【Định nghĩa】Bộ chuyển mạch Cisco Nexus là gì?

Cisco Nexus Switch là gì?

Bộ chuyển mạch Cisco Nexus là một dòng sản phẩm cung cấp các giải pháp để kết nối và quản lý tài nguyên trung tâm dữ liệu khác nhau một cách dễ dàng hơn thông qua mạng do phần mềm xác định (SDN).

Được hỗ trợ bởi Kiến trúc Hợp nhất của Cisco, bộ chuyển mạch Nexus Cisco kết hợp các dịch vụ lưu trữ, dữ liệu và mạng (Ethernet / IP) để tạo ra một nền tảng mạng mở, có thể lập trình được để hỗ trợ môi trường trung tâm dữ liệu ảo hóa.

Giới thiệu chung về dòng bộ chuyển mạch Cisco Nexus

Bộ chuyển mạch Cisco Nexus 3000 Series được quảng cáo là cung cấp một giải pháp SDN toàn diện, bao gồm hỗ trợ OpenFlow và Cisco OnePK. Nexus 3000 là một phần của Môi trường mạng mở (ONE) của Cisco, được thiết kế để tăng tính mở, khả năng lập trình và nhận diện ứng dụng trong các mạng. Nó cung cấp tính linh hoạt, mật độ cao và hiệu suất cho các triển khai hàng đầu, hỗ trợ tính di động và cách ly người thuê với VXLAN. ONE được tích hợp vào chiến lược Cơ sở hạ tầng trung tâm ứng dụng (ACI) của Cisco.

Phiên bản mới nhất trong dòng bộ chuyển mạch Nexus là Cisco Nexus 9000. Nó được giới thiệu để cung cấp nền tảng chuyển mạch cho Cisco ACI. Kiến trúc ACI được thiết kế để cho phép ứng dụng điều khiển hành vi mạng thông qua các chính sách ứng dụng được xác định trước để tự động hóa việc cung cấp mạng, dịch vụ ứng dụng, chính sách bảo mật, mạng riêng của người thuê và khối lượng công việc.

Related Posts