Giới từ chỉ địa chỉ (hay vị trí chốn) là những giới từ được dùng với các danh từ chỉ vị trí chốn, địa điểm, vị trí. Chúng xác định vị trí của chủ ngữ, vị trí xảy ra hành động được mô tả bởi động từ trong câu.

Bạn đang xem: Next to là gì

Các giới từ chỉ vị trí chốn thường gặp: at, in, on, above, over, before, behind, under, near, between…

In front of / Phía trước của vật gì...

A bvà plays their musicin front ofan audience. / Một ban nhạc đùa nhạc phía đằng trước buổi diễn đạt.The teacher standsin front ofthe students. / Giáo viên đứng phíatrước học viên.The man standing in the linein front ofme smells bad. / Người bầy ông đang đứng vùng trước tôi nặng mùi hôi.Teenagers normally squeeze their zitsin front ofa mirror. / Thanh khô thiếu thốn niên thường luyện tkhô cứng trước một cái gương.

Behind / Phía sau của các gì...

Behindis the opposite ofIn front of.It means at the baông xã (part) of something.

When the teacher writes on the whiteboard, the students arebehindhyên (or her). / Khi gia sư viết ở bảng, học sinh sống vùng sau ông ấy.Who is that personbehindthe mask? / AI là người vùng phía đằng sau khía cạnh nạ?I slowly down because there was a police carbehindme. / Tôi giảm vận tốc bởi vì tất cả một cái xe pháo công an ở phía sau tôi.

Between / Ở thân 2 đồ vật hoặc thứ nào đấy.

Betweennormally refers to something in the middle of two objects or things (or places).

There are mountainsbetweenChile and Argentina. / Có đa số ngọn gàng núi thân Chile và Argentina.The number 5 isbetweenthe number 4 and 6. Số 5 nằm trong lòng số 4 cùng 6.There is a sea (The English Channel)betweenEngl& & France. / Có một đại dương thân Anh cùng Pháp.

Across From / Opposite / Đối diện.

Across fromandOppositemean the same thing. It usually refers to something being in front of something else BUT there is normally something between them lượt thích a street or table. It is similar lớn saying that someone (or a place) is on the other side of something.

I liveacross froma supermarket (= it is on the other side of the road) / Tôi sống phía bên đó của nhà hàng.The chess players satoppositeeach other before they began their game. / Người chơi cờ vui ngồi đối diện nhau trước lúc bọn họ bước đầu nghịch.(= They are in front of each other & there is a table between them)

Next khổng lồ / Beside / Kế mặt, lân cận.

Next toandBesidemean the same thing. It usually refers to lớn a thing (or person) that is at the side of another thing.

At a wedding, the bride standsnext tothe groom. / Tại đám cưới, cô dâu đứng chúng ta cạnh chú rể.Guards standnext tothe entrance of the ngân hàng./ Lính canh đứng ở kề bên lối vào của bank.He walkedbesideme as we went down the street. / Anh ấy quốc bộ cạnh tôi Lúc công ty chúng tôi đi đi ra ngoài đường.In this part of town there isn't a footpathbesidethe road so you have sầu to lớn be careful. / Trong quần thể nàycủa thị xã không có lối đi dạo ở kề bên con đường vày vậy các bạn yêu cầu cảnh giác.

Near / Cthua lớn / Gần thân nhị vật hoặc sản phẩm gì đấy.

Xem thêm: Kem Butter Face - Butterface Có Nghĩa Là Gì

NearandCchiến bại tomean the same thing. It is similar tonext to lớn / besidebut there is more of a distance between the two things.

The receptionist isnearthe front door. / Quầy tiếp tân gần cửa ngõ trước.This building isneara subway station. / Tòa đơn vị này sát ga tàu điện ngầm.We couldn't park the carcchiến bại tothe store. / Chúng tôi tất yêu đỗ xe gần shop.Our house iscthất bại toa supermarket. / Nhà của Shop chúng tôi ngay sát siêu thị nhà hàng.

On / Trên, trong.

Onmeans that something is in a position that is physically touching, covering or attached to lớn something.

The clockonthe wall is slow. / Đồng hồ nước trên tường thì chậmHe put the foodonthe table. / Anh ta đặt thức ăn uống bên trên bàn.I can see a spideronthe ceiling. / Tôi hoàn toàn có thể thấy một con nhện trên trần nhà.We were told not to walkonthe grass. / Chúng tôi được bảo ko được quốc bộ trên cỏ.

Above sầu / Over / Trên, phía trên.

AboveandOverhave sầu a similar meaning. The both mean "at a higher position than X" butabovenormally refers lớn being directly (vertically) above you.

Planes normally flyabovethe clouds. / Máy bay hay cất cánh trên phần lớn đám mây.There is a ceilingaboveyou. / Có một trần nhà phía bên trên chúng ta.There is a haloovermy head. / Có một quần sáng bên trên đầu tôi.We put a sun umbrellaoverthe table so we wouldn't get so hot. / Chúng tôi đặt một cái ô đậy nắng bên trên bàn vày vậy Shop chúng tôi không hề thấy lạnh.Our neighbors in the apartmentaboveus are rally noisy. / Hàng xóm sinh sống phía bên trên của công ty chúng tôi thì vô cùng ầm ĩ.

Overcan also mean: physically covering the surface of something and is often used with the wordAllas inAll over.

There waterall overthe floor. / Có nước bên trên sàn.I accidentally spilled red wineall overthe new carpet. / Tôi vô tình đổ rượu chát đỏ bên trên thảm.

Overis often used as a Preposition of Movement too.

Under / Below / Dưới, bên dưới.

UnderandBelowhave a similar meaning. They mean at a lower màn chơi. (Something is above sầu it).

Your legs areunderthe table. / Chân của bạn sinh hoạt dưới bàn.Monsters liveunderyour bed. / Quái thiết bị sinh sống bên dưới gầm chóng của người sử dụng.A river flowsundera bridge. / Một cái sông tung bên dưới một chiếc cầu.How long can you stayunderthe water? / Quý Khách rất có thể ở dưới nước bao lâu?Miners workbelowthe surface of the Earth. / Những fan thợ mỏ làm việc dưới mặt phẳng Trái Đất.

Sometimes we use the wordunderneathinstead ofunderandbeneathinstead ofbelow. There is no difference in meaning those they are less comtháng nowadays.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *