kỉnh không nổi sùng khi anh giúp tôi buộc phải ko ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice lớn you, haven’t I?Thôi thôi, chớ nổi nóng. Tôi biết cô “về tối mù” về lắp thêm vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn luôn luôn dìu dịu cùng với cô, đúng không nào làm sao ?

MAI LAN: You’ve sầu been very nice except when you raise your voice and roll your eyes!Anh đáng yêu lắm trừ Khi anh to lớn giờ đồng hồ và hòn đảo đôi mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself và never bởi vì that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ thế đấy hả ? Tôi đề xuất trường đoản cú xét mình với ko làm cho cố gắng nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back khổng lồ your preparation for the job. So what are you going to vì next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói cthị trấn đứng đắn, hiện nay chúng ta quay trở về cthị trấn anh sửa biên soạn mang lại các bước của anh. Anh sắp làm những gì sắp đến tới đây ?

MIKE: I’m going trang chính & read & learn & take notes and memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi sẽ về đơn vị, đọc, học tập, ghi nốt, học nằm trong lòng…. Tôi sẽ làm việc nhỏng trâu!

MAI LAN: I know horses have to lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa phải thao tác làm việc nặng trĩu như kéo xe, với với vật nặng. Vậy ý anh là anh đã yêu cầu thao tác làm việc siêng năng, nhiều giờ đồng hồ trong ngày, đề nghị ko ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have sầu to work very hard, work like a horse. No fun for a while!Đúng những điều đó kia. Tôi sẽ yêu cầu thao tác học hỏi và chia sẻ thiệt siêng, “có tác dụng như trâu”. Không giải trí gì không còn vào 1 thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore & you won’t need to “work like a horse” because you will know what you should do in your job and you can relax và enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh đã không còn “tối tăm” và không yêu cầu “thao tác nhỏng trâu” bởi anh đang biết cần làm cái gi vào việc của mình và anh rất có thể thanh nhàn và vui vào bài toán làm cho.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working lượt thích a horse on the computer, soon you will be able to handle this device lượt thích a real pro!Tôi mong muốn như vậy. Và cô nữa. Chẳng bao lâu cô đã không còn “tối tăm” về lắp thêm vi tính. Cô đã học tập nlỗi trâu , cô đang rất có thể sử dụng lắp thêm vi tính giống như những tín đồ bài bản thừa nhận.

MAI LAN: OK. Let’s be positive sầu. We work seriously and we keep our spirits high! This is the way khổng lồ go!OK. Ta sẽ giữ lành mạnh và tích cực. Chúng ta làm đầy đủ vấn đề đứng đắn và giữ niềm tin cao! Đúng mặt đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm ni bọn họ vừa học tập nhị thành ngữ : IN THE DARK tức thị KHÔNG BIẾT với WORK LIKE A HORSE tức thị LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng Tâm và Brandon xin hứa gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *