THIẾT LẬP TUYẾN BÁN HÀNG ( MCP TRONG BÁN HÀNG LÀ GÌ, MCP _ MONOCALCIUM PHOSPHATE _ PHỤ GIA LÀM BÁNH

Trong lĩnh vực phân phối, thiết lập tuyến bán hàng (MCP) không còn là điều xa lạ. Việc phân chia tuyến bán hàng hiệu quả sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng doanh số. Vị trí của tuyến bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến bán hàng. Nếu xác định không đúng tuyến hoặc tuyến bán hàng chưa được tối ưu, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên.
Vậy làm sao để tối ưu tuyến bán hàng? Làm sao để đo lường và thiết lập tuyến một cách hiệu quả? Đây là những câu hỏi khó khăn cho các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là Điều Hành Kinh Doanh, Giám Đốc Vùng, Giám Đốc Khu Vực vì họ là lực lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng tuyến bán hàng.
Tuỳ thuộc vào đặc tính của doanh nghiệp, công ty có các phương pháp định tuyến khác nhau. Tuy nhiên, vẫn cần tuân thủ quy tắc về thời gian viếng thăm và khoảng cách địa lý của nhà phân phối. Thiết lập tuyến bán hàng đôi khi gặp khó khăn như làm cách nào để tránh xung đột với tuyến giao hàng, không bỏ sót khách hàng cần viếng thăm, thiết lập tần suất không phù hợp và khó khăn trong việc điều chỉnh, cập nhật tuyến.
Hiểu được những khó khăn này, công ty của chúng tôi đã triển khai và tích hợp thiết lập tuyến bán hàng vào giải pháp DMS để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thiết lập tuyến bán hàng hiệu quả.
Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các bước để thiết lập tuyến bán hàng và quản lý tuyến bán hàng hiệu quả sử dụng phần mềm DMS.
Bước 1: Khởi tạo tuyến bán hàng
– Xác định tuyến của nhà phân phối: Dựa vào hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo và quản lý tuyến của nhà phân phối. Cung cấp thông tin đầy đủ về nhà phân phối, vị trí và mô tả của nhà phân phối. Người dùng cũng có thể điều chỉnh, thêm hoặc xóa thông tin về nhà phân phối.
– Xác định tuyến bán hàng của nhà phân phối: Sau khi thiết lập tuyến nhà phân phối, doanh nghiệp sẽ thiết lập tuyến bán hàng của nhà phân phối (điểm bán hàng theo khu vực của nhà phân phối).
Bước 2: Tạo và chỉnh sửa tuyến bán hàng và khách hàng
– Dựa trên hệ thống DMS, người dùng có thể tạo và chỉnh sửa MCP cho nhân viên bán hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin đầy đủ về số lượng khách hàng đã được lập tuyến, chưa được lập tuyến, số khách hàng đã ngừng kinh doanh và số khách hàng không có tọa độ.
– Khi áp dụng giải pháp DMS, người dùng có thể cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng, thông tin tuyến bán hàng và nhân viên bán hàng cho khách hàng đó, giúp quản trị dễ dàng sắp xếp tuyến cho từng nhân viên.
– Thiết lập tần suất bán hàng: Cho phép người dùng linh hoạt thiết lập tuyến theo 1 tháng 1 lần (F1), 1 tháng 2 lần (F2), 1 tuần 1 lần (F4), 1 tuần 2 lần (F8) và tuỳ ý phụ thuộc vào sự sắp xếp của doanh nghiệp. Có thể thiết lập tuần viếng thăm và thứ tự viếng thăm tùy chọn để hợp lý nhất.
– Hệ thống còn cho phép người dùng nhập dữ liệu vào hệ thống từ thông tin MCP và thông tin khách hàng. Người dùng cũng có thể xuất danh sách khách hàng ra file Excel để quản lý và lưu trữ.
– Truy vấn thông tin nhân viên và khách hàng cũng trở nên dễ dàng thông qua hệ thống. Nhà quản trị có thể truy vấn thông tin qua bản đồ, và bản đồ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, tần suất bán hàng, nhân viên phụ trách, thứ tự viếng thăm và vị trí của khách hàng tại từng điểm.
Bước 3: Truy vấn tọa độ nhân viên và khách hàng
– Thông qua GPS, nhà quản trị có thể truy vấn thông tin viếng thăm khách hàng của nhân viên, bao gồm tên nhân viên, vị trí, ngày viếng thăm của nhân viên và thời gian thực tế họ đến viếng thăm khách hàng. Các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật cho nhà quản trị về thời gian check-in, check-out tại điểm bán, doanh số bán hàng và tọa độ của nhân viên. Cập nhật này sẽ được thực hiện cứ mỗi 5 phút.
– Hệ thống cũng cho phép nhà quản lý theo dõi thời gian làm việc của nhân viên và hiệu suất làm việc của họ. Chỉ cần mở màn hình của hệ thống, nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về khách hàng và nhân viên, kiểm tra lịch trình đi, khách hàng đã được viếng thăm, khách hàng có đơn hàng và cung cấp thông tin về doanh số mà nhân viên mang về, khách hàng chưa được viếng thăm và khách hàng chưa có đơn hàng. Việc quản lý bán hàng tốt sẽ giúp nhà quản trị an tâm và tập trung hơn vào chiến lược kinh doanh của mình. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn hiện nay đã chọn và áp dụng giải pháp của chúng tôi vào quản trị, như Tường An, Kao, Hợp Trí, Johnson & Johnson…
– Việc thiết lập tuyến bán hàng phụ thuộc nhiều vào định vị GPS. Trong trường hợp nhân viên không có GPS, hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách nhân viên ở những vùng không có GPS cứ mỗi 5 phút. Sau đó, hệ thống sẽ hỗ trợ cài đặt check-in cho những vùng không có GPS, giúp tối ưu hóa việc theo dõi nhân viên cũng như tuyến bán hàng.
Bước 4: Hỗ trợ lập báo cáo cho nhà quản trị
– Hệ thống sẽ tổng hợp và cập nhật các báo cáo cho nhà quản trị, bao gồm báo cáo lũy kế hàng ngày, hàng tháng và tọa độ của nhân viên. Dữ liệu sẽ được cập nhật một cách chính xác nhất về doanh thu của từng nhà phân phối, thời gian làm việc của từng nhân viên và tọa độ chính xác của họ.
– Đối với từng doanh nghiệp, giải pháp eSales Cloud DMS sẽ hỗ trợ tối đa, giúp nhà quản trị thiết lập các báo cáo theo yêu cầu của từng ngành hàng.
Thiết lập tuyến bán hàng là một phần quan trọng trong việc tối đa hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp. Dựa trên phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS), doanh nghiệp có thể sắp xếp và đề xuất thứ tự viếng thăm tự động cho nhân viên, báo cáo phân tích hiệu suất của từng tuyến bằng cách so sánh kế hoạch và thực tế về thời gian bao phủ và quảng đường bao phủ. Điều này giúp nhà quản trị dễ dàng tính toán và đưa ra các đề xuất về năng lực bao phủ. Quản lý bán hàng tốt sẽ giúp nhà quản trị yên tâm và tập trung hơn vào chiến lược kinh doanh của mình. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn hiện nay đã lựa chọn và áp dụng giải pháp của chúng tôi vào quản lý thương mại điện tử, nhưng Tường An, Kao, Hợp Trí, Johnson & Johnson… Giải pháp DMS là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận.
MCP trong bán hàng là gì 2

MCP là một phần không thể thiếu trong việc thiết lập hệ thống bán hàng hiệu quả

Master Coverage Plan: MCP – lịch bán hàng

MCP là một phần không thể thiếu trong hệ thống bán hàng hiệu quả. Nó có thể được hiểu là kế hoạch bao trùm hoặc lịch viếng thăm nhằm đảm bảo một kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Việc thiết lập MCP giúp xây dựng một kế hoạch hay lộ trình bán hàng hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí bán hàng cũng như vận chuyển hàng hóa.

Vậy tại sao cần thiết lập MCP – Lịch bán hàng – Kế hoạch bán hàng – Kế hoạch bao trùm?

Thường thì khi phát triển hệ thống bán hàng, doanh nghiệp không thể phục vụ tất cả khách hàng một lúc được. Nguyên nhân có thể do số lượng khách hàng quá lớn, phạm vi địa lý di chuyển và quỹ thời gian làm việc hạn chế, cũng như thói quen mua sắm và kênh mua hàng khác nhau của khách hàng. Vì vậy, cần phân chia khách hàng cho từng nhân viên phụ trách và thiết lập kế hoạch viếng thăm khách hàng phù hợp và hiệu quả, kết hợp với năng lực của đội ngũ bán hàng. MCP đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực bán hàng của hệ thống, giúp phân bổ tài nguyên về con người, thời gian và tài chính một cách hiệu quả để phát triển hệ thống bán hàng chuyên nghiệp.

ASO trong MCP là gì?

ASO là số điểm bán hàng. Trong MCP, ASO là số điểm bán hàng được lập kế hoạch. Thông thường, việc đo lường tỷ lệ bao phủ điểm bán trên kế hoạch MCP trong bán hàng được tính bằng tỷ lệ phần trăm ASO/MCP.

MCP là một kế hoạch tổng thể giúp tối đa hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp

Như đã trình bày ở trên, việc thiết lập MCP hiệu quả giúp doanh nghiệp hoặc đội ngũ bán hàng tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm chi phí trên đơn hàng, phát triển khách hàng. Việc thiết lập MCP hoặc tuyến bán hàng không đúng sẽ gây phiền toái cho đội bán hàng, giao hàng và dịch vụ sau bán hàng, cũng như tăng thêm chi phí tài chính và thời gian dùng cho doanh nghiệp.

Related Posts