Kỳ phiếu là gì? Liệu đầu tư vào kỳ phiếu có mang lại những lợi ích đáng kể như mọi người vẫn thường nghĩ?

Đầu tư kỳ phiếu không còn mới mẻ nhưng vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về kỳ phiếu và những điều cần biết trước khi đầu tư.

1. Định nghĩa kỳ phiếu

Kỳ phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với người mua kỳ phiếu trong một thời hạn nhất định và các điều kiện đi kèm.

Để đảm bảo khả năng thanh toán, kỳ phiếu phải có sự bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng. Kỳ phiếu thường được sử dụng nhiều trong hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Điểm khác nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu

 • Về tính chất: Kỳ phiếu là cam kết trả nợ của người lập phiếu và tính thanh khoản của nó phụ thuộc vào người phát hành. Trái phiếu là chứng khoán mà người phát hành phải trả nợ cho người nắm giữ trái phiếu.
 • Về thời hạn: Kỳ phiếu thường kéo dài tới hàng năm, không quá 7-8 năm. Trái phiếu thì có thể kéo dài từ 1 năm trở lên, cụ thể do quy định của tổ chức tín dụng.
 • Về quyền và nghĩa vụ thực hiện: Kỳ phiếu được thanh toán vào một thời điểm xác định hoặc theo yêu cầu của người lập phiếu. Trái phiếu được thanh toán khi công ty gặp các vấn đề như phá sản hay giải thể.

3. Đặc điểm của kỳ phiếu

Kỳ phiếu có một số đặc điểm như sau:

 • Tính tổng quan: Kỳ phiếu chỉ đề cập thông tin về số tiền vay và thời hạn thanh toán, không nói về lý do nợ và các nghĩa vụ liên quan khác.
 • Tính bất khả kháng: Người chịu trách nhiệm thanh toán số tiền trên kỳ phiếu phải trả nợ trong thời gian đã cam kết, dù có nhận được hàng hóa/dịch vụ hay không.
 • Tính linh hoạt: Kỳ phiếu có tính linh hoạt cao khi có thể dễ dàng chuyển nhượng bằng cách chuyển nhượng chữ ký. Kỳ phiếu chuyển nhượng là lệnh yêu cầu người đi vay thanh toán nợ cho người xuất trình lệnh đó.

4. Nội dung trên kỳ phiếu

Kỳ phiếu khi phát hành phải ghi các thông tin sau:

 • Tên tổ chức phát hành kỳ phiếu;
 • Tên gọi kỳ phiếu;
 • Ký hiệu, số seri kỳ phiếu;
 • Chữ ký người đại diện của tổ chức tín dụng/ngân hàng phát hành;
 • Mệnh giá, thời hạn, ngày phát hành và ngày thanh toán;
 • Lãi suất, phương thức và thời điểm trả lãi, địa điểm thanh toán;
 • Thông tin cá nhân/tổ chức của người mua;
 • Nếu kỳ phiếu do công ty tài chính/phòng cho thuê tài chính phát hành, phải chỉ rõ người sở hữu chỉ có thể chuyển quyền sở hữu cho các tổ chức;
 • Các nội dung khác do tổ chức tín dụng/ngân hàng phát hành quy định.

Một kỳ phiếu được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các thông tin trên. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ trước khi đầu tư vào kỳ phiếu để tránh tranh cãi pháp lý.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Tại đây Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu hiệu quả. Tại đây

5. Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu

Khi phát hành kỳ phiếu, tổ chức tín dụng/ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tổ chức phát hành kỳ phiếu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 • Phát hành kỳ phiếu trực tiếp cho người mua tại các địa điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng/ngân hàng nước ngoài;
 • Kỳ phiếu phải có đầy đủ các nội dung như chứng chỉ hoặc chứng nhận;

Việc tuân thủ các nguyên tắc trên là trách nhiệm của các tổ chức tín dụng/ngân hàng nhằm bảo vệ lợi ích cho các bên liên quan.

6. Nên đầu tư kỳ phiếu không?

Kỳ phiếu là công cụ hữu ích để doanh nghiệp huy động vốn và kéo dài thời gian thanh toán với bên cho vay. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc phát hành kỳ phiếu được ngân hàng đảm bảo sẽ tăng đáng kể uy tín của doanh nghiệp. Các đối tác cũng sẽ đánh giá cao khi hợp tác với doanh nghiệp có ngân hàng bảo lãnh.

Với nhà đầu tư, đầu tư kỳ phiếu mang lại lợi ích sau:

 • Lãi suất cao hơn so với tiết kiệm thông thường;
 • Dễ dàng chuyển nhượng;
 • Sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn.

Việc đầu tư kỳ phiếu là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 để hỗ trợ giao dịch.

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ về kỳ phiếu và lựa chọn đầu tư phù hợp.

Related Posts