Sứ mệnh của công ty (Mission Statement) là gì?

Nhiệm vụ của công ty

Ý nghĩa

Nhiệm vụ của công ty được gọi là “Mission Statement” trong tiếng Anh.

Nhiệm vụ của công ty là tuyên bố về mục tiêu hoạt động của công ty – Công ty mong muốn đạt được gì trong một môi trường lớn hơn.

Một số yêu cầu khi tuyên bố nhiệm vụ cho công ty

– Tuyên bố nhiệm vụ phải phù hợp với môi trường kinh doanh. Nhiều công ty muốn xây dựng thương hiệu của mình thông qua việc tuyên bố nhiệm vụ. Trong trường hợp này, họ thường tuyên bố nhiệm vụ của mình “rất to lớn”, hiệu như họ có thể đáp ứng mọi yêu cầu, thỏa mãn mọi mong đợi của khách hàng;

Hoặc thậm chí có một tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo rằng mỗi cá nhân hoàn thành một trách nhiệm cụ thể theo những giá trị truyền thống, nhưng không nhận ra rằng những giá trị đó không còn phù hợp…

– Tuyên bố nhiệm vụ phải dựa trên khả năng tạo ra sự khác biệt của công ty. Khi tuyên bố nhiệm vụ, các công ty thường muốn lời tuyên bố của mình khác biệt so với lời tuyên bố của các công ty khác. Tuy nhiên, tuyên bố nhiệm vụ cũng là cam kết của công ty về những cống hiến cho khách hàng.

Do đó, sự khác biệt trong tuyên bố nhiệm vụ phải dựa trên khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự của công ty.

– Tuyên bố nhiệm vụ của công ty phải có tính thúc đẩy và tạo động lực. Nhiệm vụ của công ty không nên tập trung vào việc tăng doanh thu hay lợi nhuận.

Lợi nhuận, theo quan điểm của marketing hiện đại, phải là lợi nhuận bền vững thông qua những hoạt động có ý nghĩa.

Vì vậy, tuyên bố nhiệm vụ phải tạo ra động lực cho nhân viên của công ty để thực hiện các hoạt động có ý nghĩa, đồng thời kích thích người tiêu dùng hướng đến việc mua hàng.

Một số điều cần tránh khi các công ty tuyên bố nhiệm vụ

– Tránh tuyên bố nhiệm vụ dựa trên sản phẩm hoặc công nghệ. Một số công ty khi tuyên bố nhiệm vụ thường dựa trên sản phẩm hoặc công nghệ. Cách tuyên bố nhiệm vụ như vậy có tính thiển cận. Vì sản phẩm hoặc công nghệ sẽ trở nên kém phổ biến, chỉ có nhu cầu của con người tồn tại theo thời gian.

– Tránh tuyên bố nhiệm vụ của công ty quá rộng, quá hẹp hoặc không khả thi.

Nhiệm vụ của Vietnam Airlines sẽ quá rộng và mơ hồ nếu công ty tuyên bố “Vietnam Airlines sẽ trở thành công ty hàng không hàng đầu khu vực” hoặc sẽ quá hẹp nếu công ty tuyên bố “Vietnam Airlines sẽ đưa bạn đến mọi miền đất nước bằng loại máy bay cao cấp nhất thế giới”.

(Tham khảo: Marketing căn bản, GS.TS. Trần Minh Đạo, 2018, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Related Posts