<"aut,rigə(r)>
*danh từ
 (con kiến trúc) rầm chìa
 ngáng buộc ngựa (size mắc cung ứng càng xe để buộc ngựa)
 móc chèo
 thuyền tất cả mái chèo

Bạn đang xem: Outrigger là gì

■ cần
■ dầm chìa
■ dầm côngxon
■ dầm hẫng
■ giá bán chìa
■ giá chỉ đỡ
■ rầm chìa
Giải phù hợp EN: Any support, temporary or permanent, projecting outward from a principal structure và supported by a jaông chồng or block; used to increase stability.
Giải ưa thích VN: Bất kỳ giá đỡ làm sao, tạm thời tuyệt thắt chặt và cố định, nhô ra khỏi một kết cấu bao gồm cùng được đỡ vày một chiếc kích hay là 1 khối, thực hiện nhằm tăng tính bình ổn.
■ rầm congxon
■ xà ngang
Lĩnh vực: xây dựng
■ dầm congxon
Lĩnh vực: cơ khí và công trình
■ giá bán đỡ một đầu
■ tay cùng với phải cẩu
outrigger abutment
■ xẻ trụ (sinh hoạt tường)
outrigger jack
■ kích hình dáng chìa
outrigger scaffold
■ giàn giáo trên công xôn
outrigger shore
■ côngxon tạm thời thời

* danh từ - xà nách - (con kiến trúc) rầm chìa - ngáng buộc ngựa (form mắc cung cấp càng xe cộ nhằm buộc ngựa) - móc chèo

Xem thêm: Cô Là Ai Cháu Ko Biết Cô Đi Ra Đi, Cháu Không Biết ! Cô Đi Ra Đi !!

outrigger■ noun a beam, spar, or framework projecting from or over a boat"s side. ⁃ a stabilizing float or secondary hull fixed parallel khổng lồ a canoe or small ship. ⁃ a boat fitted with such a structure. ⁃ a similar projecting tư vấn in another structure. Derivatives
outriggedadjective OriginC18: perh. influenced by the obs. naut. term outligger, in the same sense.
noun a stabilizer for a canoe; spars attach to a shaped log or float parallel lớn the hull •
Hypernyms: stabilizer , stabiliser Part Holonyms: outrigger canoe
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *