Months Là Gì Trong Tiếng Anh? Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa 5Th Month Và 5 Months

Tiếng Anh có nhiều phần kỹ năng và kiến thức từ vựng cơ bản theo chủ đề mà độc giả cần nắm vững. Một trong số đó là từ vựng về tháng trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá ý nghĩa của những tháng đó là gì và cách viết tắt của chúng. Đang xem: “Months” là gì?

Kiến thức chung về từ vựng các tháng trong năm

Như bạn đã biết, một năm có 12 tháng.

Từ “month” nói chung trong tiếng Anh là một danh từ đếm được. Khi viết ở dạng số nhiều, chỉ cần thêm “s” vào sau. Ví dụ: một tháng (a month/one month), 6 tháng (6 months), 10 tháng (10 months),… Từ “month” thường được viết tắt là “mth”, và ở dạng số nhiều là “mths”. Cũng có một số trường hợp khi “month” được viết là “m’th”, “m-th” hoặc “mo.” (Dạng số nhiều là “mos.”)

Trên thực tế, vì tháng là từ vựng quan trọng và được sử dụng thường xuyên và quen thuộc, người ta thường sử dụng dạng viết tắt để tiện lợi, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa việc viết. Các viết tắt của các tháng thường được đặt theo quy ước chung nhất của Thư viện Đại học Yale, Hoa Kỳ (Yale University Library). Thay vì viết hết tên của tháng, chỉ cần viết 3 chữ cái đầu và thêm một dấu chấm “.” phía sau.

Bên cạnh quy luật trên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Các phần còn lại của bài viết sẽ giải thích cho bạn về những trường hợp đó để bạn hiểu rõ về từ vựng các tháng trong tiếng Anh.

Dưới đây là danh sách và cách viết tắt của 12 tháng trong năm mà bạn cần tìm hiểu để hiểu được các văn bản tiếng Anh mà tháng được viết theo dạng viết tắt.

Tháng 1

Tháng 1 trong tiếng Anh là January.
Phiên âm: /dʒænjuəri/.
Dạng viết tắt: Jan.

Tháng 2

Tháng 2 trong tiếng Anh là February.
Phiên âm: /februəri/.
Dạng viết tắt: Feb.

Tháng 3

Tháng 3 trong tiếng Anh là March.
Phiên âm: /mɑːtʃ/.
Dạng viết tắt: Mar.

Tháng 4

Tháng 4 trong tiếng Anh là April.
Phiên âm: /eɪprəl/.
Dạng viết tắt: Apr.

Tháng 5

Tháng 5 trong tiếng Anh là May.
Phiên âm: /meɪ/.
Dạng viết tắt: Tháng 5 không có dạng viết tắt vì chỉ có 3 âm tiết. Người ta vẫn sử dụng đầy đủ “May”.

Tháng 6

Tháng 6 trong tiếng Anh là June.
Phiên âm: /dʒuːn/.
Dạng viết tắt: Jun. Tuy nhiên, vì tháng 6 ngắn gọn chỉ có 4 âm tiết, nên trong nhiều trường hợp người ta cũng dùng đơn giản là “June”.

Tháng 7

Tháng 7 trong tiếng Anh là July.
Phiên âm: /dʒuˈlaɪ/.
Dạng viết tắt: Jul. Tương tự như tháng 6, vì tháng 7 cũng chỉ có 4 âm tiết, việc sử dụng “July” không viết tắt là thường xuyên.

Tháng 8

Tháng 8 trong tiếng Anh là August.
Phiên âm: /ɔːˈɡʌst/.
Dạng viết tắt: Aug.

Tháng 9

Tháng 9 trong tiếng Anh là September.
Phiên âm: /sepˈtembə(r)/.
Dạng viết tắt: Sept. Đây là một trường hợp đặc biệt, người ta viết tắt bằng cách lấy 4 âm tiết đầu thay vì 3 như quy ước. Tuy nhiên, việc viết tắt thành “Sep” vẫn được coi là chuẩn.

Tháng 10

Tháng 10 trong tiếng Anh là October.
Phiên âm: /ɒkˈtəʊbə(r)/.
Dạng viết tắt: Oct.

Tháng 11

Tháng 11 trong tiếng Anh là November.
Phiên âm: /nəʊˈvembə(r)/.
Dạng viết tắt: Nov.

Tháng 12

Tháng 12 trong tiếng Anh là December.
Phiên âm: /dɪˈsembə(r)/.
Dạng viết tắt: Dec.

Trên đây là những kiến thức chung về từ vựng và kiến thức cơ bản về 12 tháng trong tiếng Anh cũng như cách viết tắt của chúng. Tôi hy vọng rằng qua bài viết này, bạn có đủ tự tin để sử dụng chúng trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.

Related Posts