Nguyên mẫu lịch sử của nhân vật Mị Nguyệt trong phim “Mị Nguyệt Truyện”: Từ một sủng phi từng bước trở thành vị Thái hậu quyền khuynh thiên hạ

Nguyên mẫu của nhân vật Mị Nguyệt là tổ mẫu cao cấp (mẹ của mẹ) của Tần Thủy Hoàng, và cũng là bà nội của ông nội Tần Thủy Hoàng. Trong lịch sử Trung Quốc, bà từng là phi tần của vương Tần Huệ Doanh Tức, sau đó trở thành Thái hậu Tần Tuyên nắm giữ quyền lực lớn lao.

Thông tin về bà không được chính sử ghi lại nhiều, chỉ biết rằng bà sinh ra từ dòng dõi Mị thị, gia tộc danh giá của quốc gia Sở – một trong các quốc gia hầu cận thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bà là một trong những phi tần của vương Tần Huệ với cái tên hiệu là “Bát Tử”, do đó thường được gọi là Mị Bát Tử.

Không rõ Mị Bát Tử nhập cung của vương Tần Huệ vào thời điểm nào nhưng năm 325 trước Công nguyên, bà sinh con trai là Doanh Tắc, sau này là vương Tần Chiêu Tương. Sau đó, bà còn sinh thêm 2 người con trai nữa.

Năm 311 trước Công nguyên, vương Tần Huệ qua đời, Thái tử Doanh Đãng (con trai của Huệ Tần Hậu) kế vị, tức là vương Tần Vũ nhưng chỉ trị vì khoảng 4 năm là đã chết. Lúc đó, vì vương Tần Vũ không có con trai kế vị nên các anh em của ông bắt đầu tranh giành ngôi báu. Doanh Tắc, một người con trai đang bị làm con tin tại quốc gia Yên đã trở thành người đứng đầu quốc gia Tần.

Năm 17 tuổi, Doanh Tắc lên ngôi, tức là vương Tần Chiêu Tương. Sau đó, ông mế mẹ ruột là Mị Bát Tử làm Thái hậu Tần Tuyên và lần lượt phong 2 anh em trai cùng mẹ làm quân Cao Lăng và quân Kính Dương. Với bộ tứ 4 người, gia đình đã thống trị quyền lực của gia tộc Tần.

Năm 305, Thái hậu Tần Tuyên giết chết Hậu Huệ Văn (mẹ ruột của vương Tần Vũ). Vì con trai còn nhỏ, bà đã đứng ra làm trụ cột chính trị. Trong lịch sử Trung Quốc, bà là người phụ nữ đầu tiên sử dụng tư cách mẹ ruột của vua để tham gia chính trị một cách công khai.

Có người cho rằng, sự nhạy bén chính trị của Tần Thủy Hoàng là được thừa hưởng từ bà tổ mẫu. Khi trở thành người có quyền lực tối cao trong triều đại Tần, Thái hậu Tuyên đã thể hiện khả năng chính trị tài ba, hành động bác ái trong hơn 40 năm tiếp theo.

Năm 271 trước Công nguyên, sứ thần từ quốc gia Ngụy đến đấu Tần Chiêu Tương vương rằng người khác chỉ nghe nổi tiếng tăm của Thái hậu mà không biết về danh tiếng của vua Tần. Vì tức giận trước lời đánh giá này, vương Tần Chiêu Tương đã thu hồi quyền lực của mẹ ruột, đuổi 2 em trai ra khỏi biên cương.

Năm 265 trước Công nguyên, Thái hậu Tần Tuyên bị bệnh nặng. Vào tháng 7 cùng năm, bà qua đời. Sử sách ghi nhận thời gian từ khi sinh vương Tần Chiêu Tương đến khi bà qua đời là 59 năm, nhưng chưa biết bà sống được bao nhiêu tuổi.

Related Posts