Nghe vạc âm quý khách hàng đang xem: Pluông xã là gì Nghe phát âm 1 /plʌk/ 2 Thông dụng 2.1 Danh trường đoản cú 2.1.1 Sự kéo đơ (kéo mạnh mẽ bất chợt ngột) 2.1.2 Sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả) 2.1.3 Sự gảy (đàn), sự búng 2.1.4 Cỗ lòng, bộ lòng (tim, gan, phổi dùng có tác dụng thức ăn) 2.1.5 Sự dũng mãnh, sự gan dạ, sự can trường 2.1.6 Sự đánh tđuổi, sự đánh lỗi (một thí sinh); sự thi lỗi, sự thi trượt 2.2 Ngoại đụng từ 2.2.1 Nhổ, bức hái (mẫu gì) 2.2.2 Nhổ lông, vặt lông (chim, kê..) 2.2.3 Chộp mang (mẫu gì) 2.2.4 Gảy, búng (lũ, dây đàn), (từ bỏ Mỹ, nghĩa Mỹ) nlỗi piông chồng 2.2.5 Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, lừa gạt; tách lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng) 2.2.6 (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) ( + away) kéo, giật 2.2.7 ( + at) kéo, giật (chiếc gì) 3 Chuim ngành 3.1 Thực phẩm 3.1.1 lặt vặt lông gia thế 3.2 Xây dựng 3.2.1 bứt 3.3 Kỹ thuật bình thường 3.3.1 sự kéo 3.4 Kinch tế 3.4.1 nội tạng, cỗ lòng, thu hoạch (trái, chè), vặt lông (gia cầm) 4 Các từ bỏ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun 4.2.2 verb /plʌk/

Thông dụng

Danh trường đoản cú

Sự kéo lag (kéo bạo phổi tự dưng ngột) khổng lồ give sầu a pluck at someone"s sleevegiật ống tay áo ai một cái Sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả) Sự gảy (đàn), sự búng Cỗ lòng, cỗ lòng (tlặng, gan, phổi dùng làm thức ăn) Sự kiêu dũng, sự kiêu dũng, sự can trường a man of pluckfan gan góc, người can trườnglớn have plenty of pluckkhôn xiết quả cảm, vô cùng can trường Sự tiến công trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hư, sự thi tđuổi

Ngoại rượu cồn trường đoản cú

Nhổ, bức hái (mẫu gì) to pluông chồng weedsnhổ cỏ dạito pluchồng flowershái hoapluông chồng one"s eyebrowstỉa lông mi Nhổ lông, lặt vặt lông (chlặng, gà..) Chộp đem (dòng gì) Gảy, búng (lũ, dây đàn), (trường đoản cú Mỹ, nghĩa Mỹ) như piông chồng pluck the strings of a guitargảy bọn guita Lừa đảo, lừa gạt; tách bóc lột của nả "lặt vặt lông" (nghĩa bóng) lớn pluchồng a pigeon "lặt vặt lông" một anh ngốctiến công tđuổi, tấn công lỗi (một thí sinh) (từ cổ,nghĩa cổ) ( + away) kéo, giật ( + at) kéo, giật (mẫu gì) lớn pluông chồng up one"s heart (spirits, courage)lấy hết can đảm

Chuyên ngành

Thực phẩm

vặt lông gia cố gắng

Xây dựng

bứt

Kỹ thuật thông thường

sự kéo

Kinh tế

nội tạng, cỗ lòng, thu hoạch (trái, chè), vặt lông (gia cầm)

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa tương quan

noun backbone * , boldness , bravery , dauntlessness , determination , grit , guts * , hardihood , heart * , intestinal fortitude * , intrepidity , mettle , moxie * , nerve sầu , resolution , spirit , spunk , braveness , courageousness , doughtiness , fearlessness , fortitude , gallantry , gameness , heart , intrepidness , pluckiness , stoutheartedness , undauntedness , valiance , valiancy , valiantness , valor verb catch , clutch , collect , cull , draw , finger , gather , harvest , jerk , plunk , pull at , snatch , strum , tug , tweak , yank , extract , tear , backbone , bravery , courage , daring , fortitude , gameness , grit , guts , hardihood , mettle , moxie , nerve , pichồng , plunder , pull , remove , resolution , spirit , spunk , strip

Từ trái nghĩa

noun cowardice , dispiritedness , irresolution verb insert

Tmê mẩn khảo thêm từ gồm ngôn từ tương quan

Chuyên ổn mục: Hỏi đáp công nghệ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *