Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Liar là gì

They consider this lớn be a major paradox, because according khổng lồ selfish gene theories, liars should possess genetic advantages over truth-tellers.
Possessors of these qualities are called loyal & those who prefer their opposites are liars & traitors.
Virtually all of the great philosophical problems-không tính tiền will, meta- ethics, skepticism, the liar, mind/body, and so on-arise from paradoxes.
If there are no punishments for being exposed as a liar, then there are no incentives for truthfulness.
She is routinely on the lookout for cheats & liars and monitors her servants & suppliers rigorously.
If an agent has performed poorly due khổng lồ changes in their environment, they should not be taken to be dishonest or a liar.
However, our response is not a quest for die reliable meaning, a dividing of narrators into lớn liars and truth-tellers.
In other words, it is not being used to lớn refer khổng lồ a particular liar in the universe of discourse, but rather khổng lồ the properties attributed khổng lồ liars in general.
The politicians lie, not because in most cases they are liars or approve sầu of lying, but because the potential electoral costs lớn them of not lying are too great.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Purple Là Gì : Định Nghĩa & Ví Dụ, Purple Là Màu Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *