recess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm recess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của recess.

Bạn đang xem: Recess là gì


Từ điển Anh Việt

recess

/ri"ses/

* danh từ

thời gian ngừng họp (quốc hội...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kỳ nghỉ (trường trung học, đại học)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giờ giải lao, giờ ra chơi chính (trường học)

(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút đi (thuỷ triều)

chỗ thầm kín, nơi sâu kín, nơi hẻo lánh

in the recesses of the mountains: ở nơi thâm sơn cùng cốc

in the inmost recesses of the heart: trong thâm tâm

chỗ thụt vào (của dãy núi)

hốc tường (để đặt tượng...)

(giải phẫu) ngách, hốc

(kỹ thuật) lỗ thủng, rânh, hố đào; chỗ lõm

* ngoại động từ

đục lõm vào, đào hốc (ở tường...)

để (cái gì) ở nơi sâu kín; để (cái gì) vào hốc tường...

* nội động từ

ngừng họp; hoãn lại (phiên họp...)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

recess

* kỹ thuật

bậc

đào hố

đào rãnh

dấu vạch

độ hở

đục rãnh

đường xoi

góc sau

hố

hốc

hốc rỗng

hốc tường

hõm

hõm tường

khoảng hở

khoét hốc

làm lõm

làm rãnh

lỗ khoét

lỗ rỗng

lõm

lòng máng

ngách

ngấn

phần lồi

rãnh

rãnh cắt

rãnh chìm cổ trục

rèn thô

sự vạch dấu

tầng

vết cắt

vết khắc

xây dựng:

hốc lõm

hốc số

vách đáy

y học:

hõm, hố


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *