Chào mừng bạn đến với HelloChao

Giáo viên so với gia sư so với giảng viên so với giáo sư so với huấn luyện viên so với người đào tạo

Giáo viên: là người truyền đạt kiến thức và kỹ năng.

Ví dụ:

Tôi muốn làm công việc dạy học và có một công việc làm giáo viên trong một trường tiểu học hoặc trung học trong thành phố.

Trợ giảng chỉ có thể hỗ trợ giáo viên chính trong lớp học, không thể thay thế anh ta.

– Gia sư: chỉ người dạy kèm cho một số cá nhân.

Ví dụ:

Con trai tôi không tiến bộ nhiều ở trường, nên tôi thuê một gia sư toán để dạy riêng cho cậu sau giờ học.

– Giảng viên: chỉ giảng viên hoặc đặc giảng trong các trường đại học và cao đẳng.

Ví dụ:

TS. Gradgrind là giảng viên của chúng tôi về tiểu thuyết thời Victoria và khóa học sẽ được tổ chức qua các bài giảng và hội thảo.

– Giáo sư: Trong tiếng Anh-Anh, “Giáo sư” chỉ người giảng dạy có vị trí cao nhất trong một lĩnh vực tại trường đại học hoặc cao đẳng.

Ví dụ:

Giáo sư Stephen Hawking, giáo sư toán học tại Đại học Cambridge, là một trong những nhà tư duy lớn nhất từng lý thuyết về nguồn gốc của vũ trụ.

– Các cấp bậc của ngành giảng dạy là:

giảng viên (lecturer), giảng viên cao cấp (senior lecturer), giảng viên chính (reader) và cuối cùng là giáo sư (professor).

Lưu ý: Trong tiếng Anh-Mỹ, “professor” chỉ giảng viên chính thức tại một trường đại học. Giáo viên ở trường trung học hoặc cao đẳng không được gọi là “giáo sư”.

– Người hướng dẫn: Ở Anh, “người hướng dẫn” dùng để chỉ một người dạy bạn học hoặc phát triển kỹ năng học tập hoặc kỹ năng thể thao cụ thể.

Ví dụ:

Nếu bạn muốn học lái xe, bạn cần một người hướng dẫn lái xe.

Lưu ý: Trong tiếng Anh-Mỹ, “người hướng dẫn” được sử dụng để chỉ những giảng viên đại học làm việc dưới cấp trợ giảng cho giáo sư.

– Huấn luyện viên: chỉ người huấn luyện trong lĩnh vực thể thao.

Ví dụ:

Paul Bracewell, huấn luyện viên quốc gia của đội trẻ Anh trong hai năm qua, đã từ chức.

– Người đào tạo: chỉ người đào tạo trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc thể thao.

Ví dụ:

Ở đây có nhu cầu lớn về người đào tạo giáo viên đang hoạt động bởi vì không có đào tạo trước cho giáo viên.

Nguồn: Sưu tầm

Related Posts