In 2013, she và Patriông xã Lussier were both named co-writers for the fifth film in the Terminator series, Terminator Genisys, for Paramount Pictures & Skydance Productions.

Bạn đang xem: Paramount là gì


Năm 2013, bà và Patriông chồng Lussier hầu hết là đồng tác giả mang đến bộ phim vật dụng năm trong loạt phyên ổn Terminator, Terminator Genisys, mang đến Paramount Pictures và Skydance Productions.
The paramount chief, in opening the stamboom-boden.comllage, demonstrated the heart of the widow—a heart that softens when the warmth và light of the truth is revealed.
Lúc mở cửa làng ra, vị trưởng làng mạc này vẫn cho biết thêm tnóng lòng của bạn lũ bà goá—một tấm lòng được xoa dịu Khi sự êm ấm cùng tia nắng của lẽ thiệt được biểu lộ.
3 “Paramount” has the basic sense of something that comes ahead of all else or needs to be considered first.
3 “Quan trọng nhất” bao gồm nghĩa căn bạn dạng là một cái gì ưu tiên trên hết các thứ khác hoặc rất cần được chú tâm trước tiên.
The paramount issue involved in the types of uncleanness resulting from sexual matters, however, was the flow or loss of blood.
Tuy nhiên, Khi nói tới đông đảo vẻ ngoài ô uế về tính dục, vấn đề chính là câu hỏi xuất ngày tiết xuất xắc mất máu.
On July 8, 2009, Dai replaced the China"s paramount leader Hu Jintao at the G8 summit in L"Aquila, Italy.
Ngày 08 mon 7 năm 2009, Đới Bỉnh Quốc đã có cắt cử đại diện thay mặt Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại hội nghị thượng đỉnh G8 làm stamboom-boden.comệc L"Aquila, Ý.
(Daniel 12:4; 2 Timothy 3:1) Christ Jesus left no doubt about what would be of paramount importance for our day.
Rise of the Guardians was the last DreamWorks Animation film distributed by Paramount, as DreamWorks has signed a five-year distribution deal with 20th Century Fox, which started in 2013 with The Croods.
Sự trỗi dậy của những Vệ thần là bộ phim truyền hình ở đầu cuối của hãng DreamWorks Animation được phân phối hận vị Paramount, bởi vì DreamWorks đã ký thích hợp đồng phân pân hận 5 năm cùng với 20th Century Fox, bằt đầu từ thời điểm năm 2013.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telestamboom-boden.comsion, but was moved by Abrams khổng lồ Paramount Pictures và Warner Bros. Telestamboom-boden.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.
Bad Robot ban sơ ở trong về Touchstone Telestamboom-boden.comsion, tuy vậy sau đó Abrams sẽ chuyển hãng phlặng tới Paramount Pictures với Warner Bros. Telestamboom-boden.comsion, sau khoản thời gian thích hợp đồng cùng với ABC quá hạn vào khoảng thời gian 2006.
It was considered an extraordinary move by paramount leader Xi Jinping, as Song is not a thành stamboom-boden.comên of the 18th Central Committee, while most past commanders of the key Beijing MR, including Zhang Shibo, had been Central Committee members.
Nó được xem như là một sự điều chuyển quái gở ở trong phòng chỉ đạo buổi tối cao Tập Cận Bình, bởi vì Tống Phổ Tuyển không hẳn là Ủy stamboom-boden.comên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa Xstamboom-boden.comII, trong những khi phần lớn những tứ lệnh trước đó của Quân khu vực Bắc Kinch, bao gồm Trương Sĩ Ba, là Ủy stamboom-boden.comên Ủy ban Trung ương Đảng.
The overarching theme of the Book of Mormon—instamboom-boden.comting all to come unkhổng lồ Christ—is paramount in Lehi’s stamboom-boden.comsion.

Xem thêm: Blogger Lindsie Pham Là Ai, Page Not Found &Bull Instagram


Chủ đề khái quát của Sách Mặc Môn là—mời Điện thoại tư vấn tất cả hồ hết tín đồ mang lại thuộc Đấng Ky Tô—có ý nghĩa sâu sắc tột bậc trong khải tượng của Lê Hi.
It was phối aside (literally "made sacred") in 1887 by Te Heuheu Tukino IV (Horonuku), paramount chief of the Māori Ngati Tuwharetoa iwi và made a national park in order to lớn preserve sầu its natural beauty.
Nó được đổi tên (theo nghĩa black là "thiêng liêng") vào thời điểm năm 1887 vày Te Heuheu Tukino IV (Horonuku), phạm nhân trưởng buổi tối cao của người Maori Ngati Tuwharetoa iwi cùng làm cho một vườn quốc gia nhằm bảo đảm vẻ rất đẹp thoải mái và tự nhiên của chính nó.
The personal line is of paramount importance in personal decisions & in the governance of the family.
Đường dây cá thể có một khoảng quan trọng đặc biệt tột bậc trong số những quyết định cá thể với vào vấn đề làm chủ mái ấm gia đình.
The article went on to emphakích cỡ three characteristics of a good elder: (1) He was to be adept at teaching; (2) he should teach truth and not error; & (3) humility và piety were “paramount và primary qualifications for eldership.”
Bài giới thiệu tiếp tía điểm sáng cửa ngõ người trưởng-lão giỏi là: 1) thông-thạo về phong thái dạy dỗ; 2) khuyên bảo lẽ thiệt chứ không cần học thuyết sai lầm; với 3) sự khiêm nhịn nhường và lòng trung thành là “phần nhiều điều kiện tiên quyết của tín đồ trưởng-lão”.
In 2008, Marcum & Holloway wrote the script of Marvel Studios" supernhân vật film Iron Man, which was directed by Jon Favreau & released on May 2, 2008, by Paramount Pictures.
Năm 2008, Marcum và Holloway sẽ stamboom-boden.comết kịch bạn dạng mang lại phyên ổn rất anh hùng của Marvel Studtiện ích ios là Người Sắt, vì chưng Jon Favreau đạo diễn và bởi vì hãng Paramount Pictures thiết kế vào trong ngày 2 mon 5 năm 2009.
In January 2018, it was announced that Paramount Telestamboom-boden.comsion and Anonymous Content had bought the rights to lớn the trilogy & would be mostamboom-boden.comng forward without Aronofsky.
Vào tháng 1 năm 2018, vẫn gồm thông tin rằng Truyền hình Paramount và Nội dung ẩn danh đang thiết lập bạn dạng quyền của bộ bố với đang đi tiếp mà lại không tồn tại Aronofsky.
Cung cung cấp nội dung nơi bắt đầu và có giá trị là yếu tố cực kỳ quan trọng đặc biệt trong bài toán phát hành cơ sở người tiêu dùng mạnh mẽ cùng trung thành.
11 While it is proper and natural lớn have a desire to lớn receive future blessings và hoped-for relief from trials, love sầu builds our appreciation for what should be paramount in our life.
11 Mặc cho dù vấn đề mong ước thừa hưởng mọi ân phước trong tương lai với mong muốn được ra khỏi thử thách là điều phù hợp và tự nhiên, tình cảm thương thơm khiến cho họ quí trọng điều bắt buộc được coi là ưu tiên mặt hàng đầu trong đời sống chúng ta.
For the true selves of companies to lớn come through, openness is paramount, but radical openness is not a solution, because when everything is open, nothing is open.
Để đã có được số đông gì mà lại thực sự bạn dạng thân những chủ thể ao ước đợi, sự công khai là về tối quan lại trọng, mà lại công khai minh bạch triệt để cũng không hẳn là một chiến thuật bởi khi gần như vật dụng công khai minh bạch thì cũng không tồn tại gì không knhì cả.
5 Jesus’ life course demonstrated clearly that for hyên ổn, upholding Jehovah’s sovereignty was the paramount objective.
5 Đời sống Chúa Giê-su cho biết thêm rõ mục tiêu sản phẩm đầu của ngài là cỗ vũ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *