News Feed của Facebook là gì?

Tại sao tôi lại thấy những câu chuyện về những người không phải là bạn bè của tôi hoặc nhóm mà tôi không phải là thành viên trong News Feed?

Bạn có thể thấy các bài viết từ những người lạ trong News Feed của bạn vì bạn bè của bạn đã thích hoặc tương tác với những bài đó. Hãy nhớ rằng chúng tôi chỉ hiển thị bài viết của ai đó nếu họ đã đặt ở chế độ công khai hoặc bạn bè của bạn.

Các câu chuyện từ các nhóm mở có thể xuất hiện trong News Feed của bạn từ các nhóm mà đã đặt là công khai.

Tại sao tôi có thể thấy những câu chuyện trên News Feed về một người mà tôi chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn?

Khi bạn gửi một yêu cầu kết bạn tới ai đó, những câu chuyện mà họ đã chia sẻ (ở chế độ công khai) có thể xuất hiện trong News Feed của bạn. Điều này giúp bạn không phải chờ đợi họ chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn để xem thông tin cập nhật của họ. Tuy nhiên, chỉ những người là bạn bè thực sự mới có thể nhìn thấy những câu chuyện này trong News Feed. Người chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn cũng sẽ xuất hiện trên trang bạn bè của bạn, và bạn có thể thêm họ vào danh sách bạn bè tại đó.

Nếu bạn không muốn nhìn thấy những câu chuyện từ một người chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bạn có thể ẩn chúng từ News Feed bằng cách di chuột lên góc phải trên của một câu chuyện và nhấn vào liên kết “Ẩn”. Bạn cũng có thể xóa họ khỏi danh sách bạn bè bằng cách nhấn vào nút “X” bên cạnh tên của họ trên trang bạn bè của bạn.

Tại sao một người chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi lại có thể nhìn thấy những câu chuyện về tôi trên News Feed của họ?

Khi ai đó gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn, những câu chuyện về bạn (ở chế độ công khai) có thể xuất hiện trong News Feed của họ. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối yêu cầu kết bạn từ người đó, những câu chuyện về bạn sẽ không xuất hiện trong News Feed của họ nữa.

News Feed của những người chưa là bạn bè của bạn chỉ hiển thị những câu chuyện mà chỉ những người là bạn bè thực sự mới có thể nhìn thấy. Ví dụ, nếu bạn đăng một đoạn video và đặt chế độ riêng tư là bạn bè, một người chờ yêu cầu kết bạn của bạn sẽ không thấy video đó trong News Feed của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đặt chế độ công khai cho video, họ sẽ nhìn thấy nó.

Bạn luôn có thể thay đổi các thiết lập riêng tư của mình bằng cách chọn “Riêng tư” trong trình đơn Thiết lập.

Khi một người bạn của tôi đăng bài lên Trang cá nhân của tôi, những ai có thể nhìn thấy nó trên News Feed của họ?

Bài viết trên Trang cá nhân của bạn có thể xuất hiện ở những nơi khác trên Facebook, như News Feed và kết quả tìm kiếm, và được nhìn thấy bởi những người có quyền nhìn thấy nội dung này. Bạn có thể chọn ai nhìn thấy các bài đăng được chia sẻ khi bạn bè của bạn đăng lên Trang cá nhân của bạn.

Tại sao tôi lại thấy những câu chuyện về việc trở thành bạn bè với một người nào đó sau khi một sự kiện diễn ra? Làm thế nào để tạo ra những câu chuyện như vậy trên Facebook?

Khi bạn kết bạn với một người trên Facebook ngay sau một sự kiện, điều này có thể là một phần của câu chuyện về tình bạn xuất hiện trên Trang cá nhân và News Feed của bạn. Bạn có thể xem cách bạn đã gặp người bạn này bằng cách xem Trang tình bạn của mình.

Nếu bạn không muốn sự kiện này là một phần của câu chuyện, bạn hoặc người bạn của bạn có thể loại bỏ nó.

Làm thế nào để tăng cường hiển thị bài viết trên News Feed?

Để bài viết của bạn được thấy nhiều hơn trên News Feed, bạn cần thăng điểm cho chúng. Điều này tạo cơ hội tốt hơn để người xem của bạn có thể nhìn thấy bài viết của bạn.

Related Posts