Cấu trúc Not Only But Also trong tiếng Anh đầy đủ nhất

“Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi” hay “Cô ấy không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn rất xinh đẹp”. Có khi nào bạn khen người khác hoặc kể chuyện với bạn bè những câu như thế chưa? Cấu trúc Không chỉ … mà còn trong tiếng Việt tương đương với Not only…but also trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Step Up sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cấu trúc, cách sử dụng Không Những Mà Còn trong tiếng Anh đầy đủ nhất.

1. Định nghĩa cấu trúc Không Những… Mà Còn

Cấu trúc Không chỉ… mà còn là một dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng phổ biến. Cấu trúc này có nghĩa là: “Không chỉ…. mà còn….”. Nó được sử dụng để nhấn mạnh về đặc điểm hoặc hành động của một sự vật hoặc sự việc. Không chỉ… mà còn dùng để kết hợp và nhấn mạnh hai từ hoặc cụm từ cùng vị trí hoặc tính chất.

Cau truc not only but also

2. Cấu trúc và cách sử dụng Không Những…. Mà Còn

Trong tiếng Anh, cấu trúc Không Những… mà còn có ba dạng:

 • Nhấn mạnh danh từ

Subject + verb + not only + noun + but also + noun

Ví dụ: Không chỉ anh trai tôi mà cả tôi đều không thích tập thể dục (Not only my brother but also I do not like to exercise).

 • Nhấn mạnh động từ

Subject + not only + verb + but also + verb

Ví dụ: Jimmy không những hát hay mà còn đàn giỏi nữa (Jimmy not only sings well but also dances perfectly).

 • Nhấn mạnh trạng từ

Subject + verb + not only + adverb + but also + adverb

Ví dụ: Thạch không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả nữa (Thach works not only quickly but also efficiently).

3. Cấu trúc đảo ngữ với Không Những…. Mà Còn

Ngoài ba dạng chính trên, cấu trúc Không Những Mà Còn cũng có thể được sử dụng trong câu đảo ngữ:

Not only + trợ động từ / Modal verb + subject + verb but also …

Not only + động từ to be + subject… but also …

Lưu ý: Trong cấu trúc Not only…but also, có thể giữ nguyên “but also”, bỏ “also” hoặc tách “also” ra khỏi “but”.

Ví dụ: Tôi thích Marvel. Bạn của tôi cũng thích Marvel.

= Not only I but my friend also likes Marvel.

= Not only I but my friend likes Marvel.

3.1 Đảo ngữ với động từ khuyết thiếu

Trong trường hợp câu có động từ khuyết thiếu (modal verb) như can, could, may, might,…. bạn chỉ cần đảo modal verb lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ hai sau dấu phẩy (,). Kết quả sẽ là một câu có cấu trúc không những ở đầu câu.

Ví dụ:

Increasing cost of fuel can not only save fuel, but also protect the environment.

= Not only can increasing cost of fuel save fuel, but it can also protect the environment.

3.2. Đảo ngữ với động từ “to be”

Trong trường hợp câu cần đảo chứa động từ “to be”, ta chỉ cần đặt động từ “to be” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ hai (sau dấu phẩy). Kết quả là một câu đảo ngữ hoàn hảo.

Ví dụ: Video games are not only expensive, but they are also harmful to your health.

= Not only are video games expensive, but they are also harmful to your health. = Not only are video games expensive, but they are harmful to your health.

3.3. Đảo ngữ với động từ thông thường

Trong trường hợp câu cần đảo chứa động từ thông thường, ta đảo chỗ trợ động từ thích hợp như does, do, did,.., đặt chủ ngữ sau đó giữ nguyên vế thứ hai.

Ví dụ: Smoking doesn’t only harm your own health, but it also threatens others.

= Not only does smoking harm your own health, but it also threatens others.

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Không Những Mà Còn

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Không Những Mà Còn:

Ví dụ 1: He’s not only handsome, but also a singer

Trong trường hợp này, “handsome” là tính từ, “singer” là danh từ và chúng không tương đồng nhau nên câu này sử dụng không đúng.

Ví dụ 2: She ate not only the steak, but also the soda.

Câu này nghe có vẻ lạ, vì không ai ăn Soda bao giờ cả, chỉ uống soda thôi.

Sửa thành: She not only ate the steak, but also drank the soda.

4. Một số cấu trúc tương tự với cấu trúc Không Những…. Mà Còn

Ngoài cấu trúc Không Những Mà Còn, còn có một số cấu trúc tương tự như dưới đây:

4.1 As well as (vừa … vừa …)

Cấu trúc này tương tự như cấu trúc trên, nhưng hai thành phần trước và sau cụm từ này phải tương đương nhau.

Subject + verb + noun/adjective/adverb + as well as + noun/adjective/adverb

Hoặc: Subject + verb + as well as + verb

Ví dụ:

– Mickey talented as well as handsome.

– He writes correctly as well as neatly.

– She plays the guitar as well as the violin.

– John plays the piano as well as composes music.

4.2 Both …..and… (vừa … vừa …)

Cấu trúc này tương tự như “not only … but also”. “Both” chỉ kết hợp với “and”, không dùng với “as well as”.

Ví dụ: Paul is both talented and handsome.

Marry both plays the piano and composes music.

5. Bài tập sử dụng cấu trúc Không Những, Mà Còn

Nối những câu sau bằng cấu trúc Không Những, Mà Còn

 1. There are problems with the children. There are problems with their parents.
 2. He can make her laugh. He can make her cry.
 3. John Wick writes plays for television. He acts in movies.
 4. They sent him many letters. They also tried to telephone him.
 5. We visit our grandmother’s house in autumn. We visit our grandmother’s house in summer.
 6. Mick can dance. He can sing.
 7. They need water. They need medicines.
 8. He has been late four times. He hasn’t done any work.
 9. Marry was upset. Marry was angry.
 10. In winter the days are short. They are also cold.

Đáp án

 1. There are problems not only with the children but also with their parents.
 2. He can not only make her laugh, but also make her cry. / Not only can he make her laugh, but he can also make her cry.
 3. John Wick not only writes plays for television, but also acts in movies.
 4. They not only sent him many letters but also tried to telephone him.
 5. We visit our grandmother’s house not only in autumn but also in summer.
 6. Mick can not only dance, but also sing.
 7. They need not only water but also medicines.
 8. Not only has he been late four times, but he hasn’t done any work either.
 9. Marry was not only upset, but also angry.
 10. In winter the days are not only short, but also cold.

Trên đây là một số bài tập giúp bạn rèn luyện và hiểu rõ hơn về Cấu trúc Không Những Mà Còn trong tiếng Anh và những cấu trúc tương tự. Sau khi học ngoại ngữ, bạn có thể áp dụng để giao tiếp (nghe, nói, đọc, hiểu) ít nhất ở mức độ cơ bản.

Bình luận

bình luận

Related Posts