Preface là gì

Preface là gì. Đây là phần giới thiệu hoặc lời nói đầu của một tác phẩm. Thường được đặt ở đầu quyển sách, phần này có chức năng giới thiệu mục đích, tôn chỉ, cách viết, và ngữ cảnh ra đời của tác phẩm, cũng như ý kiến tổng quát của tác giả.

Tầm quan trọng của preface trong một bài viết:

Trong bài viết học thuật nói chung và tiểu luận nói riêng.

Lời mở đầu luôn là phần đầu tiên tiếp cận độc giả.

Một lời mở đầu hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý của người đọc.

Điều này có thể giúp lôi cuốn và hướng dẫn độc giả vào bài viết tốt hơn.

Bởi thông qua bài viết, người đọc có thể nhận ra tầm quan trọng của đề tài mà bạn đang nghiên cứu.

Cũng khích lệ người đọc tìm hiểu các phần tiếp theo của bài viết.

Ngoài ra, khi viết preface tập trung vào điểm quan trọng.

Điều này giúp người đọc đánh giá khả năng hiểu biết của bạn về đề tài và chất lượng của bài viết.

Preface là gì

Cách để viết một preface hấp dẫn:

Hiểu rõ người đọc của bạn.

Câu đầu tiên hoặc hai đầu tiên của phần mở đầu có vai trò thu hút người đọc.

Bạn cần làm cho mọi người đọc bài viết của bạn mê hoặc, thích thú và thậm chí có thể làm tức giận.

Bạn chỉ có thể đạt được điều này nếu hiểu rõ đối tượng người đọc của bạn.

Khám phá yếu tố bất ngờ.

Một số liệu thống kê gây sốc hoặc gây bất ngờ có thể thu hút sự chú ý của người đọc.

Vì nó tiết lộ một điều mà người đọc chưa biết.

Khi gặp phải điều mới lạ ngay từ câu đầu tiên.

Người đọc sẽ muốn biết bạn sẽ dẫn họ đi đến đâu.

Đặt những câu hỏi kích thích tư duy của người đọc.

Điều này rất quan trọng để có một preface hấp dẫn.

Trong trường hợp viết một bài luận thuyết phục, bạn có thể sử dụng một câu hỏi để thu hút người đọc.

Làm cho họ phải suy nghĩ về chủ đề của bài luận.

Nếu đề bài là một câu hỏi, không chỉ nhắc lại câu hỏi trong bài luận.

Bạn phải tạo ra câu hỏi mới thú vị của riêng mình.

Liên kết câu dẫn với một chủ đề rộng hơn.

Phần tiếp theo của preface sẽ giải thích mối liên hệ của câu dẫn với phần còn lại của bài viết.

Bạn có thể bắt đầu với một bối cảnh rộng hơn, tổng quan hơn để diễn đạt mối liên hệ đó.

Sử dụng từ hoặc cụm từ chuyển ý phù hợp.

Cung cấp thông tin cơ bản cần thiết.

Dẫu vẫn giới thiệu vấn đề một cách tương đối tổng quát.

Bạn nên cho người đọc biết mọi thông tin cần thiết để họ hiểu luận điểm chính của bạn và các ý mà bạn sẽ trình bày trong bài viết.

Bài viết preface là gì được biên soạn bởi Trang Beauty Spa.

Related Posts