Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách sẽ xem: Reflect on là gì

Bạn đang xem: Reflected là gì

*

*

*

Xem thêm:

*

reflect /ri"flekt/ ngoại cồn từ
phản chiếu, sự phản xạ, dội lạito lớn reflect light: bội phản chiếu ánh sángkhổng lồ reflect sound: dội lại âm thanh làm phản ánhtheir actions reflect their thoughts: hành động của mình đề đạt bốn tưởng họ mang về (hành động, hiệu quả...)the result reflects credit upon his family: công dụng ấy mang lại giờ đồng hồ giỏi đến gia đình anh ta (từ thi thoảng,nghĩa hiếm) gập lạikhổng lồ reflect the corner of the paper: cấp mép giấy lại nội rượu cồn từ (+ on, upon) xem xét, ngẫm nghĩto lớn reflect upon what answers to lớn make: xem xét buộc phải trả lời nỗ lực nào làm cho sợ lây, có tác dụng xấu lây, có tác dụng mang giờ đồng hồ, làm mất đi uy tínto lớn reflect on someone"s honour: làm ai với tai với tiếng chỉ trích, chê trách nát, khiển tráchto lớn reflect on somene"s: chỉ trích aito reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tứ biện pháp của aiánh xạphản bội chiếulàm phản xạsuy nghĩLĩnh vực: đồ lýbội phản ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective, reflectively


*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 sover bachồng light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Sarã, even after his fall, dimly reflects his former glory. | baông xã

PREP.. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article do not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed lớn The exhibition is designed to reflect the diversity of the nation và its regions.

PREPhường. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used lớn

VERB + REFLECT pause khổng lồ | leave sầu sb khổng lồ He was left khổng lồ reflect on the implications of his decision.

PREPhường. on/upon She paused lớn reflect on what she had achieved.

PHRASES time khổng lồ reflect I need time lớn reflect.

Từ điển WordNet

v.

manifest or bring back

This action reflects his true beliefs

give evidence of a certain behavior

His laông xã of interest in the project reflects badly on him

give sầu evidence of the unique of

The mess in his dorm room reflects on the student

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *