Chi phí hoạt động (Operating Expense – OPEX) là gì? Đặc điểm

(Ảnh minh họa: Wallstreetmojo)

Chi phí hoạt động

Khái niệm

Chi phí hoạt động còn được gọi là Operating Expense, viết tắt là OPEX.

Chi phí hoạt động là những khoản chi phải chịu của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, bao gồm tiền thuê nhà, thiết bị, chi phí tồn kho, tiếp thị, lương nhân viên, chi phí đào tạo và phát triển.

Một trong những trách nhiệm quan trọng của quản lý là tìm cách giảm thiểu chi phí hoạt động mà vẫn đảm bảo sự cạnh tranh của công ty với các đối thủ.

Đặc điểm của Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là những khoản chi không thể tránh khỏi đối với hầu hết các doanh nghiệp.

Một số công ty đã thành công trong việc giảm chi phí hoạt động nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng thu nhập. Tuy nhiên, việc giảm chi phí hoạt động cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng của công ty.

Việc cân nhắc và điều chỉnh chi phí hoạt động một cách hợp lý có thể khó khăn, nhưng nó có thể mang lại kết quả đáng kỳ vọng.

Doanh nghiệp có quyền khấu trừ chi phí hoạt động nếu hoạt động để tạo lợi nhuận. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa chi phí hoạt động và chi phí đầu tư cố định (Capital expenditures).

Chi phí đầu tư cố định có thể hiểu như một khoản đầu tư. Chi phí đầu tư cố định bao gồm các khoản chi liên quan đến việc mua sắm hoặc nâng cấp tài sản vật chất và vô hình.

Các tài sản vật chất bao gồm bất động sản, thiết bị nhà máy, máy tính, nội thất văn phòng và các tài sản vật chất khác. Các tài sản vô hình bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, quyền sử dụng tên thương hiệu, v.v.

So sánh Chi phí hoạt động và Chi phí đầu tư cố định

Chi phí hoạt động khác với chi phí đầu tư cố định. Theo Cục Thuế Mỹ IRS, chi phí hoạt động phải là những khoản chi thông thường (phổ biến và chấp nhận được trong hoạt động kinh doanh) và cần thiết (có ích và phù hợp trong hoạt động kinh doanh).

Nói chung, doanh nghiệp có quyền loại trừ hoàn toàn chi phí hoạt động trong năm tài chính; tuy nhiên, doanh nghiệp phải ghi nhận và phân bổ chi phí đầu tư cố định.

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp chi tiêu $100,000 cho lương nhân viên, họ có thể loại trừ toàn bộ chi phí đó trong cùng năm. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp chi tiêu $100,000 để mua một thiết bị nhà máy, họ phải ghi nhận và phân bổ chi phí đó theo thời gian trước khi có thể loại trừ.

Chi phí hoạt động so với Chi phí từ hoạt động khác

Ngược lại với chi phí hoạt động, chi phí từ hoạt động khác (Non-operating expense) là những khoản chi phát sinh không liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp. Các loại chi phí từ hoạt động khác phổ biến nhất bao gồm khấu hao, phân bổ, chi phí lãi vay hoặc các khoản chi phí khác liên quan đến vay mượn.

Kế toán viên đôi khi loại bỏ các khoản chi phí từ hoạt động khác để đánh giá hiệu quả kinh doanh, loại trừ ảnh hưởng của tài chính và các vấn đề không liên quan khác.

Chi phí hoạt động trong báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập ghi lại thu nhập và chi phí của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể nhằm cung cấp cái nhìn về lợi nhuận của công ty.

Báo cáo thu nhập thường phân loại chi phí thành 06 nhóm: giá vốn hàng bán; chi phí quản lý, bán hàng và quảng cáo; khấu hao và phân bổ; chi phí từ hoạt động khác; chi phí lãi vay; và thuế thu nhập.

Tất cả các khoản chi này có thể được coi là chi phí hoạt động, tuy nhiên, khi tính toán lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo thu nhập, các khoản chi phí lãi vay và thuế thu nhập sẽ được khấu trừ.

(Theo Investopedia)

Related Posts