Charles Mungoshi is renowned in Zimbabwe for writing traditional stories in English and in Shomãng cầu và his poems và books have sold well with both the black and white communities.

Bạn đang xem: Poem là gì


Charles Mungoshi lừng danh trên Zimbabwe bởi vì đang viết những mẩu chuyện truyền thống bởi tiếng Anh cùng cả giờ Shomãng cầu và phần lớn bài thơ cùng sách của ông được bán chạy vào cả phần đa xã hội bạn domain authority White cùng domain authority Đen.
He also gave sầu her a copy of his poem "If You Are Fire, và I Am Fire" and wrote a number of passionate love-poems at the time, which seem to have been inspired by her.
Anh cũng đưa mang đến bà một bạn dạng sao bài thơ "Nếu em là lửa, với anh là lửa" với viết một số trong những bài thơ tình cảm tê mê vào thời điểm này, có lẽ được đem cảm giác tự Marda.
For instance, Burns" poem Coming Through the Rye is sung to lớn a tune that might also be based on the Miller"s Wedding.
Chẳng hạn, bài bác thơ Coming Through the Rye của Burns được hát theo một nhạc điệu hoàn toàn có thể cũng chính là căn nguyên của bản Miller"s Wedding.
There"s other love sầu poems that are, of course, just as good, but I don"t think this one can be surpassed.
Có đông đảo bài xích khác, tất nhiên, cũng hay như là vậy, tuy nhiên tôi ko cho rằng bao gồm bài làm sao rất có thể tốt rộng bài bác này.
The poems contains broken phrases which describe the persistence of impossibilities và frustrated desires.
Những bài xích thơ cất các cụm từ bị bóc tách biểu thị sự mãi sau của sự bất công cùng đa số ham mê ý muốn không thành.
In base of a comprehensive sầu research focusing in the poetic work of the Venezuelan writer Miyó Vestrini, Mereb assembled và designed two books, Es una buemãng cầu máquina ~ Miyó Vestrini and Al Filo ~ Miyó Vestrini in which she explored literary interviews và unpublished poems of Vestrini.
Trên các đại lý triệu tập tò mò các bài bác thơ của phòng thơ bạn Venezuela Miyó Vestrini, Mereb sẽ xem tư vấn với xây cất hai cuốn nắn sách Es umãng cầu buena máquimãng cầu ~ Miyó Vestrini với Al Filo ~ Miyó Vestrini, trong số đó cô bật mí những cuộc phỏng vấn văn uống học và các bài thơ không được xuất bản của Vestrini.
During the period between 1918 and 1919, Chubynsky"s poem was also used as a state anthem of the short-lived West Ukraine.
Trong khoảng thời gian từ thời điểm năm 1918 cho năm 1919, bài bác thơ của Chubynsky cũng được thực hiện như một bài xích quốc ca của Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraimãng cầu.
The epic poem Beowulf is written in West Saxon, & the earliest English poem, Cædmon"s Hymn, is written in Northumbrian.
Sử thi Beowulf được viết bằng pmùi hương ngữ Tây Saxon, còn bài thơ tiếng Anh cổ tốt nhất, Cædmon"s Hymn, được viết bởi phương ngữ Northumbria.
In 1789 he won a prize for his Latin poem The Pilgrimage to lớn Mecca which he recited in Oxford Theatre.

Xem thêm:


Năm 1789 ông đã giành được một phần thưởng mang lại bài thơ tiếng Latinh của ông Hành hương mang lại thánh địa Mecca nhưng ông đọc trên Nhà hát Oxford.
The Nightmare Before Christmas originated in a poem written by Burton in 1982 while he was working as an animator at Walt Disney Feature Animation.
Ý tưởng mang lại The Nightmare Before Christmas xuất phát từ một bài xích thơ của Tim Burton viết năm 1982, lúc ông còn khiến cho họa sĩ hoạt hình trên Walternative text Disney Animation Studtiện ích ios.
Williams spurned traditional metre in most of his poems, preferring what he called "colloquial idioms."
Williams chối bỏ Nhịp thơ truyền thống trong số đông các bài thơ của ông, đặc biệt yêu quý phần nhiều gì nhưng ông Gọi là “Những thành ngữ bình dân”.
The family later moved to Wellington in the same county, where he began schooling; he later said it was while reciting a poem at infant school in Wellington that he experienced the applause & admiration coming from a good performance.
Gia đình sau đó chuyển mang đến Wellington vào và một quận, địa điểm ông bắt đầu đi học; sau đó, ông nói rằng trong khi đang đọc một bài thơ nghỉ ngơi ngôi trường tphải chăng sơ sinch làm việc Wellington, ông đã thử nghiệm phần nhiều tràng pháo tay với sự yêu mếm đến từ một màn màn biểu diễn giỏi.
The protagonist of the poem is a shepherd named Syphilus (perhaps a variant spelling of Sipylus, a character in Ovid"s Metamorphoses).
Các nhân đồ gia dụng bao gồm của bài thơ là một trong những fan chăn uống chiên thương hiệu là Syphilus (có lẽ rằng là 1 lỗi chủ yếu tả biến thể của Sipylus, một nhân thứ vào Metamorphoses của Ovid).
One even may be able to lớn take a thẻ immediately after hearing the reader read aloud only the first letters of the yomifudomain authority poem.
Người chơi thậm chí là có thể đem thẻ ngay nhanh chóng sau thời điểm nghe tín đồ dìm thơ đọc to lớn chữ cái thứ nhất của thơ waka.
At the dawn of the Soviet Union, when it was decided that each separate Soviet republic could have sầu its own anthem, the poem "Shbít ne vmerla Ukrayina" was rejected in order to lớn suppress separatism amongst Ukrainians.
Vào buổi trước tiên của Liên Xô, Lúc ra quyết định rằng từng nước cộng hòa Xô viết bắt buộc tất cả bài bác quốc ca riêng, bài thơ "Shđậy ne vmerla Ukrayina" đã trở nên từ chối để ngăn ngừa nhà nghĩa ly khai sinh hoạt Ukraina.
As a child, she was very interested in literature và wrote poems in a completely natural style without any trimmings.
khi còn là 1 trong đứa tthấp, bà siêu quan tâm mang lại vnạp năng lượng học tập và đã viết số đông bài bác thơ theo một phong thái hoàn toàn tự nhiên mà lại không có ngẫu nhiên tô điểm như thế nào.
Killing the rồng cues the game"s ending credits & a poem written by Irish novecác mục Julian Gough.
Sau Khi giết thịt chết bé dragon vnạp năng lượng bạn dạng kết thúc các luật pháp của trò chơi được viết vì Irish Julian Gough được hiển thị.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *