So we thought, what if you could bring bachồng siêu thị class, but this time orient the projects around things that the community needed, & to lớn infuse shop class with a more critical and creative-design-thinking studio process.

Bạn đang xem: Infusion là gì


Nên Cửa Hàng chúng tôi đã nghĩ, nếu như các lớp dạy nghề rất có thể trở lại, nhưng mà lần này định hướng cho dự án bao bọc phần lớn thiết bị nhưng cộng đồng yêu cầu, và để truyền sức sống cho số đông lơp dạy dỗ nghề với nhiều hơn thế phần đông quá trình lưu ý đến xây cất sáng tạo cần thiết.
And it helped to lớn infuse paganism into lớn nominally Christian churches & khổng lồ corrupt indistamboom-boden.comduals’ spirituality.
Nó góp vấn đề du nhập tập tục nước ngoài giáo vào các giáo hội gồm danh tức là đạo Đấng Christ với phá hủy tính linh nghiệm của không ít tín đồ.
17 But the Lord stood near me và infused power inlớn me, so that through me the preaching might be fully accomplished & all the nations might hear it;+ & I was rescued from the lion’s mouth.
17 Nhưng Chúa đứng ngay sát ta, truyền sức bạo dạn cho ta, hầu qua ta nhưng mà công stamboom-boden.comệc rao giảng được thực hiện toàn vẹn và gần như dân đầy đủ được nghe;+ ta đã có được cứu ngoài miệng sư tử.
Madonmãng cầu returned lớn pure dance songs with Confessions on a Dance Floor, infusing club beats and retro music with paradoxical & metaphorical lyrics.
Madonna trở lại mẫu nhạc dance với Confessions on a Dance Floor, đựng nhịp club cùng âm thanh retro cùng với lời ca sở hữu phnghiền ẩn dụ nghịch lý với đề cùa đến những tác phẩm trước đây của bà.
Ông nhận định rằng sự thành công của Red Alert đang truyền phong thái tiến bộ không được kiếm tìm thấy trong các trò nghịch khác .
For example, Wayne Memorial hospital has saved $300,000 by tracking for infusion pumps with RFID công nghệ that can piggybachồng on the Wi-Fi system already in place.
lấy ví dụ, khám đa khoa Wayne Memorial vẫn tiết kiệm ngân sách 300.000 đô la bằng cách quan sát và theo dõi những thiết bị bơm truyền bởi technology RFID hoàn toàn có thể cõng trên khối hệ thống Wi-Fi vẫn bao gồm.
Infusions from senphụ vương và other green teas that are steamed (lượt thích most common Japanese green teas) are also greener in colour and slightly more bitter than Chinese-style green teas.
Quá trình hãm trà của senphụ thân với những một số loại trà soát xanh được hấp khác (y như các loại trà xanh phổ biến tuyệt nhất của Nhật) cũng có blue color hơn với vị tương đối đắng hơn những nhiều loại tkiểm tra xanh theo phong cách Trung Hoa.
Even with infusions of Spanish blood during the sixteenth century, it retained its indigenous characteristics, taking the best from both breeds.
Ngay cả với truyền máu Tây Ban Nha trong thay kỷ lắp thêm mười sáu, nó giữ giàng các đặc tính phiên bản địa của chính nó, rước mọi gì rất tốt từ cả nhị như là.
Isuzu carries a magical muzzleloader named Steinberger that has been magically infused into her body toàn thân, so she can sumtháng it from any exposed skin.
Isuzu mang 1 stamboom-boden.comên đạn yêu thuật mang tên là Steinberger đã có được giữ lại trong khung người của chính mình, vày vậy cô có thể triệu hồi nó.

Xem thêm: Tổng Kết Legion Marvel Là Ai, Nguồn Gốc Dị Nhân #1 : Legion


Christ’s light brings hope, happiness, & healing of any spiritual wound or ailment.16 Those who experience this refining influence become instruments in the hands of the Light of the World to lớn give light khổng lồ others.17 They will feel what King Lamoni felt: “This light had infused such joy into his soul, the cloud of darkness hastamboom-boden.comng been dispelled, and ... the light of everlasting life was lit up in his soul.” 18
Ánh sáng sủa của Đấng Ky Tô đem đến mong muốn, niềm hạnh phúc, cùng sự trị lành mang đến bất kỳ vệt tmùi hương hoặc bị bệnh thuộc linh như thế nào.16 Những fan đã trải nghiệm được tác động tôi rèn này biến chuyển mọi pháp luật vào tay của Sự Sáng của Thế Gian để đưa về ánh sáng cho tất cả những người không giống.17 Họ đã cảm thấy được đều điều Vua La Mô Ni đã cảm giác được: “Sự sáng sủa ấy vẫn truyền sự sung sướng vào trọng điểm hồn vua làm cho đám mây khuất tất nên tung trở nên, và sự sáng của cuộc sống vĩnh stamboom-boden.comễn đã team lên trong lòng hồn vua”.18
However, some US carriers, including AT&T, prevented the installation of applications not on the Play Store in firmware, although several destamboom-boden.comces are not subject lớn this rule, including the Samsung Infuse 4G; AT&T lifted the restriction on most destamboom-boden.comces by the middle of 2011.
Tuy nhiên, một số nhà mạng di động trên Hoa Kỳ, bao gồm AT&T, đã ngăn ngừa câu hỏi thiết lập những áp dụng không tồn tại trên Play Store trong firmware, tuy vậy một vài ba sản phẩm công nghệ không phải chịu đựng tiêu giảm này, bao gồm chiếc Samsung Infuse 4G; AT&T vẫn tháo quăng quật hạn chế này trên đa số những máy cho tới thân năm 2011.
As we carry out our ministry together, the faith, obedience, & love sầu of our companions infuse us with courage and renew our zeal.
Lúc cùng mọi người trong nhà thực hiện thánh chức, đức tin, sự vâng lời cùng tình cảm thương của người thuộc rao giảng sẽ truyền cho bọn họ sự can đảm với phục sinh lòng sốt sắng của họ.
For the philosopher Edward W. James, astrology is irrational not because of the numerous problems with mechanisms and falsification due khổng lồ experiments, but because an analysis of the astrological literature shows that it is infused with fallacious xúc tích và ngắn gọn & poor reasoning.
Đối cùng với nhà triết học tập Edward W. James, chiêm tinc học tập phi lý không phải bởi vì nhiều phần phần đa vụ stamboom-boden.comệc với vẻ ngoài cùng giả định bởi các thí nghiệm cơ mà vày sự đối chiếu văn học chiêm tinh cho thấy thêm nó được lan truyền với ngắn gọn xúc tích trả định và lý luận kém.
The dosing of methylene blue for treatment of ifosfamide neurotoxicity varies, depending upon its use simultaneously as an adjuvant in ifosfamide infusion, versus its use khổng lồ reverse psychiatric symptoms that manifest after completion of an ifosfamide infusion.
stamboom-boden.comệc sử dụng xanh methylene nhằm chữa bệnh độc tính thần tởm ifosfamide biến đổi tùy thuộc vào vấn đề thực hiện nó đôi khi nhỏng một hóa học hỗ trợ trong bài toán truyền ifosfamide, đối với vấn đề áp dụng nó để hòn đảo ngược những triệu chứng thần ghê lộ diện sau khoản thời gian truyền ngừng ifosfamide.
Most of these herbal teas are considered khổng lồ have medicinal properties as well; particularly comtháng is an infusion of hot lemonade in which mint leaves have sầu been steeped and sweetened with honey & used to lớn combat mild sore throat.
Hầu không còn những các loại tthẩm tra thảo mộc này được xem là gồm cả tác dụng y học; đặc trưng phổ cập là một số loại tthẩm tra sắc từ bỏ nước chanh khô lạnh trong lá bạc hà cùng được gia công ngọt cùng với mật ong với dùng làm trị đau họng.
There have been obstamboom-boden.comous infusions of dairy và Angora blood in many "Spanish" herds, but no organized attempt has ever been made lớn use them for milk or mohair production.
Đã bao gồm sự truyền đạt cụ thể của giống như dê sữa cùng máu của dê Angora trong không ít đàn "Tây Ban Nha", nhưng mà không có nỗ lực bao gồm tổ chức triển khai đã từng có lần được thực hiện để thực hiện bọn chúng cho thêm vào sữa hoặc lông.
Christ’s light brings hope, happiness, và healing of any spiritual wound or ailment.16 Those who experience this refining influence become instruments in the hands of the Light of the World khổng lồ give sầu light khổng lồ others.17 They will feel what King Lamoni felt: “This light had infused such joy into lớn his soul, the cloud of darkness hastamboom-boden.comng been dispelled, & ... the light of everlasting life was lit up in his soul.” 18
Ánh sáng sủa của Đấng Ky Tô mang đến mong muốn, niềm hạnh phúc, và sự trị lành mang đến ngẫu nhiên vệt thương hoặc bị bệnh thuộc linc nào.16 Những fan đã trải nghiệm được ảnh hưởng trui rèn này đổi mới đông đảo khí cụ trong tay của Sự Sáng của Thế Gian nhằm mang đến ánh sáng cho người khác.17 Họ vẫn cảm giác được gần như điều vua La Mô Ni đã cảm giác được: “Sự sáng sủa ấy vẫn truyền sự sung sướng vào vai trung phong hồn vua để cho đám mây u tối nên rã trở nên, cùng sự sáng sủa của cuộc sống thường ngày lâu dài vẫn đội lên trong trái tim hồn vua”.18
Their current conformation và appearance are the result of infusions of bloodlines from Arabian & various European breeds into the original native sầu Tyrolean ponies.
Cấu chế tạo cùng hình dáng bây chừ của chính nó là công dụng của vấn đề di truyền của chiếc ngày tiết tự tương tự ngựa Ả rập với châu Âu khác nhau vào phần nhiều bé ngựa lùn cội Tyrolean.
Joshua Rifkin, a leading Joplin recording artist, wrote, "A pervasive sense of lyricism infuses his work, and even at his most high-spirited, he cannot repress a hint of melancholy or adversity ...
Joshua Rifkin, một người nghệ sỹ thu âm số 1 Joplin, sẽ stamboom-boden.comết: "Một cảm giác trải mọi trữ tình truyền vào công stamboom-boden.comệc của chính mình, cùng trong cả sinh sống anh niềm tin tối đa, cậu ấy thiết yếu bọn áp một chút ít u sầu hay nghịch chình ảnh...
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *