(Job 38:31-33) Jehovah directed Job’s attention to some of the animals —the lion and the raven, the mountain goat and the zebra, the wild bull và the ostrich, the mighty horse & the eagle.

Bạn đang xem: Ostrich là gì


(Gióp 38:31-33) Đức Giê-hô-va để ý Gióp một số trong những thú vật—sư tử, quạ, dê rừng, lừa rừng, trườn tót, chim lạc đà, ngựa khỏe mạnh với chyên ưng.
In 2017, the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany discovered that comtháng ostriches used lớn live sầu in India about 25,000 years ago.
Năm 2017, viện nghiên cứu và phân tích Birbal Sahni của Palaeobotany đã vạc chỉ ra rằng loại đà điểu châu Phi đã có lần sống sinh hoạt Ấn Độ khoảng chừng 25000 năm ngoái.
And I guess you inject it into maybe an ostrich egg, or something like that, & then you wait, và, lo và behold, out pops a little baby dinosaur.
Tôi đoán thù các các bạn sẽ tiêm nó vào vào một quả trứng đà điểu, xuất xắc trứng loài làm sao kia giống như, rồi chờ đón, với chú ý tề, một chụ khủng long thời tiền sử con chui ra khỏi trứng.
The almost upright small ostrich feather in her hat, which had irritated Mr. Samsa during her entire service, swayed lightly in all directions.
Đà điểu lông nhỏ dại gần như là thẳng đứng vào nón, vẫn kích mê thích ông Samsa trong tổng thể các dịch vụ của chính mình, bị tác động nhẹ nhàng theo hầu hết hướng.
The wild beast of the field will glorify me, the jackals and the ostriches; because I shall have given water even in the wilderness, rivers in the desert, khổng lồ cause my people, my chosen one, lớn drink, the people whom I have sầu formed for myself, that they should recount the praise of me.” —Isaiah 43:18-21.
13 “‘These are the flying creatures that you are to loathe; they should not be eaten, for they are loathsome: the eagle,+ the osprey, the blaông xã vulture,+ 14 the red kite và every kind of blaông xã kite, 15 every kind of raven, 16 the ostrich, the owl, the gull, every kind of falcon, 17 the little owl, the cormorant, the long-eared owl, 18 the swan, the pelican, the vulture, 19 the stork, every kind of heron, the hoopoe, and the bat.
13 Đây là các sinh vật dụng biết cất cánh mà những ngươi buộc phải kinh tởm, không được ăn uống, vì chưng chúng là rất nhiều đồ dùng đáng khiếp tởm: đại bàng,+ ưng biển cả, kền kền black,+ 14 diều hâu đỏ và đông đảo loài diều hâu black, 15 các loài quạ, 16 đà điểu, cú mèo, mòng đại dương, các loài chlặng giảm, 17 cú nhỏ dại, chyên cốc, cú tai lâu năm, 18 thiên nga, ý trung nhân nông, kền kền, 19 cò, hồ hết loài diệc, chim đầu rìu và dơi.

Xem thêm:


With their axinh đẹp eyesight and hearing, common ostriches can sense predators such as lions from far away.
Với tài năng nghe cùng chú ý thính nhạy cảm, chúng rất có thể vạc hiện gần như loại thụ săn uống mồi như sư tử tự khoảng cách xa.
Most of these birds, lượt thích emus & ostriches, ballooned in kích cỡ, weighing hundreds of pounds more than wings can lift.
Hầu không còn phần đa loại chyên ổn như emus với đà điểu, tất cả form size không nhỏ, nặng rộng năng lực nâng của cánh cả vài chục kg.
For us spectators, seeing the ostrich chicks emerging from a jumble of broken shells —exhausted but victorious— is a thrilling spectacle.
Đối với công ty chúng tôi, những người dân quan liêu gần cạnh, câu hỏi tận mắt chứng kiến cảnh hầu hết chụ đà điểu nsinh hoạt ra xuất phát điểm từ một lô vỏ trứng bể—kiệt mức độ nhưng đắc thắng—là một trong những cảnh tượng yêu thích.
It was suggested that the ostriches traveled between India & Africa before the Indian landmass drifted apart from Africa"s.
Người ta nhận định rằng phần đa bé đà điểu di chuyển giữa Ấn Độ với Châu Phi trước lúc vùng Ấn Độ nhận ra ngoài Châu Phi.
There are over 60 extant species including the well known ratites (ostrich, emu, cassowary, rhea và kiwi) and penguins.
Có hơn 60 loài chlặng như thế còn mãi mãi bao gồm những loại vào phân bọn họ Palaeognathae danh tiếng (đà điểu, emu, cassowary, rhea, kiwi) với chim cánh cụt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *