Maxwell observed that the specific heat capađô thị of H2 unaccountably departs from that of a diatomic gas below room temperature and begins to lớn increasingly resemble that of a monatomic gas at cryogenic temperatures.

Bạn đang xem: Resemble là gì


Maxwell đã quan cạnh bên nhiệt độ dung riêng biệt của H2 không thể tính được của khí nhì nguyên ổn tử bên dưới ánh sáng chống cùng ban đầu càng ngày càng giống với khí solo nguyên tử sống ánh sáng đông đặc.
As a student at Anyang Art High School, Park posted photographs of herself on the internet, becoming an online celebrity due to lớn her cthua thảm physical resemblance lớn actress Jun Ji-hyun.
Là một sinh viên tại ngôi trường trung học Nghệ thuật Anyang,đổi mới một fan danh tiếng trực tuyến đường vì chưng sự tương đồng về thể hóa học cô thân cận với nữ giới diễn viên Jun Ji - hyun.
She has been described as "one of the few representatives of His Majesty"s Government remembered by the Arabs with anything resembling affection".
Bà đã có diễn đạt "một trong các một vài không nhiều những người dân đại diện đến chính phủ nước nhà Vương quốc Anh nhưng được tưởng niệm bởi vì tín đồ Ả Rập một giải pháp đầy thiện cảm".
Scientists have sầu long speculated that conditions on Tirã resemble those of early Earth, though at a much lower temperature.
Các nhà kỹ thuật sẽ nhận định rằng các điều kiện trên Tirã giống với những điều kiện thời kỳ đầu trên Trái Đất, dù tại mức ánh nắng mặt trời rẻ hơn.
Tuy thế, điều hữu ích là lắng tai tín đồ không giống vẫn bao hàm quyết định nào Một trong những sự việc tương đương như của họ.
The three Albanys were completely rebuilt from the dechồng cấp độ up, except for the hull they bore very little resemblance to their former sister ships.
Ba mẫu ở trong lớp Albanys được tái cấu tạo hoàn toàn trường đoản cú sàn tàu trngơi nghỉ lên, đến mức chúng gồm cực kỳ không nhiều điểm giống cùng với hồ hết nhỏ tàu mẹ trước đây.
Ann Powers of the Los Angeles Times saw the song"s theme of female empowerment as an extension of that of "Irreplaceable" (2006), and Daniel Brockman of The Phoenix noted that its usage of "blurry pronouns" such as "it" resembles Beyoncé"s 2005 single "Cheông chồng on It".
Ann Powers của tờ báo Los Angeles Times phân biệt chủ đề khuyến khích đàn bà của bài xích hát với nhỏng là 1 trong những sự mở rộng của đĩa đối chọi "Irreplaceable" năm 2006 với Daniel Brockman của tờ báo The Phoenix chăm chú sự thực hiện của "đại tự ko rõ ràng" nlỗi từ "it" ("nó") trong đĩa solo năm 2005 của Beyoncé "Cheông xã On It".
His technique resembled that used at Zawar zinh mines in Rajasthan, but no evidence suggests he visited the Orient.
Công nghệ của ông 1 phần làm sao đó giống với biện pháp được thực hiện trong những mỏ kẽm ở Zawar thuộc Rajasthan tuy vậy không có bằng chứng nào cho biết ông đã đi đến vùng phương thơm đông.
Sal Cinquemani from Slant Magazine said that the album bears a resemblance to lớn Madonna"s Ray of Light.
Sal Cinquemani từ bỏ Slant Magazine tuyên bố rằng album với điểm tương đồng cùng với Ray of Light của Madonna.
Aý muốn the peaks are The Elephant at 1,517 metres (4,977 ft), said lớn resemble an elephant"s head, and The Lion, 1,302 metres (4,272 ft), in the shape of a crouching lion.
Trong số các đỉnh núi có hình Con voi 1.517 mét, bao gồm ngoài mặt trông tương tự như đầu của một nhỏ voi, với Sư tử cao 1.302 mét (4.272 ft), vào bề ngoài của một bé sư tử cúi bản thân.

Xem thêm:


Aao ước them are Man-Bat; the vampire Batman; a shadowy, gryên Batman; the 50"s/"60s Batman; the Dark Knight Returns Batman; the Golden Age Batman; the O"Neil/Adams Batman; the Zebra Batman; and one resembling Batman from Batman Beyond (though he"s not fully shown).
Trong số đó gồm Man-Bat; ma cà dragon Batman, một Batman vào láng về tối, ảm đạm, 50/Adam West Batman, Dark Knight Returns Batman, Batman của Golden Age, Batman của O"Neill / Adams, Zebra Batman; và một Batman tựa như như Batman Beyond (mặc dù anh ko được hiển thị đầy đủ).
The college"s founder Eleazar Wheeloông chồng designed a seal for his college bearing a striking resemblance khổng lồ the seal of the Society for the Propagation of the Gospel, a missionary society founded in London in 1701, in order to maintain the illusion that his college was more for mission work than for higher education.
Người tạo nên của trường, Eleazar Wheeloông xã, kiến thiết một nhỏ dấu giống một phương pháp xứng đáng ngạc nhiên với bé lốt của Society for the Propagation of the Gospel, một hội truyền đạo được thành lập trên London vào năm 1701, nhằm bảo rằng trường của ông đã chú ý vào câu hỏi tuyên giáo nhiều hơn thế nữa là dạy dỗ đại học.
H. wyckii bears a resemblance lớn H. wyckioides, however H. wyckioides lacks serrations on the dorsal fin spine, has a shorter dorsal fin base, and shorter maxillary barbels.
H. wyckii trông giống nlỗi H. wyckioides, tuy vậy H. wyckioides thiếu khía răng cưa trên tua vây sườn lưng, nơi bắt đầu vây sống lưng ngắn lại hơn và râu hàm trên ngắn lại hơn.
They resemble lobsters, but laông chồng the large characteristic pincers on the first pair of walking legs.
The protection of the Leopard 2A4M CAN has been further augmented by the addition of applique armour resembling that found on the most recent Leopard 2A7+ variant, but modified to lớn fit the turret configuration of the 2A4.
Việc đảm bảo Leopard 2A4M CAN sẽ thường xuyên được tăng cường với bài toán bổ sung cập nhật áo gần kề phụ khía cạnh trước tương tự như bên trên biến hóa thể gần đây độc nhất vô nhị của Leopard là 2A7 +, dẫu vậy sửa thay đổi nhằm tương xứng với thông số kỹ thuật tháp pháo 2A4.
In its turn, Kurt Vonnegut"s short story "Harrison Bergeron" (1961) bears distinct resemblances lớn Zamyatin"s tale.
Đổi lại, mẩu chuyện ngắn thêm của Kurt Vonnegut nhan đề "Harrison Bergeron" (1961) gồm có điểm tương đồng dị biệt với mẩu truyện của Zamyatin.
Due to lớn the presence of discontinuous permafrost over the Chang Tang, the soil is boggy và covered with tussocks of grass, thus resembling the Siberian tundra.
Có những vùng đất ngừng hoạt động ko cố định trên Chang Tang, khu đất trsinh sống cần lầy lội với được bao trùm vị cỏ, giống như các lãnh nguyên Siberi.
Some anime works like Crayon Shin-chan completely disregard these proportions, in such a way that they resemble cariacatured Western cartoons.
Một số tác phđộ ẩm anime nhỏng Shin – Cậu nhỏ nhắn cây viết chì trọn vẹn coi dịu các Tỷ Lệ này, giống như cách thức biếm họa cartoon pmùi hương Tây.
The superficial resemblance of this tongue lớn that of lorikeets has led some taxonomists to consider the two groups closely related, but DNA evidence shows they are not.
Sự kiểu như nhau bề ngoài của lưỡi này cùng với lưỡi của lorikeets đã khiến cho một số trong những đơn vị phân loại chú ý nhì nhóm có tương quan chặt chẽ cùng nhau, nhưng minh chứng DNA cho thấy thêm bọn chúng chưa phải.
Like many insect body parts, including mandibles, antennae and stylets, cerci are thought lớn have evolved from what were legs on the primal insect form; a creature that may have resembled a velvet worm, Symphylan or a centipede, worm-like with one pair of limbs for each segment behind the head or anterior tagma.
Giống nlỗi những bộ phận cơ thể côn trùng, bao gồm cả hàm, ăngten và styli, cerci được biết đang trở nên tân tiến từ bỏ các gì đã làm được chân bên trên mẫu côn trùng nhỏ ngulặng sinh; một sinh vật hoàn toàn có thể giống như một bé nhím nhung, Symphylan hoặc rết, y hệt như bé giun với 1 đôi thuộc hạ cho mỗi đoạn phía sau đầu hoặc trường đoản cú khóa trước. ^ .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *