1. Cách sử dụng Very

Dùng Very cùng với tính từ, vượt khđọng phân tự duy trì vai trò là tính trường đoản cú cùng trạng từ. Very trong trường đúng theo này tức là “rất”.quý khách hàng sẽ xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.Quý khách hàng đang xem: Not really là gì

Nhưng để ý biện pháp dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

Very không được dùng với vượt khđọng phân trường đoản cú gồm nghĩa bị động. Tgiỏi vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn từ trang trọng) hay được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very nhằm nhấn mạnh vấn đề tính từ sống thể so sánh tốt nhất hoặc trước own. Không sử dụng Very trước so sánh tốt nhất có most. Trong trường vừa lòng này, ta núm bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very lachạy thử.At last he had hisvery owncar(=ở trong về riêng anh ấy chứ chưa phải ở trong về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh rộng của tính tự, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính trường đoản cú cùng trạng trường đoản cú vốn đang tất cả nghĩa “cực kỳ”. Tgiỏi vào đó, hoàn toàn có thể áp dụng một trạng tự Lever như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi cùng với các tính trường đoản cú mang nghĩa tuyệt vời và hoàn hảo nhất như dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko cần sử dụng cùng với hễ từ bỏ. Thay vào kia, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

Lưu ý cấu tạo the very same

Ví dụ:


*

2. Cách thực hiện Really

Dùng Really nhằm nói điều gì đúng là thực sự.

Xem thêm: Tên Tội Phạm Phản Quốc Vương Văn Thả Là Ai, Vương Văn Thả

Ví dụ:

What vày you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe I am really going lớn meet the princess.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một chủ kiến bạn giới thiệu.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really vị.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love sầu this time.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh vấn đề tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường xuyên vào câu phủ định, nhằm giảm cường độ điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really rất có thể biến đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know tức thị chúng ta không vững chắc về điều nào đấy.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề bạn không thể giỏi biết.

Ví dụ:

Do you really expect me to believe that?I don"t really need to go, vày I?

Ví dụ:

We"re going to lớn Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể thổ lộ bạn thuyệt vọng về câu hỏi nhưng ai này đã làm cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *