Almost, most và the most đều có nghĩa là hầu hết nhưng các từ này lại có cách dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn cho người học. Nhiều bạn không nắm vững ngữ pháp nên khi gặp những từ này thường rất lúng túng. Nhưng các bạn đừng lo, bài viết này của Athena sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng các từ này.Bạn đang xem: Most of the time là gì


*

ALMOST (Trạng từ)

+Almost (hầu hết, gần như) là một Adverb (trạng từ), bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

Bạn đang xem: Most of the time là gì

+Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.E.g: The alley was too slippery so the old man almost made a false step.(Lối đi trơn quá nên ông lão suýt nữa thì trượt chân)+ no, nobody, none, nothing, all,every, anyone, anything,…: hầu nhưE.g: There’s almost no space to stand.(Hầu như không có chỗ nào để đứng)E.g: She ate almost nothing.(Hầu như cô ấy chẳng ăn gì)+ %: khoảng chừngE.g:Almost 11% people in over the world are left-handed.(Khoảng 11% số người trên thế giới là thuận tay trái).

2. MOST+ Most là tính từ bổ nghĩa cho danh từ

+Most+ N (đi với danh từ không xác định) = hầu hếtE.g: When we toured Italy, we spent most time in Rome.(Khi chúng tôi du lịch ở Ý, chúng tôi hầu hết dành thời gian ở Rome)Most racial discrimination is based on ignorance.(Hầu hết sự phân biệt chủng tộc là dựa trên sự ngu dốt).

+Most of + a/an/the/my/his/her/our/their + N (đi với danh từ xác định): hầu hếtE.g: Most of my friends have their lovers.(hầu hết bạn của tôi thì đều có người yêu).

3. THE MOST:

Sau the most dùng loại từ gì, cách dùng the most chính sác nhất.THE MOST dùng trong so sánh nhất và có hai cách hiểu.

Xem thêm:

CÔNG THỨC 1: THE MOST + N

Ví dụ:

After the race he won the most money.I love you the most in my life.This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Thứ 2, THE MOST dùng trước tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất.

CÔNG THỨC 2: THE MOST + ADJ/ ADV dài

Ví dụ:

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

so sánh nhấtE.g: It was the most exciting holiday I’ve ever had.(đó là kì nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *