Ô nhiễm môi trường biển là gì? Bảo vệ môi trường biển?

1. Ô nhiễm môi trường biển là gì?

Ô nhiễm môi trường biển được định nghĩa dưới góc độ pháp luật quốc tế theo ba tiêu chuẩn sau:

Thứ nhất, theo định nghĩa của Nhóm chuyên gia về các khía cạnh khoa học của ô nhiễm biển (GESAMP), ô nhiễm môi trường biển là việc con người đưa các chất độc hại vào môi trường biển, gây hại cho tài nguyên sinh vật và sức khỏe con người, hạn chế các hoạt động trên biển như đánh bắt hải sản và sử dụng nước biển.

Thứ hai, theo khoản 4, Điều 1 của UNCLOS, ô nhiễm môi trường biển là việc con người đưa các chất và năng lượng độc hại vào môi trường biển, gây tổn hại đến nguồn lợi sinh vật và động vật biển, cản trở các hoạt động trên biển và làm giảm chất lượng nước biển.

Thứ ba, theo Tuyên bố Putrajaya về hợp tác khu vực cho sự phát triển bền vững của các biển Đông Á, ô nhiễm môi trường biển là việc con người đưa chất và năng lượng độc hại vào môi trường biển, gây hại cho tài nguyên sinh vật, sức khỏe con người và các hoạt động trên biển.

Các định nghĩa trên chỉ ra rằng ô nhiễm môi trường biển là việc con người đưa các chất và năng lượng gây hại vào môi trường biển, gây tổn hại cho tài nguyên sinh vật, động vật và ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các hoạt động trên biển.

2. Bảo vệ môi trường biển:

Môi trường biển đóng vai trò quan trọng trong hệ thống môi trường toàn cầu và cần được bảo vệ. Chế độ pháp lý về bảo vệ môi trường biển đã được thiết lập trong các quy định quốc tế. Các công ước và quy phạm tập quán quốc tế đã đề ra nguyên tắc và quy định về bảo vệ môi trường biển.

LHQ đã thành lập Chương trình Môi trường để thúc đẩy việc thực hiện nhất quán các khía cạnh môi trường của phát triển bền vững và đóng vai trò là cơ quan môi trường toàn cầu. Hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường biển cần được thực hiện để giải quyết các vấn đề môi trường biển phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia.

3. Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển:

Môi trường biển là vấn đề xuyên quốc gia và cần phải được quản lý thông qua hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển là cần thiết để ngăn chặn sự suy thoái môi trường và ô nhiễm môi trường biển. Hợp tác này là cần thiết để đảm bảo nguồn tài nguyên sinh vật biển được bảo vệ và cân nhắc các lợi ích của mỗi quốc gia và cộng đồng.

Liên Hợp Quốc đã thành lập Chương trình Môi trường (UNEP) từ năm 1974 để thúc đẩy việc thực hiện các khía cạnh môi trường của phát triển bền vững. Hợp tác quốc tế là quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đặc biệt là vấn đề môi trường biển.

Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển đảm bảo sự phát triển bền vững và bền vững của môi trường biển thông qua sự hợp tác trong khoa học, kỹ thuật và tài chính. Nó tạo điều kiện cho các quốc gia phát triển tiếp cận các nguồn lực cần thiết để bảo vệ môi trường biển và phát triển các lĩnh vực mới trong môi trường biển.

4. Sự cần thiết hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường biển:

Môi trường biển là một tài nguyên quý giá và cần được bảo vệ, bảo tồn và quản lý một cách hiệu quả. Bảo vệ môi trường biển đảm bảo sự sống đa dạng và năng động của các hệ sinh thái biển. Môi trường biển cung cấp các lợi ích quan trọng cho cuộc sống trên Trái đất và đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế, xã hội và chất lượng cuộc sống.

Môi trường biển đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm mất môi trường sống, suy thoái đa dạng sinh học và ô nhiễm. Các hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật và phi sinh vật trên biển, vận tải biển, du lịch và các hoạt động khác trên biển đều gây ô nhiễm và suy thoái môi trường biển.

Đối mặt với những mối đe dọa này, hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường biển trở nên rất cần thiết. Hợp tác này cho phép các quốc gia làm việc cùng nhau để ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật. Hợp tác quốc tế cũng giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và bền vững của môi trường biển trên toàn cầu.

Môi trường biển đã trở thành một điểm nhấn trong chương trình nghị sự toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường biển đã trở thành một mục tiêu quan trọng. Hợp tác quốc tế là cần thiết để giải quyết các vấn đề môi trường biển phức tạp và đạt được phát triển bền vững của môi trường biển trên toàn thế giới.

Related Posts