Tuy luôn cầm rất là nhằm ngăn những văn bản nhắc nhở ko phù hợp, tuy nhiên công ty chúng tôi chưa phải cơ hội nào thì cũng có thể làm cho điều đó một bí quyết chính xác.

Bạn đang xem: Inappropriate là gì


But he uses his remaining income khổng lồ purchase entertainment items, including some inappropriate movies and songs, and has saved no money lớn pay for a mission or education.
Nhưng anh ta thực hiện số tiền các khoản thu nhập còn lại của mình để sở hữ những thành phầm giải trí, kể cả một số trong những phyên hình ảnh cùng bài bác hát ko thích hợp hợp, với đã không để dành riêng tiền để trả mang lại quá trình tuyên giáo hoặc học tập vấn.
But there is no international rivalry, no intertribal hatred, no inappropriate jealousy, between anointed và other sheep.
Nhưng không có sự cạnh tranh thân những non sông, hận thù giữa các bộ lạc, không tồn tại sự ghen ghét không thiết yếu đáng trong số những người xức dầu cùng các cừu khác.
Many Thais regard the monument as an inappropriate symbol of militarism and a relic of what they now see as a discredited regime.
hầu hết tín đồ Thái coi tượng đài nàgiống hệt như một hình tượng ko phù hợp của nhà nghĩa quân sự và là triệu chứng tích của một cơ chế tăm tiếng.

Xem thêm: Tiểu Sử Độ Mixi Là Ai ? Chia Sẻ Thông Tin, Và Tiểu Sử Của Độ Mixi


Nếu cô bạn sẽ truy vấn vào một trong những trang web gồm văn bản không cân xứng, hãy report nội dung kia đến Google.
Examples of inappropriate or offensive content: bullying or intimidation of an individual or group, racial discrimination, hate group paraphernalia, graphic crime scene or accident images, cruelty to lớn animals, murder, self-harm, extortion or blackmail, sale or trade of endangered species, ads using profane language
lấy ví dụ về nội dung xúc phạm hoặc ko phù hợp: bắt nạt hoặc hăm dọa một cá thể hoặc team người, rõ ràng chủng tộc, trang bị thiết bị mang lại team thù địch, hình ảnh hiện nay trường vụ án hoặc hình hình họa tai nạn đáng tiếc, ngược đãi động vật, hành động làm thịt người, ngược đãi bạn dạng thân, tống tiền hoặc hăm dọa nhằm tống chi phí, bán hoặc sale đa số loại bị rình rập đe dọa xuất xắc chủng, quảng cáo áp dụng ngữ điệu tục tĩu
Are you careful with your time—avoiding inappropriate giải pháp công nghệ & social media, including video clip games, which can dull your spiritual sensitivity?
Các em bao gồm cẩn thận cùng với thời gian của mình—rời technology cùng phương tiện truyền thchồng hội đề cập cả các trò chơi video nhưng có thể làm cho suy sút sự bén nhạy cảm trực thuộc linch của những em không?
Stronger inappropriate language, encouraging the use of tobacteo or drugs & depicting criminal activities can be nội dung of apps that are rated 16.
Ngôn từ không phù hợp ở mức độ cao hơn nữa, khuyến khích bài toán sử dụng dung dịch lá hoặc ma túy, mặt khác mô tả các chuyển động tù túng hoàn toàn có thể là nội dung của vận dụng được xếp thứ hạng 16.
This law requires mạng internet service providers to lớn provide information about its users, take down content the police deem inappropriate, & stop providing services to users the government disfavors.
Sở công cụ này lý lẽ các công ty cung ứng hình thức mạng internet phải đưa tin về người tiêu dùng, gỡ quăng quật các biết tin bị công an cho rằng vấn đề, cùng ngừng cung cấp hình thức cho người thực hiện bị tổ chức chính quyền không ưa.
If your child sees inappropriate content or experiences inappropriate behavior, use the steps below to report it.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *