recess tức là gì, có mang, các sử dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm recess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của recess.

Bạn đang xem: Recess là gì


Từ điển Anh Việt

recess

/ri"ses/

* danh từ

thời gian hoàn thành họp (quốc hội...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kỳ nghỉ (ngôi trường trung học, đại học)

(tự Mỹ,nghĩa Mỹ) giờ giải lao, tiếng ra chơi bao gồm (trường học)

(từ bỏ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút ít đi (thuỷ triều)

vị trí âm thầm kín đáo, địa điểm sâu kín, vị trí hẻo lánh

in the recesses of the mountains: sống khu vực thâm nám sơn cùng cốc

in the inmost recesses of the heart: vào rạm tâm

khu vực thụt vào (của dãy núi)

hốc tường (để đặt tượng...)

(giải phẫu) ngách, hốc

(kỹ thuật) lỗ hở, rânh, hố đào; khu vực lõm

* nước ngoài rượu cồn từ

đục lõm vào, đào hốc (ở tường...)

nhằm (cái gì) sinh sống địa điểm sâu kín; nhằm (mẫu gì) vào hốc tường...

* nội cồn từ

kết thúc họp; hoãn lại (phiên họp...)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

recess

* kỹ thuật

bậc

đào hố

đào rãnh

dấu vạch

độ hở

đục rãnh

đường xoi

góc sau

hố

hốc

hốc rỗng

hốc tường

hõm

hõm tường

khoảng hở

khoét hốc

làm lõm

làm rãnh

lỗ khoét

lỗ rỗng

lõm

lòng máng

ngách

ngấn

phần lồi

rãnh

rãnh cắt

rãnh chìm cổ trục

rèn thô

sự vạch dấu

tầng

vết cắt

vết khắc

xây dựng:

hốc lõm

hốc số

vách đáy

y học:

hõm, hố


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm soát.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để ra khỏi.Nhập từ phải kiếm tìm vào ô kiếm tìm tìm và coi các từ bỏ được lưu ý hiện ra dưới.lúc bé trỏ vẫn nằm trong ô kiếm tìm tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời thân các trường đoản cú được nhắc nhở.Sau đó nhận (một lần nữa) để thấy cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự yêu cầu kiếm tìm vào ô tìm tìm và xem những từ bỏ được gợi nhắc hiện ra dưới.Nhấp chuột vào từ mong mỏi xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn thêm các bạn sẽ không thấy được từ bỏ bạn muốn tìm kiếm vào list lưu ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau nhằm chỉ ra từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *