Hướng dẫn cấu hình Link Aggreation (Gộp nhiều card mạng) trên NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology

Tổng quan

Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) là một phương pháp sử dụng song song hai cổng Ethernet để tăng băng thông hoặc cung cấp tính dự phòng. Gộp nhiều card mạng giúp tăng tốc độ kết nối vượt qua tốc độ của một cổng mạng hoặc cáp duy nhất. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường máy chủ phục vụ nhiều kết nối từ các máy tính con. Ngoài ra, tính năng dự phòng cũng giúp nâng cao độ tin cậy và tránh sự gián đoạn trong truyền tải mạng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình tính năng Gộp nhiều card mạng trên NAS Synology với 2 cổng mạng-LAN.

Nội dung

 1. Chuẩn bị
 2. Cấu hình Gộp nhiều card mạng
 3. Chỉnh sửa cấu hình Gộp nhiều card mạng
 4. Gỡ bỏ Gộp nhiều card mạng

1. Chuẩn bị

Bài viết giả định rằng bạn đã đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã có một máy chủ NAS Synology với 2 cổng mạng-LAN.
 • Bạn đã có một switch tương thích chuẩn 802.3ad Dynamic Link Aggregation.
 • Bạn đã sẵn sàng 02 sợi cáp mạng để sử dụng.

2. Cấu hình Gộp nhiều card mạng

Để cấu hình Gộp nhiều card mạng lần đầu tiên:

  • Đăng nhập vào Synology DiskStation Manager bằng tài khoản admin hoặc tài khoản trong nhóm administrators.
  • Chọn mục Main Menu > Control Panel > Network.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
  • Trong tab Network Interface, nhấp vào Create.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
  • Chọn kiểu kết hợp mà bạn muốn sử dụng. Nhấp vào Next để tiếp tục.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology

Ghi chú:● IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation: IEEE 802.3ad là một tiêu chuẩn để triển khai tính năng Gộp nhiều card mạng. Để triển khai chế độ này, bạn cần phải có một switch tương thích chuẩn 802.3ad. ● Network Fault Tolerance only: Nếu cổng LAN 1 gặp sự cố, hệ thống sẽ sử dụng cổng LAN 2 để tiếp tục cung cấp dịch vụ. Bạn có thể chọn tùy chọn này nếu switch của bạn không hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3ad.

 • Chọn các cổng mạng mà bạn muốn tạo Gộp nhiều card mạng. Nhấp vào Next để tiếp tục.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
 • Cấu hình địa chỉ IP. Bạn cũng có thể kích hoạt VLAN nếu cần. Nhấp vào Apply để hoàn tất thiết lập.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
 • Sau khi hoàn tất phần cấu hình, DiskStation Manager sẽ tự động làm mới giao diện. Truy cập Main Menu > Control Panel > Network > Network Interface một lần nữa. Trên bảng bên trái, biểu tượng sẽ thay đổi thành “Bond 1”. Việc cấu hình đã hoàn tất thành công.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology

3. Chỉnh sửa cấu hình Gộp nhiều card mạng

Bạn có thể thay đổi kiểu Gộp nhiều card mạng và xem thông tin về các thiết bị vật lý theo các bước sau:

  • Truy cập Main Menu > Control Panel > Network.
  • Trong tab Network Interface, nhấp vào Bond 1.
  • Nhấp vào nút Link Aggregation.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
  • Bạn có thể thực hiện một trong các kiểu sau:
  • Truy cập tab Link Aggregation Mode để chọn kiểu Gộp nhiều card mạng muốn sử dụng.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
  • Truy cập tab Physical devices để xem trạng thái của từng cổng mạng LAN độc lập.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology

4. Gỡ bỏ Gộp nhiều card mạng

Để gỡ bỏ Gộp nhiều card mạng, làm theo các bước sau:

 • Truy cập Main Menu > Control Panel > Network.
 • Trong tab Network Interface, nhấp vào Bond 1.
 • Nhấp vào nút Remove.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
 • Nhấp vào Yes để tiến hành xóa.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology
 • Sau khi hoàn tất cấu hình, DiskStation Manager sẽ tự động làm mới giao diện. Truy cập Network > Network Interface một lần nữa. Trên bảng bên trái, bạn sẽ thấy “Bond 1” đã bị thay thế bằng 02 dòng cổng LAN. Việc cấu hình đã hoàn tất thành công.Hướng dẫn cấu hình Gộp nhiều card mạng (Link Aggregation) trên NAS Synology

Related Posts