Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Pail là gì

The significance of collecting milk is further emphasised by the fact that the milk pail must be wooden & not made of metal or pottery.
Railway workers and sometimes soldiers sold pails of water or hats filled with water for exorbitant prices.
The fact that the same mathematics will explain the concave sầu surface of water in a pail whether the pail or the universe is rotating defines the physicist"s concept of equivalence.
I discussed this matter with an expert recently, & he described the pail used for milking as absolutely prehistoric.
The residents therefore suffer the indignity of using basins, pots, pans & pails to lớn catch the water coming through the roof.
It permitted hyên to lớn neglect his lvà, and the result was that we had full pails, fat cattle, thin farmers & poor l&.
He found that the crofters were sowing grain by taking a pail under one arm và throwing the grain out with one h&.
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Mengenal Red Lantern Là Ai Ds, And Fog Signals: Greenland, The East Coasts Of

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *