Bác sĩ nội khoa giờ Anh là internist có phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành vào y tế liên quan đến việc ngnạp năng lượng đề phòng, chẩn đân oán với chữa bệnh những bệnh lý của ban ngành bên phía trong khung hình, nhất là sinh sống người phệ.

Bạn đang xem: Nội khoa tiếng anh là gì

Đang xem: Bệnh nội y khoa tiếng anh là gì

Bác sĩ khoa nội tiếng Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ khoa nội là người dân có kỹ năng và kiến thức siêng ngànhvề chữa bệnh những bệnhtương quan đến những thành phần bên phía trong khung người. Nội khoa cũng là một trong những phânngành vào ykhoa.

Bác sĩ y khoa nội cần có tài năng trong việc quản lý các người bệnh bao gồm quy trình căn bệnh không rõ ràng hoặc những căn bệnh đồng thời.

Bác sĩ nội khoa âu yếm và điều trị người mắc bệnh vào viện với có thể đóng góp một mục đích chính trong đào tạo và giảng dạy cùng nghiên cứu.

Các trường đoản cú vựng giờ Anh liên quan mang đến chưng sĩ nội khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Prúc khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học tập.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung tlỗi học tập.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tyên ổn.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa hấp thụ.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chulặng khoa gây nghiện.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chulặng khoa da liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội tiết.

Xem thêm:

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa huyết học tập.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần kinh.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần khiếp.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật chế tạo hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tlặng mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ domain authority liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội ngày tiết.

Bài viết chưng sĩ nội khoa giờ Anh là gì được tổng đúng theo bởi vì giáoviên trung tâm giờ đồng hồ Anh thdcanadomain authority.com.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *