Nói quá là gì? Tác dụng của biện pháp nói quá? Ví dụ nói quá?

Trong văn học Việt Nam, chúng ta nhận thấy có nhiều biện pháp từ ngữ được kết hợp để tạo ra những bài văn phong phú và gửi đến độc giả cảm xúc. Một trong những biện pháp này là nói quá, thường được sử dụng trong truyện ngụ ngôn, ca dao và tục ngữ. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về biện pháp này. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về nói quá là gì, tác dụng của nói quá và ví dụ về nói quá.

1. Nói quá là gì?

Biện pháp tu từ:

Biện pháp tu từ không chỉ được sử dụng trong văn viết mà còn trong giao tiếp hàng ngày. Nó không chỉ có giá trị trong biểu đạt và gửi đến độc giả mà còn giúp nhấn mạnh và tạo ấn tượng về hình ảnh và cảm xúc.

Nói quá còn được gọi là biện pháp nghệ thuật, thủ pháp nghệ thuật và có thể sử dụng trong từng đơn vị ngôn ngữ như từ, câu, văn bản hoặc trong một ngữ cảnh cụ thể. Mục đích của nó là tăng sức gợi hình và biểu cảm, tạo ấn tượng cho người đọc hoặc người nghe về một câu chuyện hay cảm xúc nào đó.

Trong văn chương, người ta có thể sử dụng một hoặc nhiều biện pháp tu từ khác nhau hoặc kết hợp tất cả để khai thác sức mạnh của từng biện pháp tu từ.

Nói quá:

Chúng ta đã gặp biện pháp nói quá trong văn học và cuộc sống hàng ngày. Hiện nay có nhiều khái niệm về nói quá, nhưng chúng đều có ý đúng. Theo sách giáo trình Văn 8, nói quá là một biện pháp tu từ nhằm tăng cường độ lớn, quy mô và tính chất của sự việc. Mục đích chính của nó là tạo ấn tượng, tạo điểm nhấn và tăng sức biểu cảm.

Nói quá không phải là nói dối về sự thật. Nó là một cách cường điệu để tăng sức biểu cảm cho câu nói. Nó cũng thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày như lo sốt vó, buồn nẫu ruột, tức sôi máu và nhiều câu thành ngữ khác. Nó cũng được sử dụng trong các tác phẩm văn học như ca dao, châm biếm và anh hùng ca.

2. Tác dụng của nói quá:

Nói quá là một biện pháp tu từ có tác dụng nhận thức và làm sâu sắc bản chất đối tượng. Nó không phải là việc nói dối, nói sai về sự thật.

Nói quá giúp tạo điểm nhấn và tăng sức biểu cảm cho câu nói. Nó được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày và trong các tác phẩm văn học như ca dao, châm biếm và anh hùng ca.

Nói quá không phải là việc nói dối về sự thật. Thực tế, nó chỉ tăng tính chất và sức biểu cảm của câu nói. Đôi khi, nó cũng có thể kết hợp với các biện pháp tu từ khác để làm cho câu nói sinh động hơn.

3. Một số biện pháp nói quá:

Một số biện pháp nói quá cụ thể:

– Nói quá kết hợp với so sánh:

Kết hợp nói quá và so sánh thường tạo hiệu quả và cảm xúc hơn cho câu nói. Hai biện pháp này nhằm mục đích làm rõ và tạo biểu cảm cho đối tượng. Ví dụ:

“Trên trời mây trắng như bông

Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

Mấy cô má đỏ hây hây

Đội bông như thể đội mây về làng”

Hay:

“Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nép một, như đường mía lau”

– Sử dụng các từ phóng đại:

Các từ phóng đại như cực kỳ, vô kể, vô hạn độ, tuyệt diệu, mất hồn, vô cùng, tận cùng… có thể được sử dụng để tăng sức biểu cảm. Cũng có thể sử dụng các từ như nhớ đến cháy lòng, cưỡi vỡ bụng… hoặc thông qua thành ngữ và tục ngữ như ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, khoẻ như voi, đẹp như tiên, vui như tết, đen như cột nhà cháy, xấu như ma, béo như lợn…

4. Ví dụ về biện pháp nói quá:

5. Cách phân biệt nói khoác với nói quá:

Nói khoác là việc nói dối theo cách tiêu cực để khoe khoang. Sự phân biệt giữa nói khoác và nói quá giúp tránh những hiểu lầm và sử dụng đúng trong giao tiếp và văn viết. Nói quá là biện pháp nói đúng sự thật nhưng cường điệu, trong khi nói khoác là nói sai so với sự thật.

Nói quá còn được gọi là ngoa dụ, phóng đại, thậm xưng, khoa trương. Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô và tính chất của sự việc, hiện tượng để tạo ấn tượng và tăng sức biểu cảm. Trái ngược với nói quá, nói khoác là nói dối, nói sai so với sự thật.

Related Posts