Mục lục

Khi đọc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, nhà đầu tư thường gặp thuật ngữ OCF. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu OCF để phân tích và đánh giá một cách chính xác. Vậy OCF là gì? OCF có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp?

OCF là gì? OCF có ý nghĩa như thế nào với doanh nghiệp
OCF là chỉ số đánh giá doanh nghiệp

OCF là gì?

OCF viết tắt của “Operating Cash Flow”, có nghĩa là các khoản tiền mặt được sinh ra từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

OCF phản ánh sự chênh lệch giữa tổng giá trị thu vào và tổng giá trị chi ra từ hoạt động kinh doanh trong một kỳ báo cáo.

Ngoài ra, OCF còn cho biết khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp để duy trì và phát triển kinh doanh. Từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá và xem xét xem có nên đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không.

Công thức tính OCF

Theo phương pháp trực tiếp

Cách tính OCF theo phương pháp trực tiếp có tính chính xác cao và dễ sử dụng. Tuy nhiên, cách tính này không cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hoặc nguồn tiền cụ thể.

Công thức tính:

OCF = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoạt động

Lưu ý:

Doanh thu và chi phí hoạt động phải là số tổng cuối cùng, bao gồm các khoản không liên quan đến tiền mặt như hàng tồn kho hay khấu hao.

Các khoản mục trong báo cáo kinh doanh có thể có giá trị dương (tiền vào) và âm (tiền ra).

Ví dụ: Trong năm 2018, công ty A có tổng doanh thu là 1 triệu USD, tiền chi trả cho nhân viên là 100.000 USD, tiền lãi vay đã trả là 10.000 USD và tiền trả cho nhà cung cấp là 400.000 USD. Tính OCF?

Trả lời:

Tổng chi phí hoạt động = 100.000 + 10.000 + 400.000 = 510.000 (USD)

OCF = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoạt động = 1.000.000 – 510.000 = 490.000 (USD)

Công thức tính OCF
Công thức tính OCF

Theo phương pháp gián tiếp

Cách tính OCF theo phương pháp gián tiếp phức tạp hơn nhiều so với phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, cách tính gián tiếp cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù phức tạp nhưng phương pháp này được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi.

Công thức tính:

OCF = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) x (1- Thuế) + Khấu hao

Ví dụ: Trong năm 2019, công ty A có doanh thu 1 triệu USD, giá vốn hàng bán là 300.000 USD, chi phí bán hàng là 200.000 USD và khấu hao là 100.000 USD. Thuế = 35%. Tính OCF?

Trả lời:

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Khấu hao = 1.000.000 – 300.000 – 200.000 – 100.000 = 400.000 (USD)

OCF = EBIT x (1- Thuế) + Khấu hao = 400.000 x (1-35%) + 100.000 = 360.000 (USD)

Ý nghĩa của OCF trong đánh giá doanh nghiệp

Ý nghĩa của OCF trong đánh giá doanh nghiệp
Ý nghĩa của OCF là gì?

Dòng tiền là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu dòng tiền ổn định, doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển, mua lại trái phiếu và trả nợ. Do đó, nhiều nhà đầu tư ưa chuộng sử dụng chỉ số OCF để phân tích và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác. Tối ưu hóa doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền.

Nhà đầu tư thường chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp có OCF cao và tiềm năng tăng trưởng. Điều này cho thấy giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại trong tương lai. Cụ thể:

Chỉ số OCF > 0

Doanh nghiệp có đủ tiền cho hoạt động kinh doanh và có thể sử dụng tiền để tái đầu tư vào doanh nghiệp hoặc trả cổ tức.

Chỉ số OCF < 0

Doanh nghiệp phải vay tiền từ bên ngoài bằng các biện pháp tài chính và có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nếu báo cáo tài chính cho thấy OCF âm, doanh nghiệp buộc phải bán cổ phiếu hoặc phát hành thêm cổ phiếu, dẫn đến giảm giá trị cổ phiếu. Hoặc doanh nghiệp phải vay tiền từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro và giá cổ phiếu giảm.

Tuy nhiên, không phải lúc nào OCF âm cũng đem lại hậu quả xấu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đang sử dụng tiền để đầu tư máy móc và mở rộng kinh doanh để tạo ra nhiều dòng tiền hơn trong tương lai.

Kết luận

Bài viết này hy vọng giúp bạn hiểu tổng quan về OCF là gì và ý nghĩa của OCF trong đánh giá doanh nghiệp. Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và lựa chọn cổ phiếu tiềm năng cho khoản đầu tư của mình.

Related Posts