Giao dịch nội gián là gì? Hình phạt của giao dịch nội gián và ví dụ

Giao dịch nội gián, mặc dù đã bị nghiêm cấm, nhưng vẫn tồn tại trong thế giới giao dịch chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu. Giao dịch nội gián thực chất là việc mua bán chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu của những người có thông tin nội bộ công ty mà những nhà đầu tư khác không biết và hưởng lợi từ giao dịch này. Hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về thuật ngữ này.

1. Tìm hiểu về giao dịch nội gián:

Giao dịch nội gián là gì?

Giao dịch nội gián là hành vi mua hoặc bán chứng khoán vi phạm nghĩa vụ ủy thác hoặc mối quan hệ tin cậy và niềm tin khác, dựa trên thông tin quan trọng không được công khai về chứng khoán đó. Chúng ta có thể phân tích định nghĩa pháp lý này thành các phần dễ hiểu.

Đầu tiên, hãy tìm hiểu về “người trong cuộc” (Insider). Một người được gọi là người trong cuộc nếu mối quan hệ của hoặc với một doanh nghiệp khiến anh ta được tiết lộ thông tin chưa được tiết lộ cho công chúng.

Thông tin nội bộ được coi là quan trọng nếu nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một công ty. Ví dụ bao gồm một vụ sáp nhập chờ xử lý, một khoản đầu tư lớn, một thông báo thu nhập bất ngờ, một thông báo về hợp đồng chính phủ, v.v.

Chủ thể là người trong cuộc có trách nhiệm ủy thác đối với công ty và cổ đông của họ. Ủy thác nghĩa là nghĩa vụ trung thành hoặc chăm sóc. Do đó, việc người trong cuộc sử dụng thông tin quan trọng cho lợi ích cá nhân của họ khiến họ có xung đột lợi ích trực tiếp với những người mà họ có nghĩa vụ.

Tóm lại, giao dịch nội gián là việc mua hoặc bán chứng khoán bởi một người có khả năng tiếp cận thông tin bí mật, chưa được công khai về loại chứng khoán đó. Hoặc có thể nói giao dịch nội gián là hành vi của nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức nhận được thông tin nội bộ có giá trị và sử dụng thông tin đó trước khi thông tin được công bố công khai để mua hoặc bán cho chính mình hoặc cung cấp cho bên thứ ba để hưởng lợi. Ví dụ về các giao dịch này:

– Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng cho chính mình hoặc bên thứ ba.

– Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua bán chứng khoán dựa trên thông tin nội bộ.

Một cách đơn giản, giao dịch nội gián là việc mua hoặc bán chứng khoán của một công ty đại chúng bởi một người có thông tin bí mật, quan trọng về cổ phiếu đó. Giao dịch nội gián có thể là bất hợp pháp hoặc hợp pháp tùy thuộc vào thời điểm mà người trong cuộc thực hiện giao dịch.

Việc mua bán nội bộ có thể bị coi là vi phạm pháp luật hoặc không, tùy thuộc vào thời điểm mà hành động này được thực hiện. Cụ thể:

– Mua bán nội bộ sẽ là vi phạm nếu thông tin và tài liệu vẫn chưa được công bố, vì điều này không công bằng đối với những nhà đầu tư khác không biết về các thông tin này. Những người thực hiện mua bán nội bộ thường phải trả tiền để lại thêm bất kỳ thông tin nào chưa được công bố. Giám đốc không phải là người duy nhất có khả năng thực hiện hành vi này; người môi giới chứng khoán, thành viên trong gia đình giám đốc hoặc môi giới, cũng có thể thực hiện hoạt động giao dịch nội gián.

– Mua bán nội bộ sẽ là hợp pháp nếu thông tin nội bộ đã được công bố. Vào thời điểm này, những người mua bán nội bộ sẽ không có lợi thế trực tiếp so với những nhà đầu tư khác. Hiện nay, Ủy ban chứng khoán thường yêu cầu tất cả nhân viên trong một công ty báo cáo về giao dịch của họ. Vì nhân viên làm việc trong công ty có thể có hiểu biết và thông tin về hoạt động của công ty, chủ thể là nhà đầu tư có thể xem xét các báo cáo này để xác định xem nhân viên nội bộ trong công ty có mua bán chứng khoán hợp pháp hay không.

Giao dịch nội gián trong tiếng Anh là gì?

Giao dịch nội gián trong tiếng Anh được gọi là “Insider Trading”.

Các quy định xử lý vi phạm giao dịch nội gián ở Việt Nam:

– Theo quy định tại Luật Giao dịch chứng khoán:

“Người biết rõ thông tin nội bộ hoặc người có thông tin nội bộ nếu mua, bán chứng khoán, tiết lộ thông tin này hoặc đề nghị người khác mua, bán chứng khoán thì bị phạt tiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán chịu mức phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng và bị tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật liên quan đến việc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán.

– Theo Điều 210 Bộ luật Hình sự năm 2015:

”Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố, thông tin có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng và sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán, hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán dựa trên thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Theo quy định này, đối với hành vi giao dịch nội gián, có thể áp dụng các chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

2. Giới hạn giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán:

Giới hạn giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán:

Mặc dù Nhà nước đã ban hành luật và áp đặt hình phạt cho giao dịch nội gián, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều trường hợp liên quan đến giao dịch này. Uỷ ban chứng khoán là tổ chức có thẩm quyền theo dõi toàn bộ thị trường chứng khoán và áp đặt hình thức xử phạt cho giao dịch nội gián.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn rất ít biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn chặn những giao dịch nội gián có thể xảy ra. Điều này khiến thị trường trở nên không công bằng và thiếu sự minh bạch, gây mất niềm tin của các nhà đầu tư.

Thời gian để điều tra và đưa ra quyết định xử phạt mất từ 1 đến 2 năm. Đây là một khoảng thời gian quá dài, đủ để những người thực hiện giao dịch nội gián có thể trốn tránh trách nhiệm của mình.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giao dịch nội gián hoàn toàn bị cấm và vi phạm pháp luật. Nó ảnh hưởng đến tính công bằng của thị trường chứng khoán Việt Nam và gây cản trở, thiếu công bằng cho những chủ thể là nhà đầu tư.

Thao túng thị trường chứng khoán:

Khi các chủ thể sở hữu số lượng lớn cổ phiếu hoặc trái phiếu, họ có thể thao túng thị trường chứng khoán bằng cách xoay vòng số tài sản của mình.

Thao túng thị trường chứng khoán tạo ra giao dịch vòng tròn, trong đó một người bán cho người khác và sau đó quay trở lại người bán ban đầu, nhưng không có bất kỳ lợi nhuận nào cho người mua hoặc người bán. Mục đích của giao dịch này chỉ là tạo ra cảm giác rằng loại chứng khoán đó thường xuyên có giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán. Giao dịch nhằm duy trì giá cố định cho loại chứng khoán, tạo ra giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới trên thị trường.

Có rất nhiều công ty và nhà đầu tư cố gắng mua thông tin bí mật từ đối thủ, từ đó biến họ thành người trong cuộc thực hiện hành vi thao túng thị trường, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường khi không tạo ra giá trị thực cho các nhà đầu tư.

Related Posts